Акцент на деняВИЖ ВСИЧКИ

Правосъдието във втори сезон на служебния кабинет

21 септември 2021 | 11:55

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов направи своеобразен отчет на свършеното през първия мандат на служебното правителство и начерта задачите през следващите месеци. Министърът представи дейността в три направления: подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието със съдебната власт и взискателността към нейната работа.

Агенция „Фокус“
Министър Янаки Стоилов: Ще бъде направен преглед в Бюрото по защита и ако се открият лица, извършили действия, накърняващи престижа на службата, ще бъдат взети съответстващи решения

Ще бъде направен преглед в Бюрото по защита и ако се открият лица, извършили действия, накърняващи престижа на службата, ще бъдат взети съответстващи решения. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Той коментира темата за прехвърляне на Бюрото за защита от прокуратурата на Министерство на правосъдието.
"Много от служителите може би ще искат да се върнат в НСО. Това решение вече зависи от тях, от ръководителя на службата за охрана. Аз съм заявил, че служителите, които желаят и които показват необходимите професионални качества, включително и ръководителя на бюрото, могат да продължат да изпълняват своите задължения. Също така да бъде направен преглед, ако се открият лица, които са извършили действия, накърняващи престижа на бюрото, там вече да бъдат взети съответстващи решения. По тези въпроси сме разговаряли. Определени са хората от страна на Министерството, а вече и от страна на Главна прокуратура, които ще участват в приемно-предавателната дейност. Имам амбицията всичко това да бъде направено за броени седмици, а не в течение на месеци така, че да могат дейностите на бюрото да продължат ефективно", каза още министърът на правосъдието.
На въпрос главния прокурор дали ще ползва охрана, министър Янаки Стоилов заяви, че той не е давал заявка.
"Мисля, че той сега ползва охрана от Бюрото по твърдения за застрашеност. При преминаването на бюрото този въпрос трябва да се реши, тъй като той е едно от лицата, които с основание се ползват от охраната на НСО. Ако има други основания, трябва да се прецени вече въпросът за начина на неговата охрана. Досега не са постъпвали официални искания по какъв начин това да бъде извършвано", допълни проф. Янаки Стоилов.
Деница КИТАНОВА

Агенция „Фокус“
Министър Янаки Стоилов: Надявам се в най-кратко време да бъдат организирани всички дейности така, че без сътресение Бюрото за защита да продължи да изпълнява своите функции

Министър Янаки Стоилов: Ще бъде направен преглед в Бюрото по защита и ако се открият лица, извършили действия, накърняващи престижа на службата, ще бъдат взети съответстващи решения
Надявам се в най-кратко време да бъдат организирани всички дейности така, че без сътресение Бюрото за защита да продължи да изпълнява своите функции. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Той коментира организацията на дейността по ускорено прехвърляне на Бюрото за защита към Министерство на правосъдието. "За тази цел проведох среща както с главния прокурор, така и с ръководителя на Бюрото, за да бъдат уточнени действията. Предстои законът да бъде публикуван. Днес преподписах указа, който дойде, което означава, че законът ще влезе в сила следващата седмица. Надявам се във възможно най-кратко време да бъдат организирани всички дейности, така че без сътресение бюрото да продължи да изпълнява своите функции. Надявам се, че няма да бъдат създадени затруднения по прехвърляне на неговите активи към Министерството на правосъдието", посочи още проф. Янаки Стоилов.
Той припомни за развитието на исковете, свързани с дейността на министерството. По думите му става въпрос за иска към Конституционния съд за тълкувателно решение, поискано от Министерски съвет за правомощието на министъра на правосъдието да иска освобождаване на председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор при наличие в предвидените в Конституцията основания.
"Това дело е образувано. То е допуснато и очаквам още преди приключване на дейността на служебното правителство да разполагам с решението на Конституционния съд. Другото дело пред ВАС също е образувано, тъй като в него оспорвам отказа на ВСС да разгледа по същество внесеното искане за предсрочно отстраняване на главния прокурор. Напоследък възникнаха затруднения по прилагането на единната информационна система на съдилищата. Така че в това отношение без Министерство на правосъдието да има преки задължения смятаме в диалог с ВСС и Висшия адвокатски съвет да се намери решение, което да преодолее тези затруднения и да продължи ефективното въвеждане на Единния портал за електронно правосъдие", заяви още проф. Стоилов.
По думите му тази седмица ВСС подновява своята дейност и в неговия дневния ред са включени стартиране на процедурата за избор на председател на ВКС. "Смятам да проведа среща с ръководството на Нотариалната камара за решаване на редица открити въпроси. Така че нашият диалог с различните професионални организации ще продължи този път с оглед на задачите, които са на дневен ред", допълни още той.
Проф. Янаки Стоилов отбеляза необходимостта от развитите на нормативната уредба. "В първото издание на служебното правителство съсредоточихме своето внимание върху текущото управление, давайки си сметка, че няма как да разчитаме на приемане на промени в законодателството. Наблюдавайки недостатъчно високия капацитет на последното Народно събрание и рисковете да бъдат прокарвани промени, които не винаги съответстват на обществения интерес, по-голямо внимание в следващите месеци ще отделим на подготовката на законодателни изменения. Така например според анализа, който направихме на специализираното правосъдие и моделът, който предлагаме за един по-гъвкав начин на премахване на специализираните съдилища и прокуратури, ще отразим в законопроект, който знаете, че беше обсъждан и в Народното събрание, така че да се запазят положителните страни на специализираното правосъдие със създаването на съответни отделения и отдели в седалището на апелативните райони. Също така могат да се предложат промени за предотвратяване на злоупотребите с възлагането на ин хаус дейности", посочи още той.
Министърът заяви, че Министерство на правосъдието има макет на нормативна уредба във връзка с прилагането на Закона "Магнитски". "По този въпрос ще се работи и вероятно ще бъде прието постановление на Министерския съвет, което вече да създаде една солидна нормативна база, за да се преценява прилагането на такива мерки в бъдеще време", каза проф. Стоилов.
Деница КИТАНОВА

Агенция „Фокус“
Министър Янаки Стоилов: Предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество

Предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"По второто направление преодоляване на лоши практики предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество. Имаме напълно актуализиран списък на имотите на Министерството и на държавното предприятие Фонд "Затворно дело" със специално внимание към отдадените под наем имоти и в тези, които се осъществява съвместна дейност. Предприети са редица действия за изземване на имоти, които се държат без правно основание, какъвто е случаят във Варна с имотите на няколко площадки в кореспонденция с областния управител, защото там около 4 години, освен да бъдат правени работни групи, няма краен резултат. Тези имоти са използвани без правно основание от наематели и преотдавани без да постъпват никакви средства в министерството. Тези наши усилия ще продължат надявам се до успешен край. Тяхното стопанисване изцяло да премине в Министерството в най-близко време", каза още проф. Янаки Стоилов.
"Работим за повишаване на капацитета и специализацията в дейността на държавното предприятие. Ако парламентът беше стигнал до приемането на предложените от нас промени, резултатите щяха да са още по-големи. По този начин ние смятаме да намалим разходите за обществени поръчки за снабдяване главно с хранителни продукти и някои други стоки в местата за лишаване от свобода, да се подобри качеството на изхранването. При подобряване на управлението на предприятието може да се повиши както неговата дейност, така и да се постигне една по-добра специализация от гледна точка на разнообразието на дейностите", заяви още той.
"Тече проверка на сключени граждански договори, включително от второстепенните разпоредители с бюджетни средства за дейности, които поначало би следвало да извършват от служителите, а не от адвокатски кантори и други лица. Например сключени са договори за процесуално представителство по дела, които не са довели до успешен изход за България", заяви още министърът. По думите му подобни практики трябва да бъдат премахнати.
Според него е важен контролът върху разходите на Главна дирекция за изпълнение на наказанията както по отношение на персонала, така и по отношение на обществените поръчки.
Деница КИТАНОВА

Агенция „Фокус“
Министър Янаки Стоилов: Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне

Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Във връзка със започване на втория сезон на нашето управление - да ви представя действията, които продължаваме и тези, които ще бъдат започнати във второто издание на служебното правителство. Бих обобщил работата на Министерство като служба на гражданите и укрепване на държавността. Няколко са приоритетите, те не са нови. Подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието със съдебната власт и взискателността към нейната работа. Във всяко едно от тези направления отбелязвам част от действията. По отношение на Агенцията по вписванията - вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне, т.е. в следващите един, най-много два, което рязко намалява възможностите за имотни измами. Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите години и ритмично продължава работата по свързване на българския Търговски регистър с Европейската система", заяви министърът.
Той заяви, че се работи по изграждане и преминаване на Регистъра на особените залози към Търговския регистър. "Докрая на годината трябва да са готови нормативните промени, устройствените правила и тарифата за осъществяване на тази дейност. Създаване на регистър по несъстоятелността, което съгласно графика трябва да бъде факт към края на януари 2022 г., като се обедини информацията, която сега се съдържа в Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията", заяви още проф. Стоилов.
По думите му другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство.
"За около три месеца по време на служебното правителство са обслужени 7600 лица, които са получили своите удостоверения за придобито българско гражданство в сравнение с около 5 500 за цялата 2020 г. Това само по себе си е красноречиво за темповете на нарастване на извършваната дейност, съответно съкращаване на времето, за да могат лицата да осъществяват придобити права. Повишава се достоверността при установяване на български произход, премахнати са посредниците. Стремим се към подобряване на взаимодействието с Държавната агенция за българите в чужбина", каза още проф. Янаки Стоилов.
Той отбеляза, че друг важен въпрос е ритмичност на провеждането на изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност. "Проведохме един такъв изпит. Заради пандемията дълго време не беше организиран този изпит. Сега предстои и провеждането на втори такъв и в края на годината още един изпит", допълни министърът. Той поясни, че Министерство на правосъдието ще подготви промени в Наредбата за юридическото образование, тъй като в нея трябва да се решат няколко въпроса, измежду които да е ясен приемът на студенти в правните факултети.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Министър Янаки Стоилов ще даде пресконференция

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов ще даде пресконференция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. Събитието ще се състои от 11.00 часа в сградата на Министерството на ул. „Славянска“ № 1.