Акцент на деняВИЖ ВСИЧКИ

Размисли преди вота

03 април 2021 | 09:26

Днес е Денят за размисъл преди парламентарните избори на 4 април. В този ден е забранена политическата агитацията и оповестяването на социологически данни за нагласите на избирателите. Забраната продължава от 00.00 часа днес до 20.00 часа в изборния ден в неделя.

Агенция "Фокус"
23-та РИК София град оставя без разглеждане сигнала за казус с карантиниран във "Възраждане" с постоянен адрес в "Красно село" и го изпраща до ЦИК за произнасяне по компетнетност

23-та Районна избирателна комисия (РИК) София град оставя без разглеждане сигнала за казус с карантиниран във "Възраждане", но с постоянен адрес в "Красно село", и го изпраща до ЦИК за произнасяне по компетнетност. Това сочи справка в сайта на 23-та РИК.
Сигналът, заведен с вх. № 422/03.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 9/03.04.2021 г. от регистъра за жалби на РИК 23, е постъпил в 16.42 ч.
В сигнала се излагат данни, че едно лице с постоянен адрес в район "Красно село" е карантинирано в район "Възраждане". Лицето е ваксинирано, но се грижи за болния си баща, който е диагностициран с положителен тест за COVID-19. Лицето е подало заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, но е получило писмо от кмета на район "Възраждане" с текст, че заявлението следва да бъде подадено в общината по постоянен адрес.
"Като разгледа сигнала РИК 23 София установи, че изложеното касае приложение на Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, прието на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. В т. 5 от решението ЦИК е указала начина на подаване на заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, а в т. 1 – кои лица имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия. Подалото сигнала лице обаче изисква указание как гласоподавателят може да упражни правото си на глас на 04.04.2021 г. РИК 23 София няма законови правомощия да дава указания на гласоподаватели как да упражнят правото си на глас в разрез с решенията на Централната избирателна комисия. Доколкото се касае за приложение на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК, то следва сигналът на адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение да бъде изпратен на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетентност", посочват от Районната избирателна комисия.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), РИК оставя без разглеждане сигнала и го изпраща на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетнетност.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Агенция "Фокус"
От Община Садово сигнализират, че машините за гласуване все още не са пристигнали до тях

Представители на секционни избирателни комисии (СИК) в Пловдивска област сигнализират, че машините за гласуване все още не са пристигнали до тях, съобщи за Радио "Фокус" - Пловдив кметът на Община Садово Димитър Здравков. „Хората са в секциите от 11 часа днес в очакване на машините и вече са се изнервили, но машините все още не са доставени“, каза Здравков. В община Садово има 19 секции с машинно гласуване и тепърва ще трябва да се монтират машините, възмущава се кметът. По негова информация машините все още не са доставени и в община Асеновград.
"Фокус" се свърза с председателя на 17 РИК Пловдив област Дарина Тодорова, която каза, че за машините отговаря ЦИК и фирмата, която ги доставя.
Цветана ТОНЧЕВА

Агенция "Фокус"
23-та РИК София град остави без уважение сигнала за посещение на кандидат за депутат в УНСС

23-та Районна избирателна комисия (РИК) София град остави без уважение сигнала за посещение на кандидат за депутат в УНСС. Това сочи справка в сайта на 23-та РИК.
Сигналът, заведен с вх. № 408/03.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и вх. № 8/03.04.2021 г. от регистъра за жалби на РИК 23, е постъпил в 12.06 ч.
В сигнала се излагат данни за получени в офиса на участващо в изборите сдружение многобройни сигнали относно свидетелства за груби нарушения на императивните разпоредби и правилата на Изборния кодекс и специално чл. 181 и чл. 182 от ИК. Посочва се, че на 2 април 2021 г. сутринта при посещение на кандидат за депутат с формален повод завършване на сградата на „нов корпус“ е осъществена предизборна агитация, а потвърждение на това обстоятелство е публикувано в личната страница във „Фейсбук“ на какндидата, както и на страници на преподаватели в учебното заведение, заедно със снимков материал.
„Като разгледа сигнала РИК 23 София установи, че изложеното касае осъществени действия в социалната мрежа Фейсбук. Чл. 181 от ИК регламентира реда за провеждане на предизборна агитация, а в §1, т. 17 от ДР на ИК и т. 6 и т. 7 от посоченото решение на ЦИК съдържа легална дефиниция на „предизборна агитация“. Съгласно т. 8 от Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“, посочват Районната избирателна комисия.
Във връзка с така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК оставя без уважение сигнала. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Агенция "Фокус"
Сформирани са оперативни щабове в ОДМВР-Пловдив за опазване обществения ред в изборния ден в условия на пандемия

1500 служители на ОД на МВР Пловдив ще следят за нормалното протичане на изборния ден в Пловдив и областта, съобщи за Радио "Фокус"- Пловдив говорителят на ОДМВР. Представителитие на реда ще осигуряват и охраната на Районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област, местата за гласуване и изборните секции, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението.
Сформирани са оперативни щабове в областната дирекция и районните управления, както и групи за осъществяване на информационен обмен с окръжната и районните прокуратури в областта.
Поддържа се непрекъснат контакт с РИК, РЗИ, Областната и общинските администрации, прокуратурата и структурите на ДАНС. В изборния ден полицейските служители ще се намират вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията. Униформени служители ще охраняват и подвижните избирателни секции определени с решение на Районната избирателна комисия, които ще осигурят гласуването на хора с трайни увреждания, на лица под карантина, на пациенти в COVID отделения на болнични заведения, както и на трудно подвижни или неподвижни пациенти в болнични заведения.
Провеждането и осигуряването на тези избори е по-специфично, предвид на изискванията наложени от здравните власти предвид на епидемиологичната обстановка от разпространението на COVID- 19. Всички полицейски служители са оборудвани със средства за индивидуална защита, а тези, които ще съпровождат подвижните секции при посещения в отделения с болни от COVID или карантинирани лица ще са оборудвани и със защитни костюми.
В деня на изборите сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Пловдив, както и звената в 13 те районни управления ще оказват съдействие на гражданите от областта които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас . На 4 април работния ден на служителите в тях ще започне в 8.30, като гражданите ще могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа.
Цветана ТОНЧЕВА

Агенция "Фокус"
Предадени са изборните материали на секционните избирателни комисии в област Шумен

Предадени са изборните материали на секционните избирателни комисии в област Шумен.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 30-а РИК - Шумен. Няма сигнали и жалби за нарушения. Денят за размисъл протича спокойно.

Агенция "Фокус"
Няма жалби за агитация в Деня за размисъл в област Хасково

Няма жалби за агитация в Деня за размисъл в област Хасково. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 29-а РИК - Хасково.
Няма сигнали свързани с други нарушения на Изборния кодекс.
Графикът на раздаване на изборните материали върви със закъснение. Това се дължи на забавяне с машините. Бюлетините са раздадени на секциите в срок.

Агенция "Фокус"
Спокойно протича Денят за размисъл в област Търговище

Спокойно протича Денят за размисъл в област Търговище. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 28-а РИК - Търговище. По график върви раздаването на изборните материали в 28-ми многомандатен избирателен район. Броят на машините в областта е 167.

Агенция "Фокус"
Няма сигнали в Деня за размисъл в 25-ти многомандатен избирателен район София град

Няма сигнали в Деня за размисъл в 25-ти многомандатен избирателен район София град.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 25-та РИК София град. Раздадени са изборните материали на секционните избирателни комисии. Общият брой на машините в района е 477.

Агенция "Фокус"
Няма сигнали в Деня за размисъл в 25-ти многомандатен избирателен район София град

Няма сигнали в Деня за размисъл в 25-ти многомандатен избирателен район София град.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 25-та РИК София град. Раздадени са изборните материали на секционните избирателни комисии. Общият брой на машините в района е 477.

Агенция "Фокус"
Нормално протича Денят за размисъл в 24-ти многомандатен избирателен район София град

Нормално протича Денят за размисъл в 24-ти многомандатен избирателен район София град.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 24-та РИК София град. В момента продължава раздаването на изборни материали в някои секции в района.

Агенция "Фокус"
Два сигнала са подадени в 23-та РИК София град в Деня за размисъл

Два сигнала са подадени в 23-та РИК София град в Деня за размисъл. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от 23-та РИК София град.
Единият е свързан с посещение на кандидат за депутат в УНСС .Другият с казус с карантиниран във "Възраждане", но с постоянен а дрес в "Красно село". РИК 23 по-късно ще се произнесе и по двата сигнала.
Предадени са изборните материали на всички секционни избирателни комисии. Стана ясно, че машините за гласуване в 23-ти МИР София град са 584. В днешния ден се правят замени на членове на секциите, които са се отказали да участват в състава им.

Агенция "Фокус"
Изборните книжа са раздадени на секционните избирателни комисии в 20-ти многомандатен избирателен район - Силистра

Изборните книжа са раздадени на секционните избирателни комисии в 20-ти многомандатен избирателен район - Силистра. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Силистра.
Нормално протича Денят за размисъл в областта. Няма постъпили жалби и сигнали.

Агенция "Фокус"
Една жалба е подадена в РИК - Разград в Деня за размисъл

Една жалба е подадена в РИК - Разград в Деня за размисъл. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Разград. Жалбата е свързана с неправилно разположени агитационни материали.
Раздаването на изборните материали на секционните избирателни комисии върви по график.

Агенция "Фокус"
Нормално протича Денят за размисъл в 19-ти многомандатен избирателен район - Русе

Нормално протича Денят за размисъл в 19-ти многомандатен избирателен район - Русе.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Русе. Предаването на материалите на секционните избирателни комсии върви по график.

Агенция "Фокус"
Изборните материали в 15-ти многомандатен избирателен район - Плевен са предадени на секционните комисии

Изборните материали в 15-ти многомандатен избирателен район - Плевен са предадени на секционните комисии. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Плевен.
Към настоящи момент няма сигнали за нарушения в Деня за размисъл преди редовните парламентарни избори за 45-то Народно събрание.

Агенция "Фокус"
Раздадени са изборните материали на секциите в Община Земен, Ковачевци и Трън

Раздадени са изборните материали на секциите в Община Земен, Ковачевци и Трън.
Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Перник.
Част от материалите са раздадени и в Община Перник. Предстои материали да получат секциите от община Брезник. Предаването на материалите към секционните комисии в многомандатния район върви по график. Няма сигнали за нарушения в Деня за размисъл.

Агенция "Фокус"
Без сигналии жалби протича Денят за размисъл в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово

Без сигналии жалби протича Денят за размисъл в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от РИК - Габрово. Към момента все още се раздават изборните материали на секционните избирателни комисии.

Агенция "Фокус"
Нормално протича Денят за размисъл в 5-ти многомандатен избирателен район - Видин

Нормално протича Денят за размисъл в 5-ти многомандатен избирателен район - Видин. Това съобщи за Агенция "Фокус" председателят на РИК - Видин Даниел Боянов.
Той уточни, че в момента се предават материалите на последните секционни избирателни секции, включително и машините. Стана ясно, че въпросите, с които членовете на РИК се занимават в днешния ден са предимно технически.

Агенция "Фокус"
580 са доставените машини за гласуване в област Бургас за изборния ден

580 са доставените машини за гласуване, които ще бъдат разпределени в секционните избирателни комисии с над 300 избиратели по списък. Това съобщиха за Радио "Фокус" - Бургас от Районна избирателна комисия - Бургас. Общият брой на разкритите избирателни секции в областта - стационарни и мобилни, е малко над 750. За хората, поставени под карнтинирана, ще бъдат открити 8 подвижни урни, а за трудноподвижните лица ще бъдат 3 - по една в Бургас, Карнобат и Руен.
По отношение броят на имащите право на глас на 4 април, в цялата област той е 361 137, а по общини е както следва: Бургас - 182 954, Руен - 28 496, Айтос - 27 784, Поморие - 23 025, Карнобат - 21 305, Несебър - 19 903, Средец - 11 236, Созопол - 10 789, Сунгурларе - 10 393, Камено - 9 840, Царево - 7 476, Приморско - 5 352 и Малко Търново - 2 584.

Агенция "Фокус"
Пет избирателни секции са сформирани в COVID отделения във Варна

Пет са избирателните секции в COVID отделения в болници във Варна, съобщиха от дирекция "Информационно и административно обслужване" към Община Варна. Четири от тях са в район "Приморски" (УМБАЛ "Св. Марина", МБАЛ "Св. Анна", ВМА, Инфекциозна клиника) и една в район "Аспарухово" (СБАЛОЗ "Д-р М. Марков").
Три подвижни секции за гласуване на хора с увреждания са сформирани в районите "Одесос", "Приморски" и кметство Тополи.
Подвижни секции за гласуване на лица, поставени под задължителна карантира или изолация, са пет - по една във всеки административен район.


Димитър Димитров, ЦИК: Оптимист съм, че ще бъде спазен 48-часовият срок, в който трябва да се обяви разпределението на мандатите
Оптимист съм, че ще бъде спазен 48-часовият срок, в който трябва да се обяви разпределението на мандатите. Това каза говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Димитър Димитров в интервю за предаването „Тази събота“ по БТВ. По думите му утре ще се разбере дали е възможно да се превърне в основание за някои партии да оспорят на резултатите тази невъзможност на някои хора да упражнят правото си на глас. „Най-вероятно поне някои от партиите ще използват подобен аргумент. Оспорването е доста сложен процес и трябва да се оспорват резултатите пред Конституционния съд. Той не може веднага да реагира, нека опитат“, уточни Димитров.
„Вотът не е сложен за избирателите. Те могат да си донесат ръкавици например от вкъщи и да ги използват да докосват с тях екрана, ако това ще им помогне да се почувстват сигурни. Имаме специален дезинфектант и машините ще бъдат периодично дезинфекцирани“, заяви той.
„Правим всичко възможно да няма грешки в протоколите или поне да не се случи в масовия случай. На страницата на ЦИК има примерни протоколи. Районните избирателни комисии би трябвало да са направили и присъствено обучение и се надявам да са подбрали най-рисковите членове на секционните комисии, за да могат те да бъдат обучени“, добави Димитров.
„Има два срока за обявяване на изборните резултати. Единият е 48 часа, в който трябва да се обяви разпределението на мандатите и след това има 7-дневен срок, за да бъдат персонифицирани тези мандати. Има кандидати, които се регистрират в две листи и в рамките на 7 дни те трябва да изберат при евентуалното им избиране от двете листи, от коя ще ползват правото си. Може да възникне проблем, но аз съм оптимист, че дори първият срок от 48-часовия срок ще бъде спазен, така че да може да се произведе изборен резултат, който ще покаже коя от участващите партии има право да получи мандати и колко ще са те“, заяви Димитров.
„За днес не мога да кажа дали има жалби. ЦИК ще се събере по-късно. Вчера до късно сме обсъждали технически детайли на операцията по довеждане на машините до всяка изборна секция. Това не е толкова просто. Доколкото разбрах колегите снощи са взели решение транспортът да бъде пуснат в страната и на много места вероятно машините са пристигнали. Следва те да бъдат доведени до всяка секция.
Почти сигурен съм, че няма да има някакъв основен срив“, допълни той.

Агенция "Фокус"
Днес е Денят за размисъл преди парламентарните избори на 4 април

Днес е Денят за размисъл преди парламентарните избори на 4 април. В този ден е забранена политическата агитацията и оповестяването на социологически данни за нагласите на избирателите. Забраната продължава от 00.00 часа днес до 20.00 часа в изборния ден в неделя.
Изборната администрация днес продължава да работи и да подготвя изборния ден. Продължава предаването на изборните книжа на съответните избирателни комисии. ЦИК ще следи дали има някакво забавяне или проблеми, за да може да се реши навреме и да се гарантира нормалното протичане на изборния ден утре.
Близо 7 000 са кандидатите за народни представители, които се състезават за 240 места в 45-ото Народно събрание. За сравнение с предходните парламентарни избори през 2017 г. кандидатите бяха 4 732.
Общият брой на избирателите е 6 732 316 души.
Разкрити са близо 12 000 секции, в които българските граждани ще мота да упражнят правото си на глас в неделя. В над 9 300 от тях ще може да се гласува машинно. Секциите в чужбина са 465. Предвидени са и подвижни секции за COVID отделенията в болниците, както и за хората, поставени под карантина, които са заявили желанието си за упражнят своя вот.