Акцент на деняВИЖ ВСИЧКИ

Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене

28 ноември 2019 | 12:44

Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". За промените гласуваха 104 народни представители, "против" - 13 и "въздържали се" - 68, с което промените бяха приети. Със законопроекта се цели осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в областта на туризма; оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги и гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги.


Агенция "Фокус"
Министър Николина Ангелкова: Промените в Закона за туризма не са приумица на министъра на туризма, още от първия ден на министерството работим по темата за националните курорти

Промените в Закона за туризма не са приумица на министъра на туризма, още от първия ден на министерството работим по темата за националните курорти. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова пред журналисти в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. "Това е обсъждано от ден първи със сдруженията и с представителите от туристическия сектор. Декември 2014 г. идваха да се представят всички сдружения, които работят в сектора. Първата тема беше : „Г-жо министър, какво ще правим с националните курорти? Трябва да има някаква рамка, правила“. От ден първи ние работим по тази изключително трудна тема. Факт е, че всичко е построено, всичко е създадено в годините назад и е много трудно в момента, когато вече е извървян един дълъг и нерегламентиран процес ние да се опитваме да слагаме рамка и да правим националните курорти лицето на българския туризъм. Смятам, че успяхме да намерим този баланс“, изтъкна Ангелкова.

„Между първо и второ четене тези основни моменти, особено свързани с продуктовото зониране, ще ги изчистим. Чухте в изказванията, в становищата на основните комисии, че изцяло това се подкрепя от НСОРБ. Далеч съм от мисълта, че всички ще прегърнат всичко, което правим“, допълни още министърът. Според нея дяволът е в детайла. „Вярвам, че между първо и второ четене ще намерим компромис по отношение на продуктовото зониране“, добави още Николина Ангелкова.

Според нея е много лесно да се хвърлят помпозно думи като корупция и некомпетентност, но зад всички трябва да има ясни факти. "Такива няма", подчерта Ангелкова. "Недоумявам някои от предложенията как една наредба да я пишем десет министри. Без да преувеличавам мисля, е Министерство на туризма е министерство, което винаги обсъжда всичко публично", подчерта още Ангелкова.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Министър Николина Ангелкова: За първите 9 месеца на годината имаме над 7, 8 млн. чуждестранни туристи, което е само 0, 8 % спад


За първите 9 месеца на годината имаме над 7, 8 млн. чуждестранни туристи, което е само 0, 8 % спад на фона на цялата „трагедия“, която се описваше юни. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова пред журналисти в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

"2014 г., когато бе създадено Министерство на туризма, по спомен туристопотока е над 6 млн. и 800 хил. За миналата година 2018 ние имаме над 9 млн. и 200 хил. чуждестранни туристи, които са посетили България. Това са фактите, това са цифрите. 34 % са приходите от международен туризъм. Тук не включвам приходите, които са постъпили в българската икономика от български граждани. За миналата година те са над 8 млн. и 400 млн. лв, кето е 34 % ръст, сравнено с 2014 г. Така че тези цифри и факти показват, че независимо от трудностите, от изключително силната конкуренция, ние успяваме да постигаме изключително добри резултати.

Според нея се опитват манипулациии и внушения да се прехвърлят към сектора на туризма.
„Тази година независимо от предизвикателствата, които имахме имаме за първите 9 месеца над 7 млн. и 800 хил. чуждестранни туристи, което е само 0, 8 % спад на фона на цялата трагедия, която се описваше и „присъди“, които се раздаваха по отношение на българския туризъм юни месец. Ние успяхме да привлечем и да задържим доверието и устойчивостта“, подчерта още Ангелкова.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене, с което даде правомощия на Министерство на туризма да обявява националните курорти


Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". За промените гласуваха 104 народни представители, "против" - 13 и "въздържали се" - 68, с което промените бяха приети. Със законопроекта се цели осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в областта на туризма; оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги и гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги.

С измененията се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги.

С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални; реда за обявяване на национален курорт; организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти. Предвижда се в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Със законопроекта се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма. В проекта е заложено
засилване на ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма, в т. ч. обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма.

Туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес ще имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, ще се вписват в Националния туристически регистър, при условие, че сдружението е осъществявало дейност не по-малко от 3 години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Със закона се прецизират понятията „местно”, „регионално”, „продуктово” и „професионално” туристическо сдружение.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Министър Николина Ангелкова: Не приемам тезите, че няма как Министерство на туризма да отговаря за националните курорти - то е основен двигател в сектора


Не приемам тезите, че няма как Министерство на туризма да отговаря за националните курорти, то е основен двигател в сектора.
Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на дебатите по Закона за туризма на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус".Тя попита дали Министерството или което и да е друго министерство сяда и си пише наредбите без да има обществено обсъждане. "Извинявайте, но това е абсолютна манипулация", подчерта още Ангелкова.

"Първо, бих искала да благодаря на всички за направените коментари, предложения както и критики във връзка с някои от текстовете във внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Искам да припомня, че повече от три години се обсъжда този законопроект в частта за статута на националните курорти, която глава е основна в този законопроект. Разбирам вашите забележки. Нека да припомня ,че самостоятелно Министерство на туризма беше създадено на 7 ноември 2014 г. Именно като фокус и приоритизиране на туристическия отрасъл като един от основните и ключовите за българската икономика е важно това министерство да се фокусира върху основните дейности, свързани с туризма. Несъмнено националните курорти са лицето на българския туризъм и както в рамките на това дълго обществено обсъждане, така и в рамките на всички съгласувателни процедури с всички други ведомства, се стигна до тези предложения", посочи министърът.

"Изключително важно е да има ясен правен статут що е то национален курорт и какви са правата и задълженията, свързани както с неговия облик, така и с инфраструктурата, рекламата и с предлагането на конкретните туристически продукти", заяви Ангелкова.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Валери Симеонов, НФСБ: Правото на Министерство на туризма да определя националните курорти е своеобразна форма на диктат


Правото на Министерство на туризма да определя националните курорти е своеобразна форма на диктат. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов по време на дебатите по Закона за туризма на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„ПГ на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи проектозакона по редица съображение най-вече просто, свързани с философията, която е изготвен. На първо място в него се залага едно капсулиране по темата национални курорти, която е една от основните промени, която се предлага. Прехвърлянето на правото за прилагане кои да бъдат и кои не национални курорти в МТ представлява една своеобразна форма на диктат“, каза още Симеонов.

„Второто, с което изразяваме категорично несъгласие, това е пак в чл. 6, т 5 новото предложение за нова точка 37. Тя гласи следното: Министерство на туризма обявява списък на категорията информация, подлежащи на класификация“. Става въпрос за въвеждане на пълно информационно затъмнение“, заяви Симеонов. Според него този текст ще поражда корупция и такъв текст в 21 век е недопустим.

Според Симеонов има редица дребни предложения и неогледани текстове. Лидерът на НФСБ изрази надежда те да бъдат преосмислени и поправени.

Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Евгения Алексиева, ГЕРБ: Намаляваме административната тежест със Закона за туризма


Намаляваме административната тежест със Закона за туризма. Това каза депутатът от ГЕРБ Евгени Алексиева по време на дебатите по Закона за туризма на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Реализираме поредната стъпка по изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса и развитието на електронното управление. Това са приоритети, които са заложени в програмата за управлението на г-н Борисов и правителството“, каза Алексиева.

Тя посочи, че се със законопроекта се оптимизират три процедури по Закона за туризма.
Народният представител от ГЕРБ поясни, че става въпрос за регистрацията на туроператори и туристически агенти, категоризирине на местата за наставянае и местата за хранене и сертифициране самостоятелни центрове за балнео туризъм.

„Искам да кажа, че този закон беше широко обссъждан“, уточни още Алексиева.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Христо Проданов, БСП: По-голямата част от предложенията в Закона за туризма са съмнителни и спорни


По-голямата част от предложенията в Закона за туризма са съмнителни и спорни. Това каза зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Христо Проданов по време на дебатите по първото чете на Закона за туризма, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Ще дам няколко примера от това, което се предлага. Същината на предложението в закона е създадването на национални курорти. Както казаха преди мен изказалите се стана ясно, че национален курорт съществува и към момента. Според нас не е необходимо допълнителни утежняващи определения и правомощия в този смисъл", каза още Проданов. Депутатът заяви, че положителното в това предложение е, че се предлагат съкратени срокове за административно обслужване на икономическите оператори, които оперират в тях. "Дотук с добрите новини за националните курорти. Предлага се продуктово зониране в националните курорти. определят се зони, в които може да има шум в 1-2 ч. през нощта. Това е основният замисъл на това продуктово зониране. Колеги, правата за решаване на правилата в тези национални курорти се дават на общинските съвети. Първо, ако даваме на общинските съвети тези права, защо тогава тези курорти ги наричаме национални. Ако са национални, те би трябвало да се регулират на национално ниво, а не на ниво общински съвети", заяви Проданов. Той обърна внимание, че в Общинските съвети са влезли чисто икономически групи. "Тези групи не бива да им се дава право те да определят кой в коя зона попада в националния курорт", посочи Проданов.
Деница КИТАНОВА


Агенция "Фокус"
Парламентът ще разгледа промени в Закона за туризма на първо четене


Парламентът ще разгледа промени в Закона за туризма на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.
Със законопроекта се цели осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в областта на туризма; оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги и гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги.
С измененията се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги.

С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални; реда за обявяване на национален курорт; организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти. Предвижда се в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Със законопроекта се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма. В проекта е заложено
засилване на ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма, в т. ч. обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма.

Туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес ще имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, ще се вписват в Националния туристически регистър, при условие, че сдружението е осъществявало дейност не по-малко от 3 години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Със закона се прецизират понятията „местно”, „регионално”, „продуктово” и „професионално” туристическо сдружение.