МненияВИЖ ВСИЧКИ

Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС е мястото за всеки, който иска да придобие знание и компетенции в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“

14 януари 2022 | 17:00

Снимка: Радио „Фокус“

Проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в интервю за предаването „Добър ден България“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Първата тема по която ще говорим, е за допълнителен януарски прием на кандидати по магистърски програми в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Перспективи и хоризонти, които отварят магистърските програми именно в УНСС. Заместник-ректорът по учебната дейност проф. Мирослава Раковска е може би най-компетентния човек по темата. Здравейте, проф. Раковска. Веднага по темата: магистърските програми – какви са те, защо е този извънреден януарски прием?
Мирослава Раковска: Всъщност, не може да се каже, че това е извънреден прием. Това е допълнителен прием, който ние всяка година правим. За всяка учебна година ние правим магистърски прием през есента и през януари, като през януари обявяваме някъде 1/3 от специалностите, които обявяваме през есента. Защо го правим? Защото интересът към нашия университет винаги е бил голям и постоянен. Така че ние даваме възможност на нашите кандидат-магистри, ако са пропуснали през есента, да започнат обучението си сега. Всъщност, първият семестър ще бъде през февруари.
Водещ: Какви документи трябва да подготвят бакалаврите, желаещи да продължат обучението си именно в УНСС? Как става приемът – с изпит, тест, по документи?
Мирослава Раковска: Няма изпит. Приемът се извършва чрез конкурс по документи. Единственото условие е кандидат-магистрите да са завършили или бакалавърска или магистърска степен, като основният документ е дипломата за бакалавърска или магистърска степен, изискване има за среден успех от дипломата не по нисък от „Добър“.
Водещ: А има ли някакво специално изискване за бакалавърската специалност, която е завършил кандидат-магистърът, да бъде в същия профил, в който е дадената магистърска програма, по която той съответно иска да продължи обучението си?
Мирослава Раковска: Да, за някои специалности.
Водещ: За кои? Разяснете малко повече.
Мирослава Раковска: Отнася се само за някои специалности. Ще ви дам пример в областта на финансите – финансовият мениджмънт и финансите –тъй-като там е 2-семестриална специалността, колегите от тези катедри имат изискване бакалавърската степен да бъде в областта на финансите, за да може за това кратко време, два семестъра, бъдещите магистри да натрупат допълнителни знания. Има и още няколко други специалности, които имат подобни изисквания, но преобладаващата част от специалностите са широко отворени за всички бакалаври. Повече информация могат да намерят кандидат-магистрите на нашия уеб сайт, където подробно сме представили абсолютно всички специалности, изисквания и документите, които трябва да се подават, както и сроковете за подаване на документи.
Водещ: Защо именно към УНСС да се насочат бъдещите кандидат-магистри, защо да се насочат именно към някоя от магистърските програми на УНСС?
Какви са перспективите, какви хоризонти очертава повече УНСС и специалностите там по магистърските програми, в сравнение с другите университети?
Мирослава Раковска: Безспорно ние сме най-големият и най-престижният университет в България в областта на бизнеса, на икономиката. Тази година ние за поредна година получихме приза за най-престижно висше училище от страна на работодателите и преподавателите в направление „Икономика“. Така че всеки, който иска да придобие знание и компетенции в направление „Икономика“, „Администрация и управление“, това е мястото, където могат да се придобият тези компетенции. А какви са ни основните предимства? Изцяло обучението ни е практически ориентирано. А всеизвестен е фактът, че нашите преподаватели почти всички имат практически опит и предоставят тези свои умения на студентите. Нещо повече, ние поддържаме много сериозни и дълготрайни контакти с работодатели и други представители на държавното управление, които заемат ключови позиции. И тези представители на практика ги интегрираме много успешно при разработването и на учебните програми, и при самото обучение, където те участват с открити лекции.
На второ място, изключително важно е, че ние не развиваме само теоретични знания и компетенции в областта на съответната специалност, но и практически умения чрез включването на студентите в много казуси, където развиваме уменията им да вземат бързи решения, да работят в екип, да развиват комуникационните си умения. И още нещо, много усилено работим за разширяване на възможностите на нашите студенти за международна мобилност не само по линия на Програма „Еразъм+“, където университетът ни има многобройни контакти с други чуждестранни университети най-вече в Европа, но също така и по линия на Европейската университетска мрежа ENGAGE.EU, където ние заедно с още 6 престижни европейски университета всъщност изграждаме Европейски университет и нашите студенти могат да извършват мобилност и там. И на трето място, изключителното и важно предимство е високата степен на дигитализация. Ние сме единственият университет, който има електронна студентска книжка, а от тази година нашите магистри също имат електронна книжка и ще ползват повече от 21 електронни онлайн услуги, свързани с целия процес и администриране на обучението им.
Водещ: Адмирация за това. По отношение на международните програми – трябва ли кандидат-магистрите да говорят перфектно някакъв език?
Мирослава Раковска: Да, разбира се. Самата програма „Еразъм“ изисква владеене на език, най-вече английски разбира се, на ниво В2. Аз не мисля, че това е пречка за младите хора в България.
Водещ: Разбира се, че това не е пречка и не би трябвало да бъде. Питам за конкретно изискване още при подаване на документите дали кандидат-магистрите трябва да имат някакво ниво на език.
Мирослава Раковска: Разбира се, когато отидат в чужбина, те ще бъдат обучавани и ще им се преподава на английски в повечето случаи, но могат да отидат и в университети във Франция, в Германия където имаме и там за да се чувстват те самите удобно трябва да имат някакви познания по езика. Но не може да се каже, че това е бариера. Тоест, не се полага някакъв изпит, на който да се покаже владеенето на езика на съответното ниво, за да бъде допуснат магистърът на обучение там.
Водещ: Да, разбрахме ви. Благодаря много за важните разяснения, които ни дадохте. Благодаря за отделеното време. И адмирации за всичко, което правите в УНСС.

Димитър ДИМИТРОВ