Акцент на деняВИЖ ВСИЧКИ

Законодателен маратон за COVID - 19

20 март 2020 | 15:14

Законът за мерките за извънредното положение влезе на второ четене в пленарна зала. Дебатите по текстовете започнаха около 10.00 ч. Първият спор бе за заглавието на проекта и той вече се казва: Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание.Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие. Депутатите спряха процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производств. Те разрешиха още военнослужещите да могат да участват в противоепидемичните мерки.

Агенция "Фокус"
Извънредното положение регламентирано в закон (ОБЗОР)

Законът за действията по врпеме на извънредно положение влезе на второ четене в пленарна зала. Дебатите по текстовете започнаха около 10.00 ч. и продължи докъм 22.30 ч.
Първият спор бе за заглавието на проекта. Законопроектът бе преименуван от Закон за мерките по време на извънредното положение на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание.
Наред с това депутатите спориха и за 8-часовото заседание на Правна комисия в четвъртък. Още в началото на заседанието парламентът излезе в 30-минутна почивка, за да могат депутатите да се запознаят с доклада на Правна комисия за Закона за мерките за извънредното положение.
Депутатът от БСП Филип Попов заяви, че опозицията няма да подкрепи заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, тъй като законопроектът е раличен от онзи, който е приет от парламента онзи ден.
Колегата му Явор Божанков от БСП добави, че случилото се в Правна комисия е срамно. По думите му с два различни доклада, пет хвърчащи листа и устен преразказ депутатите са гласували Закона за мерките за извънредното положение.
Народният представител от ГЕРБ Евгени Будинов призова опозицията да се държат като политици от 2020 г.. Будинов заяви, че е ясно, че не са за пример и ги призова да не стават за резил. "Преди една седмица, миналия петък - 13 март, имаше нещо наистина съдбовно. Нещо красиво и историческо тук в тази зала. Всички ние от всички парламентарни групи се обединихме и бяхме заедно в името на здравето на народа и в спасяването на човешки животи. Моля ви сега недейте с евтини политически номера да трупате съмнителни политически дивиденти", каза Будинов. "Стига с тези евтини политически номера от 1997 г. Светът за добро или лошо се променя. Дръжте се като политици от 2020 г. Хората го заслужават. За някои от вас само казвам, то е ясно, че не сте за пример, поне не ставайте за резил и днес", допълни депутатът от ГЕРБ. Според него по-добре да не се бави заседанието, а да се работи по същество.
Димитър Лазаров от ГЕРБ пък припомни, че вчера от лявата част на залата са изгонили журналистите от Правна комисия. А от БСП му отговориха, че парламентарната комисия не е селска кръчма и отчетоха, че никой никого не гони.
Йордан Цонев от ДПС апелира колегите си народни прадставители да се концентрират върху работата си и ако можем да бъдем малко по-делови. Той предложи и прекратяване на дебата по заглавието на законопроекта.
"Вярвам, че след разгорещения и емоционален дебат по заглавието ще се успокоим и ще говорим по същество“, каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя призова управляващите да се вразумят и обърна внимание, че в четвъртък с взаимоизключващите се решения на Правна комисия са предизвикали недопустима парламентарна криза.
Нинова призова още ГЕРБ да спрат с манипулациите и лъжите, че БСП в този момент не мисли за България и народа си. "Напротив, всичко, което е добро, ще подкрепим. Всичко, което е в интереса на българския народ, на българските работещи, на икономиката, няма да подкрепим", подчерта още тя.
Тома Биков от ГЕРБ й отговори, че сега не е моментът да се търси повод за различност и подчерта, че всички са еднакви пред вируса. "От една седмица се намираме в извънредно положение и днешният дебат дотук показва, че понякога го забравяме, въпреки че някой от нас са с маски. Извънредното положение затова е извънредно, защото е извън реда. Извън нормалния ред на функционирането на държавата и обществото. В днешния законопроект се предлагат редица мерки, които биха били абсолютно неприемливи в една нормална ситуация. За съжаление обаче ситуацията не е нормална. Това не е само в България, това е и в други държави", каза още Биков.
Той се спря на модерните политици от 21 век и посочи ,че определени модерни политици, определени държави са се провалили в тази криза.
Друг по-значителен дебат се състоя по повод текста, с който депутатите разрешиха на военнослужещите да могат да участват в противоепидемичните мерки. Предложението беше направено между двете четения от депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров. „За“ него гласуваха 89 народни представители, „против“ – 55 и „въздържали се“ – 2, с което то бе прието.
Условията и реда за участието на военнослужещите ще се определят с акт на Министерски съвет. Депутатите разрешиха военнослужещите съвместно и координирано с други органи да може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт.
Парламентът даде правомощия на военнослужещите да могат да извършват проверки за установяване на самоличност, да ограничават придвижването на лице до пристигането на органите на МВР, както и превозни средства.
Депутатите разрешиха на военните да използват физическа сила и помощни средства, само ако това е абсолютно необходимо.
По този текст депутатът от БСП Кольо Милев обяви, че опозицията е против предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемични мерки.
От своя страна председателятна Комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ ген. Константин Попов заяви, че не може да разбере защо армията в една извънредна ситуация трябва да не помага, когато на нея може да се разчита в далеч по-тежки условия.
Зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков изтъкна, че изкарването на армията в този момент е противопоказно. Според него то милитализира и без това много трудната ситуация.
Отговор бе даден от зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов. Той каза, че е необходимо да се обмисли възможността армията да се включи в противоепидемични мерки, а не да се спекулира и да се всява страх.
Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие.
Депутатите спряха процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Народните представители решиха да се покрива 60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение. Разпоредбата ще важи за срока на действие на този закон, но за не по-дълго от три месеца. Народните представители вмениха задълженията на НОИ да превежда 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г, за лица, осигурени и отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата трябва да се превеждат по банков път, на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата ще бъдат за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
Депутатите приеха още до отмяната на изънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти. При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.
Депутатите спряха публичните продани, ограничиха нотариалните производства и определиха в кои случаи не се налага запор на банкови сметки. Текстът гласи, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.
Народните представители решиха да се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-фигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.
В рамките на дебата министърът на правосъдието Данаил Кирилов заяви, че ако се оставят всички сделки да се изповядват от нотариусите, ще го поставят в ситуация да огранича този поток от удостоверения до най-необходимите.
„Извинявам се, че взимам думата по това предложение на колегата Митев, като министър, който осъществяав взаимодействието с Нотариалната камара. От момента на обявяване на извънредното положение досега имаше много дебати по този въпрос. Няколко пъти се сменяха позициите, преоценяха се надлежно. При всички положения нотариалната камара очевидно не може да вземе еднозначно решение и становище, което да получи подкрепата на всички нейни членове. Между нотариусите има такива, които не искат да работят при тези условия. Има и нотариуси, които казват: предприемането на строги санитарни изисквания няма да ни попречат. Нотариусите не работят сами за себе си“, каза още Кирилов.
„В случай, че отхвърлите редакцията, която беше гласувана в Правна комисия на второ четене и оставите абсолютно всички сделки да осе изповядват от нотариусите, това означава, че ще ме поставите мен като министър в ситуация аз да огранича този поток от нотариални удостоверявания до най-необходимите. Не може да имаме спор, че и в нотариалните кантори трябва да се осигури спазване на санитарно-хигиенните изисквания“, допълни министърът.
Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.
По този текст възникна дебат между лидера на БСП Корнелия Нинова и министъра на околната среда Емил Димитров.
Корнелия Нинова настоя за гаранции, че нито един кг от болничните отпадъци в Европа няма да влязат в България. "Вярно е, че коронавирусът измести други кризи в България, една от които беше тази с боклука. Тогава стоеше много сериозно въпроса на болничен отпадък от Европа и от трети страни. Питам г-н министъра как да направим така, че в момента в Европа при тази епидемия, при вероятността огромни количества болнични отпадъци да се събират във всяка европейска държава, какви са гаранциите и как в закона да ги запишем и вие виждате ли такива, да се спре вноса от Европа на такъв боклук в България в момента", каза още Нинова. По думите й миналият път не са решили кризата с боклука. "Сега опасността се засилва", допълни още лидерът на БСП.
Министър Емил Димитров заяви, че в България не са внасяни медицински отпадъци "Имаше един камион транзит, който е преминавал през България. Запален е и когато после за застрахователни цели е трябвало да запишат, са записали този код. Това изтече в медиите и някой остана с впечатление, че в България са внасяни огромни количества медицински отпадъци. Далеч съм от мисълта, че в България не са извършвани злоупотреби с отпадъци", коментира министър Димитров. Той посочи, че намира притеснението на Корнелия Нинова за основателно. "Ние, даже аз го платих от джоба си, създадохме оперативен център, с който да следим всички граници. Гранична полиция ежедневно ни подава справки за всички превозни средства, които са пресекли държавната граница и са влезли на територията на България", допълни още Димитров. По думите му има няколко камиона, които са заловени.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Законът за извънредното положение мина на второ четене

Законът за извънредното положение мина на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Дебатите и гласуванията по текста продължиха повече почти 13 часа.
Законопроектът бе преименуван от Закон за мерките по време на извънредното положение на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание.
Депутатите разрешиха на военнослужещите да могат да участват в противоепидемичните мерки. Предложението беше направено между двете четения от депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров.
Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие. Депутатите спряха процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Народните представители решиха да се покрива 60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение. Разпоредбата ще важи за срока на действие на този закон, но за не по-дълго от три месеца. Народните представители вмениха задълженията на НОИ да превежда 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г, за лица, осигурени и отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата трябва да се превеждат по банков път, на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата ще бъдат за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
Депутатите приеха още до отмяната на изънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти. При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.
Депутатите спряха публичните продани, ограничиха нотариалните производства и определиха в кои случаи не се налага запор на банкови сметки. Текстът гласи, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.
Народните представители решиха да се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.
Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
За нуждите на принудителното изпълнение на карантината ще се използват данните от мобилните оператори

Парламентът прие на второ четене параграф 41 в Закона за действията по време на извънредно положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“. С него се измени Законът за електронните съобщения. Предложението беше направено между двете четения от депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров.
Предвижда се данните, създадени или обработени в процеса на дейността на обществени електронни съобщителни мрежи или услуги да се съхраняват за нуждите на принудителното изпълненение на задължителната изолация и болничното лечение. Предложението се прави във връзка с лицата, които са ги нарушили.
Тези данни са необходими за проследяване и единтифициране на източника на връзката, за идентифициране на направлението на връзката, за идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката, нейния тип и на крайното електронно събощително устройство на потребителя или това, на което се представя за негово крайно устройство и установяване на идентфикатор на ползваните клетки.
Данните и сега се съхраняват от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги за срок от 6 месеца.
Впоследстиве Димитър Лазаров допълни предложението си. Параграф 41 се прилага до отпадане на необходимостта на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват зъдължителна изолация и лечение.
Деница КИТАНОВААгенция "Фокус"
Депутатите решиха да се покрива 60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение

Депутатите решиха да се покрива 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г- на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение. Това се случи след приемане на текстове в Закона за действията по време на извънредно положение на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Разпоредбата ще важи за срока на действие на този закон, но за не по-дълго от три месеца. Народните представители вмениха задълженията на НОИ да превежда 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г, за лица, осигурени и отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата трябва да се превеждат по банков път, на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.
Средствата ще бъдат за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти

Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти, предаде репортер на Агенция "Фокус". Разпоредбата е заложена в Закона за действията по време на извънредно положение.
Текстът гласи, че до отмяната на извънредното положение, се забранява паралелният износ на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти.
При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци

Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци. Това се случи след като депутатите приеха чл- 13 от Закона за дейностите по време на извънредно положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Законът за обществените поръчки няма да се прилага при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им.
Законът за обществените поръчки няма да се прилага още и при закупуване от възложителите на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средтва, необходими за обезпечаване на противоепидемични мерки.
Деница КИТАНОВААгенция "Фокус"
Министър Емил Димитров: В България не са внасяни медицински отпадъци

В България не са внасяни медицински отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на въпрос от лидера на БСП Корнелия Нинова по време на разглеждането на Закона за действията по време на извънредно положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Имаше един камион транзит, който е преминавал през България. Запален е и когато после за застрахователни цели е трябвало да запишат, са записали този код. Това изтече в медиите и някой остана с впечатление, че в България са внасяни огромни количества медицински отпадъци. Далеч съм от мисълта, че в България не са извършвани злоупотреби с отпадъци", коментира министър Димитров.
Той посочи, че намира притеснението на Корнелия Нинова за основателно. "Ние, даже аз го платих от джоба си, създадохме оперативен център, с който да следим всички граници. Гранична полиция ежедневно ни подава справки за всички превозни средства, които са пресекли държавната граница и са влезли на територията на България", допълни още Димитров. По думите му има няколко камиона, които са заловени.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Корнелия Нинова, БСП: Искаме гаранции, че нито един кг от болничните отпадъци в Европа няма да влязат в България

Искаме гаранции, че нито един кг от болничните отпадъци в Европа няма да влязат в България. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на дебата по второто четене на Закона за действията по време на извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Вярно е, че коронавирусът измести други кризи в България, една от които беше тази с боклука. Тогава стоеше много сериозно въпроса на болничен отпадък от Европа и от трети страни. Питам г-н министъра как да направим така, че в момента в Европа при тази епидемия, при вероятността огромни количества болнични отпадъци да се събират във всяка европейска държава, какви са гаранциите и как в закона да ги запишем и вие виждате ли такива, да се спре вноса от Европа на такъв боклук в България в момента", каза още Нинова.
По думите й миналият път не са решили кризата с боклука. "Сега опасността се засилва", допълни още лидерът на БСП.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Народното събрание разреши военнослужещите да могат да участват в прилагането на противоепидемичните мерки

Народното събрание разреши военнослужещите да могат да участват в прилагането на противоепидемичните мерки. Това решиха депутатите след като приеха текстове от Закона за действията по време на извънредно положение. Предложението беше направено между двете четения от депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров. „За“ него гласуваха 89 народни представители, „против“ – 55 и „въздържали се“ – 2, с което то бе прието.
Условията и реда за участието на военнослужещите ще се определят с акт на Министерски съвет. Депутатите разрешиха военнослужещите съвместно и координирано с други органи да може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт.
Парламентът даде правомощия на военнослужещите да могат да извършват проверки за установяване на самоличност, да ограничават придвижването на лице до пристигането на органите на МВР, както и превозни средства.
Депутатите разрешиха на военните да използват физическа сила и помощни средства, само ако това е абсолютно необходимо.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Красимир Ципов, ГЕРБ: Необходимо е да обмислим възможност армията да се включи в противоепидемичните мерки - не да спекулираме и не да всяваме страх

Необходимо е да обмислим възможност армията да се включи в противоепидемичните мерки - не да спекулираме и не да всяваме страх. Това каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов по време на дебата текста от Закона за действията по време на извънредно положение и във връзка с предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемичните мерки, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Уважаеми народни представители, освен текстовете по чл. 122 и чл. 123 от Закона за отбраната и въоръжените сили има и едни други текстове в действащия Закон за отбраната и въоържените сили по отношение на какви задачи могат да изпълняват въоръжените сили в мирно време. На първо място в чл. 56, т.8 се предвижда изрично участие в превантивната и непосредствената защита на населението по ред определен в Закона защита при бедствия. Такъв ред има. Само преди няколко години променихме и текста на чл 57 и включихме в ал. 1 нова точка 3: участие в охраната на държавната граница. Уважаеми народни представители, това предложение беше направено и поради едно друго практическо съобръжение. Наложените противоепидемични мерки трябва да се изпълняват от органите на РЗИ и полицейските органи“, каза Ципов
По думите му тези орган нямат неограничен ресурс и сили. „Нямат. В един момент би могло да се наложи да бъдат ангажирани въоръжените сили. Всички се надяваме извънредното положение да отпадне в едни близки срокове, но защо да не създадем тази правна възможност. Това е правна възможност. Такава, каквато и по отношение на участието в охраната на държавната граница и по отношение на превантивната и непосредствена защита, уважаеми народни представители“, каза още Ципов.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Крум Зарков, БСП: Изкарването на армията в този момент е противопоказно и милитаризира и без това много трудна ситуация

Изкарването на армията в този момент е противопоказно и милитаризира и без това много трудна ситуация. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков по време на дебата текста от Закона за действията по време на извънредно положение и във връзка с предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемичните мерки, предаде репортер на Агенция „Фокус“.Според него вирус не се бори с автомат.
„Извън военното положение, извън заплахата от военен конфликт, армията няма работа. Армията не е полицейски орган и няма необходимост да бъде превръщана в такъв. Не знам дали могат или не могат да се справят военнослужещите, но при всички случаи те имат коренно различни, не по-малко важни от тези на служителите на МВР функции. Изкарването им на улиците им в този момент е неоправдано и ще бъде според нас противопоказно. То, както и да ни го обяснявате милитализира една и без това много трудна ситуация“, заяви още Зарков.
Според него тенденцията на непрекъснат апокалиптичен сценарий не помага. „Така, както призоавате гражданите: „не се паникьосвайте“, вашите действия издават непрекъсната паника“, посочи още зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Ген. Константин Попов, ГЕРБ: Не мога да разбера защо армията в една извънредна ситуация трябва да не помага, когато на нея може да разчитаме в далеч по-тежки условия

Не мога да разбера защо армията в една извънредна ситуация трябва да не помага, когато на нея може да разчитаме в далеч по-тежки условия. Това каза председателят на Комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ ген. Костантин Попов по време на дебата текста от Закона за действията по време на извънредно положение и във връзка с предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемичните мерки, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Смятам, че това, кеото е записано като проект, е точно и правилно. Тук не става въпрос за унижаване на армията. Тук става въпрос да се използва един от инструментите, който имаме. Не виждам как армията ще стои безучастно, ако това се наложи. Точно така е записано в чл. 9. В него се дават достатъчно добре ограниченията, които регламентиран използването на въоръжените сили в една такава извънредна ситуация. Дава се право на Министерски съвет да реши кога може, при какви условия, какви задачи, в обхвата на този закон, а не по принцип“, каза още Попов.
Според него може да се предвидят и много други мерки, които са изписани. „Напротив, погледнали сме, видели сме какво е необходимо, адаптирали сме го, за да могат да се създадат правилни указания към военнослужещите. На военнослужещите естествено, че ще изпълнят това и за което и ген. Милев каза, че са добре подготвени“, допълни още ген. Попов.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Кольо Милев, БСП: Против сме предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемични мерки

Против сме предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемични мерки. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ ген. Кольо Милев по време на дебата текста от Закона за действията по време на извънредно положение и във връзка с предложението на Димитър Лазаров военнослужещите и въоръжените сили да участват в прилагането на противоепидемичните мерки, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Нашата група сме против това предложение. Предлагам г-н Лазаров да го изтегли. Всички мерки, които бяха прочетени ги има до една в Закона за отбраната и въоръжените сили. Армията като високо организиран институт трябва последно да се намеси при извънредно положение“, допълни още депутатът от БСП.
Според него не трябва на армията да се възлагат полицейски функции.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие

Парламентът прие чл. 7 от Закона за действията по време на извънредното положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ текста гласуваха 90 народни представители, без „против“ и с 28 „въздържали се“.
Той гласи, че работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.
Съгласно приетите текстове условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол, ще се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.
Народното събрание прие работодателите и органите по назначане може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без неговото съгласие.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Парламентът реши до отмяна на извънредното положение да не се прилагат последиците от забавяне на плащания на задължения

Парламентът прие чл. 6 от Закона за действията по време на извънредното положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ текста гласуваха единодушно 125 народни представители.
Чл. 6 гласи, че до отмяната на изънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Депутатите спряха публичните продани, ограничиха нотариалните производства и определиха в кои случаи не се налага запор на банкови сметки

Депутатите приеха чл. 5 от Закона за действията по време на извънредното положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Текстът гласи, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.
Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.
Народните представители решиха да се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-фигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Министър Данаил Кирилов: Оставите ли всички сделки да се изповядват от нотариусите, ще ме поставите в ситуация да огранича този поток от удостоверения до най-необходимите

Оставите ли всички сделки да се изповядват от нотариусите, ще ме поставите в ситуация да огранича този поток от удостоверения до най-необходимите. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на дебата по предложенията за нотариусите по чл. 5 от Закона за действията по време извънредното положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Извинявам се, че взимам думата по това предложение на колегата Митев, като министър, който осъществяав взаимодействието с Нотариалната камара. От момента на обявяване на извънредното положение досега имаше много дебати по този въпрос. Няколко пъти се сменяха позициите, преоценяха се надлежно. При всички положения нотариалната камара очевидно не може да вземе еднозначно решение и становище, което да получи подкрепата на всички нейни членове. Между нотариусите има такива, които не искат да работят при тези условия. Има и нотариуси, които казват: предприемането на строги санитарни изисквания няма да ни попречат. Нотариусите не работят сами за себе си“, каза още Кирилов.
„В случай, че отхвърлите редакцията, която беше гласувана в Правна комисия на второ четене и оставите абсолютно всички сделки да се изповядват от нотариусите, това означава, че ще ме поставите мен като министър в ситуация аз да огранича този поток от нотариални удостоверявания до най-необходимите. Не може да имаме спор, че и в нотариалните кантори трябва да се осигури спазване на санитарно-хигиенните изисквания“, допълни министърът.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Народното събрание спря процесуалните срокове по съдебни,арбитражни и изпълнителни производства

Народното събрание спря процесуалните срокове по съдебни,арбитражни и изпълнителни производства, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Депутатите приеха чл. 3 от Закона за действията за извънредното положение. За срока от 13 март 2020 г до отмяна на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства с изключение на сроковете по наказателните не дела, а производства по закона за екстрадицията, европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.
Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
Депутатите приеха и чл. 4. Той предвижда да се удължат с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете определени в Закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частно-правни субекти. Удължава се с един месец действието на административните актове, което ео граничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
Парламентът отхвърли предложението на „Атака“ до прекратяване на извънредното положение да се даде възможност да отлагане на плащанията по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия.
Народните представители отхвърлиха и предложението на Искрен Веселинов и група депутати до прекратяване на извънредното положение да спрат да текат всички срокове по кредити на физически лица, по кредити на юридически лица и еднолични търговци.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Парламентът реши министърът на здравеопазването да може да въвежда мерки и ограничения, определени в закона

Парламентът реши министърът на здравеопазването да може да въвежда мерки и ограничения, определени в закона. Това се случи след като депутатите приеха чл. 2 от Закона за действията по време на извънредно положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Изключение ще прави Законът за здравето.
Оттеглено бе предложението на Валери Симеонов , което разширяваше възможността на министъра на здравеопазването да въведат противоепидемични мерки. Сред тях бе и това за въвеждане на полицейски час.
Първоначалният текст на вносителите на чл. 2 предвиждаше 9 противоепидемични мерки. Сред тях бяха забраната на посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях-. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Неупоменатите дейности продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Забраняват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия, забраняват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, както и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Сред предложените мерки са и българските граждани, планиращи пътувания извън страната, задължително да сключват медицински застраховки
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Тома Биков, ГЕРБ: Не е моментът да търсим повод да изглеждаме по-различни от останалите - всички сме еднакви пред вируса

Не е моментът да търсим повод да изглеждаме по-различни от останалите - всички сме еднакви пред вируса. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Тома Биков по време на дебата по второто четене на Закона за действията за извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"От една седмица се намираме в извънредно положение и днешният дебат дотук показва, че понякога го забравяме, въпреки че някой от нас са с маски. Извънредното положение затова е извънредно, защото е извън реда. Извън нормалния ред на функционирането на държавата и обществото. В днешния законопроект се предлагат редица мерки, които биха били абсолютно неприемливи в една нормална ситуация. За съжаление обаче ситуацията не е нормална. Това не е само в България, това е и в други държави. Второ, ние се намираме в криза и не можем никой от нас да каже първо тя колко време ще продължи, второ колко тежка ще бъде, колко тежки ще бъдат нейните измерения в отделните сектори на икономиката и изобщо в социалния живот на страната", каза още Биков.
Според него едновремено биват обвинявани, че има хаос. "Вероятно е имало такъв, защото всичко се прави за три дни. Просто защото сме в извънредно положение. Определени мерки трябва да бъдат въведени веднага. От Оперативния щаб казват, че е възможно да бъдат въведени още по-тежки мерки. Ние тук дължим на българските граждани искреност. От тази криза всички ще губят. В момента не е ясно колко ще се загуби. Не е моментът да си търсим повод да изглеждаме малко по-различни от останалите. Всички сме еднакви в момента пред този вирус. Няма никакво значение кой е от БСП, кой е от ГЕРБ", подчерта още Биков.
Народният представител от ГЕРБ изтъкна, че случилото се със заглавието не е подобавало на тона, който е трябвало да се води в този парламент. "Особено след последния петък, в който показахме и на хората. Според мен те оцениха това, че сме стигнали до една позиция в тази тежка ситуация да въведем извънредното положение. Какви мерки са взели други държави? Модерните политици на 21 век. Определени модерни политици, определени държави се провалиха в тази криза. Тотално се провалиха. Държави, които са били за пример пред нас. Много по-дълго изграждани системи от нашата се оказаха безпомощни пред тази криза. Политици, които сме смятали за далеч по-умни от нас, се оказаха безпомощни пред тази криза. Аз ви призовавам нека да започнем да гледаме точка по точка, текст по текст. Има ваши предложения. Сигурен съм, че ще имате какво да кажете още, може би другата седмица ще гласуваме още мерки. Не се знае какво ще се случи. Нека доколкото е възможно да се прогнозират последстивята, да не изгърмим всички патрони за две седмици. Не сме в момента на някакъв коледен базар да раздаваме пари. Кризата не е момент за радост, не е момент за подаръци. Тези пари, които ще бъдат раздадени са помощи. Те са някакъв опит да се омекоти удара, но удар ще има", посочи още Биков.
Според него този удар трябва да бъде поет от всички и те да направят той да е по-лек. "Не да се опитваме тук да изявим егоцентризма си. Ясно е, че всички, по-голямата част от нас сме егоцетрици, включително и аз. Щом съм излязъл на тази трибуна, значи и аз съм някаква такава порода човек. Ако можем да го контролираме отвреме навреме, особено в тежки ситуации, би било добре", допълни още народният представител от ГЕРБ.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Корнелия Нинова, БСП: Призоваваме управляващите да се вразумят - вчера с взаимоизключващите се решения на Правна комисия предизвикаха недопустима парламентарна криза

Призоваваме управляващите да се вразумят - вчера с взаимоизключващите се решения на Правна комисия предизвикаха недопустима парламентарна криза. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на дебата по Закона за действията по време на извънредно положение на второ четене, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Вярвам, че след разгорещения и емоционален дебат по заглавието ще се успокоим и ще говорим по същество. В текста на този член пише, че Законът урежда мерките и действията по време на извънредното положение. Т.е. тук спокойно можем да говорим по всички мерки и действия, които предстои да гласуваме. На 13 март подкрепихме решението за извънредно положение и смятаме, че това беше правилното, отговорно поведение. Разбираме опасността, разбираме сериозността, заплахата от кризата за здравето на българския народ и сме на равнището на своята отговорност да вземем решение за обявяване на извънредно положение, както беше взето в цяла Европа и не само там", каза още Нинова.
"Оттам натататък призовавате постоянно върху единство, съгласие и консенсус, но върху какво? След обявяването на извънредното положение, изпаднахте в хаос, в неадекватни икономически и социални мерки, които ще доведат и до политически последици. Днес призовавате да бъдем политиците на 21 век, а на не миналото. И ние го искаме от вас управляващите, защото политиците на 21 век снощи обявиха, чрез ЕК субсидии, опрощаване на корпоративен данък и ДДС, държавни гаранции за заеми, безвъзмездни средства в помощ на всеки потребител, спиране плащанията по определена част от данъците, подкрепа за домакинствата с конкретни измерения в рамките на суми и стимули. Ето така се държат големите политици, държавниците на 21 век. Какво от това виждаме в закона, който вие предлагате? Нищо. Какво от това виждаме от обещанията, които дадохте преди една седмица? Частнични изпъленние. За сметка на това - засилване на репресиите, отменане на права, подслушване на хора, преследване на свобода на слово и т.н.", каза Нинова.
"Винаги можете да разчитате на БСП и нашите гласове, когато предлагате отговорни пред националната икономика и българския народ решение и не можете да разчитате на подкрепа, когато внасяте хаос в живота на хората, когато предлагате неадекватни икономически и социални мерки, които ще доведат и до политически проблем след това. Затова ви призоваваме днес - вразумете се. Нека спокойно да обсъдим предложенията между първо и второ четене. Факт е, че вчера предизвикахте недопустима парламентарна криза с решенията си в Правна комисия. Тук са тримата представители от ГЕРБ, които се караха помежду си. Тук са депутатите, които внасяхте взаимноизключващи се предложения. Да, след 8 часа гледане на това поведение, нашите колеги напуснаха. Обвинението: вас ви нямаше, не важи. То е предизвикано от нежаление да участваме в този хаос и неадекватност", посочи Нинова.
Тя посочи, че БСП няма да подкрепи нещата по същество. "Вече казах, защото с мерките, които предлагате - икономическите мерки, които предлагате, не помагате, не гарантирате спокойствие и сигурност на работодателите, няма да казвам вчера до какво бяхте стигнали. В момент, когато модерна, съвременна и загрижена Европа предлага да се отлага плащането на данъци, вие искате от тях да ги внасят авансово. КАкво е това нещо? Не предлагате адекватни социални мерки, каквито предлага модерна, съвременна Европа", коментира още лидерът на БСП.
Нинова призова ГЕРБ да спрат с манипулациите и лъжите, че БСП в този момент не мисли за България и народа си. "Напротив, всичко, което е добро, ще подкрепим. Всичко, което е в интереса на българския народ, на българските работещи, на икономиката, няма да подкрепим", подчерта още тя.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Парламентът одобри заглавието на Закона за извънредното положение

Парламентът одобри заглавието на Закона за извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус". Законопроектът се разглежда на второ четене от пленарна зала.
Първоначалното предложение за наименование на законопроекта бе: Закон за мерките за по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание".
Депутатите измениха наименованието по предложение на комисията и приеха Законът да се казва: "Закон за действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 13 март 2020 г. на Народното събрание". "За" новото заглавие гласуваха 98 народни представители, "против" - 8 и "въздържали се" - 41, с което то бе прието.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Йордан Цонев, ДПС: Апелирам колегите народни прадставители да се концентрираме върху работата си и ако можем да бъдем малко по-делови

Апелирам колегите народни прадставители да се концентрираме върху работата си и ако можем да бъдем малко по-делови. Това каза зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев в процедура по начина на водене, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Правя процедура за прекратяване на дебата по заглавието на закона. Вече един час се занимаваме с дебати по заглавие. Само ще ви дам пример. Последните 15 минути разисквахме за военните текста. Това е чл. 9, 10 и 11. Като дойде на тях какво ще разискваме - заглавието ли. 100 страници закон ни предстои да дебатираме. Над 50 чл. ,сигурно ще има над 200 гласувания. Ако искате давайте да продължаваме в този дух", каза още Цонев.
След това пленарна зала прие предложението на Цонев за прекратяване на дебата по заглавието на законопроекта.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Явор Божанков, БСП: Парламентарната комисия не е селска кръчма - там никой никого не гони
Парламентарната комисия не е селска кръчма - там никой никого не гони. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Явор Божанков в процедура по начина на водене във връзка с думите на Димитър Лазаров, че опозицията е изгонила журналистите от Правна комисия, предаде репортер на Агенция "Фокус". Обвинението на Лазаров бе, тъй като именно Явор Божанков бе депутатът, който предложи журналистите да не присъстват на вчерашното заседание на Правна комисия, където се обсъждаше Законът за мерките за извънредното положение.
"Парламентарната комисия не е селска кръчма. Там никой никого не гони. Това става с гласуване и с решение. Народните представители гласуваха "За" напускането на журналистите, като с това даваме пример, че когато изискваме от гражданите ние сме пример за спазването на този ред", каза Божанков от трибуната.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Димитър Лазаров, ГЕРБ: Вчера от лявата част на залата изгониха журналистите от Правна комисия

Вчера от лявата част на залата изгониха журналистите от Правна комисия. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Димитър Лазаров по време на дебата по заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус". Той припомни, че журналистите са били на втория етаж.
Той припомни, че опозицията се е въздържала по Закона за мерките за извънредното положение и че ще направят предложения между двете четения. "Направиха ги, вчера немалка част от технитепредложения бяха приети. Бяха разумни. Какво променихме в заглавието: Закон за мерките при обявено извънредно положение. Добавихме и действията", каза още Лазаров.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Евгени Будинов, ГЕРБ: Дръжте се като политици от 2020 г. - ясно е, че не сте за пример, не ставайте за резил

Дръжте се като политици от 2020 г. - ясно е, че не сте за пример, не ставайте за резил. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Евгени Будинов в обръщение към опозицията по време на дебата по заглавието на Закона за мерките за извънредното положеине, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Преди една седмица, миналия петък - 13 март, имаше нещо наистина съдбовно. Нещо красиво и историческо тук в тази зала. Всички ние от всички парламентарни групи се обединихме и бяхме заедно в името на здравето на народа и в спасяването на човешки животи. Моля ви сега недейте с евтини политически номера да трупате съмнителни политически дивиденти", каза Будинов.
"Стига с тези евтини политически номера от 1997 г. Светът за добро или лошо се променя. Дръжте се като политици от 2020 г. Хората го заслужават. За някои от вас само казвам, то е ясно, че не сте за пример, поне не ставайте за резил и днес", допълни депутатът от ГЕРБ.
Според него по-добре да не се бави заседанието, а да се работи по същество.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Явор Божанков, БСП: Случилото се в Правна комисия е срамно - с два различни доклада, пет хвърчащи листа и устен преразказ депутатите гласуваха Закона за мерките за извънредното положение

Случилото се в Правна комисия е срамно - с два различни доклада, пет хвърчащи листа и устен преразказ депутатите гласуваха Закона за мерките за извънредното положение. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Явор Божанков по време на дебата по заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Промените в заглавието говорят и за духа на самия закон. Това, което стана в Правна комисия вчера е срамно. Народните представители в 10.00 ч. започнаха работа в работна група. Тя успя да обсъди само 10 % от текстовете. Останалите 90 % не бяха обсъждани. В комисия с два различни доклада, пет хвърчащи листа и устен преразказ от референтите народните представители гласуваха текстове, които изобщо не разбираха. В критичен момент за България, когато дължим качествено законодателство, което ще има отражение с години върху икономиката, народните представители не знаеха какво гласуват. Комисията беше прекъсвана два пъти, започнахме два пъти. Самият министър Кирилов от ГЕРБ определи състоянието като саботаж. Скандали последваха между самите управляващи. В тази ситуация г-жа Александрова не успя да проведе адекватно заседанието. Повишаваше тон на народните представители и съкрати изказванията", посочи още Божанков.
Според него това отношение е безотговорно и то ще даде отражение върху българските граждани.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Парламентът удължи работното си време до изчерпване на дневния ред

София. Парламентът удължи работното си време до изчерпване на дневния ред, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Предложението направи зам-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов. "За" него гласуваха 144, "против" - 4 и "въздържали се" - 11.
Удължаването на времето се наложи, тъй като законодателната част на депутатите бе предвидена до 11.00 ч. По програма народните представители трябва да разгледат на второ четене Закона за мерките за извънредното положение.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Филип Попов, БСП: Няма да подкрепим заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, законопроектът е раличен от онзи, който приехме на първо четене онзи ден

София. Няма да подкрепим заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, законопроектът е раличен от онзи, който приехме на първо четене онзи ден. Това каза секретарят на ПГ на "БСП за България" Филип Попов по време на дебата по заглавието на Закона за мерките за извънредното положение, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Защо няма да подкрепя дори заглавието? То е в следния аспект. На практика гледаме изцяло нов закон, различен от този, който гласувахме на първо четене онзи ден от заглавието до преходни и заключителни разпоредби", каза Попов.
"Днес ни се представя този доклад по закон, който на практика обезмисли онзи ден какво гласувахме на първо четене. Изцяло нов в нарушение на всички нормални процедури, в които следва да работи Народното събрание", допълни още Филип Попов.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Парламентът излезе в 30-минутна почивка, за да могат депутатите да се запознаят с доклада на Правна комисия за Закона за мерките за извънредното положение

Парламентът излезе в 30-минутна почивка,предаде репортер на Агенция "Фокус".
Искането направи секретарят на ПГ на "БСП за България" Филип Попов. Той посочи, че от групата искат да се запознаят с доклада на Правна комисия, който е публикуван тази сутрин. Докладът е от второто четене на Закона за мерките за извънредното положение.
След искането му председателят на Народното събрание Цвета Караянчева обяви 30-минутна почивка.
Деница КИТАНОВА

Агенция "Фокус"
Законът за мерките за извънредното положение влиза в пленарна зала за второ четене

Законът за мерките за извънредното положение влиза в пленарна зала за второ четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.
Законопроектът беше приет на първо четене от пленарна зала в сряда, като до 18.00 ч. можеха да се правят предложения между първо и второ гласуване. Постъпиха 19 предложения. Те бяха разгледани на 8-часово заседание на Правна комисия. В рамките на заседанието постъпиха и други на работната група към комисията.
Законът урежда извънредните мерки на територията на България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението на заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
За изслушване на премиера Бойко Борисов за състоянието на държавния резерв настоява лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя внесе своето искане за изслушването в деловодството на Народното събрание в четвъртък.
В 11.00 ч. ще започне и петъчният парламентарен контрол. В него ще участват седем министри от кабинета „Борисов“ 3.