МненияВИЖ ВСИЧКИ

Инж. Кирил Ташев: Налагането на ограничения на износа на дървесина ще предизвика възражения от ЕС и Световната търговска организация

28 октомври 2021 | 14:00

Снимка: Радио „Фокус“

Д-р инж. Кирил Ташев, началник отдел в Изпълнителната агенция по горите в интервю за предаването ‚Добър ден, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Рекордни цени на дървата и пелетите за огрев са регистрирани на прага на зимния сезон. Складовете в цялата страна са празни, а цените скачат всеки ден. За да се реши проблемът с недостига на дървесина, търговци поискаха спиране на износа. От горските предприятия в страната обаче обявиха, че дърва ще има за всички, съобщиха редица медии вече. Ние сме тръгнали по следите на въпроса това така ли е, наистина ли се случва или е поредната спекулация? Колко е цената на дървата и пелетите, има ли необходимост износът да бъде спрян и може ли? По темата сега ще говори д-р инж. Кирил Ташев, началник отдел в Изпълнителната агенция по горите.
Кирил Ташев: Първо, бих искал да благодаря за поканата за участие във вашето предаване. Трябва категорично да се заяви, че по данни на НСИ износът към момента е 3% от общодобитата дървесина, което сами виждате, че е един незначителен процент, като количество това е около 80 хил. куб. м. Т.е. трябва да заключим, че има една трайна тенденция към намаляване на износа на дървесина през последните години. Пак повтарям, това е по данни на НСИ, с които се ползваме всички ние. Нека да кажем малко общи данни за горите преди да пристъпим конкретно по въпроса, който вие зададохте. Важно е да кажем, че общият прираст от горите e 14 милиона куб. м годишно, т.е. това е количеството, което е възможно да се ползва от горите всяка година. Планира се от тези 14 милиона да се ползват 8, като реално се ползват между 5 и 7, средно около 6 милиона. Т.е. виждате, че има едно устойчиво и щадящо ползване на българските гори. Въпреки това през тази година в сравнение с миналата за същия период са добити 200 хиляди кубически метра повече дървесина, което показва едно повишаване на общия добив на дървесина за периода през тази година, сравнен със същия за миналата. Дървата, които се добиват от горските територии, знаете че стават с дърводобивни фирми, които са ангажирани с този процес. Дори и да добавим към тези 3%, които споменахме за износ, понеже става въпрос за износa - дори и да добавим към тези 3%, които са дърва за огрев и необработена дървесина, дори към нея да включим необработената, ние ще стигнем едни 6-7 процента, които също са незначителни и не оказват влияние каквото и да било съществено по отношение на цените и на наличието на дървесина към момента. Нещо да добавя само, че по данни на НСИ за последните години се е увеличил до 180% или той е около 100 хил. куб. м годишно. Сами виждате, че към момента отрицателно е салдото – имаме износ 80 хил. куб. м, съответно на годишна база внос 100 хиляди, така че този фактор не би следвало да окаже въздействие и влияние. Всичко това важно е да отбележим, че са приети две европейски стратегии, стратегията за биологичното разнообразие и стратегията за горите, които са европейски стратегии, съгласно които ще се изисква все повече въвеждането и прилагането на природосъобразни, щадящи и устойчиви методи за работа в горите, както и по отношение на дърводобива. Предстои изработването и приемането на национални такива стратегии, с които съответно всеки ще трябва да се съобразява. И нека да заключим, както виждате от посочената статистическа информация, към момента няма необходимост от ограничаване износа на дървесина , в т.ч. и на дърва за огрев.
Водещ: Колко всъщност върви кубика като цена в момента?
Кирил Ташев: Вижте, в зависимост от това дали е широколистна или иглолистна дървесината, има разлика. Като от горските стопанства тя е съответно средно около 40 лв. за широколистната и 30 лв. за иглолистната. Разбира се в складовете, тези които продават тази дървесина - цените са различни, но там вече търговецът определя сам своята цена, знаете има пазарна икономика и всеки търси своята печалба. По отношение на това дали има недостиг на дървесината към момента, може да кажем, че всички сме свидетели и по джоба си съдим, за това, че основните енергоизточници и техните цени са се повишили, т.е. говорим за електричество, за газ, за други източници, както и производни от дървесина разбира се. Всички тези цени растат, така че е нормално домакинствата и населението да се обърнат към най-евтиния ресурс, който може да използват за отопляване, а именно дървата. Като това съответно е една от причините за високото търсене.
Водещ: Да, по тази логика да разбираме, че тази зима още повече хора ще прибегнат към това да се отопляват по този начин.
Кирил Ташев: Ще проследим тенденциите и ще видим какво ще се случи, но вие виждате, че това не е процес, който се случва само на национално ниво. Той е европейски, той е международен процес по отношение цените на тези основни енергоизточници, така че всички ние сме зависими от тези процеси.
Водещ: И по това, което казахте, разбираме че няма необходимост да бъде спрян износът. Тогава за какво отново се внася напрежение в обществото, казва се че определени складове били празни, търговци искат да бъде спрян износът, но това няма как да стане…най-малкото пазарът на стоки е свободен, изобщо възможно ли е да го спрем?
Кирил Ташев: Да, вие много правилно отбелязахте, че ние сме в рамките на ЕС и пазарът е свободен в рамките на този съюз. Също така действат и европейски регламенти. Един от тези регламенти е приет през 2015 г., неговият номер е 479, по който ние следва да се съобразяваме. Преобладаващото количество дървесина от този незначителен износ, който посочихме, е насочен предимно към държави от ЕС, т.е. вие виждате, че ние с европейските норми и изисквания сме ограничени и към тези държави трябва да имаме един свободен търговски процес. През последните 15 г. трябва да се отбележи, че подобни механизми за забрана неуспешно са въвеждани в нашата страна. Като такива са в несъответствие със съответни договори за митнически съюз между ЕС и някои наши съседи, например Турция. Така че при налагане на подобни ограничения незабавно са следвали възражения от ЕК и от Световната търговска организация като в кратки срокове подобни ограничения са отменяни незабавно. Така че в действието и влиянието на този свободен пазар трябва да се прилага и ние всички трябва да се съобразяваме.
Водещ: Така е, защото малко или много, това е нарушение.
Кирил Ташев: Абсолютно.
Водещ: Всъщност, вие казахте за европейските регламенти, които са за износ извън България. Какъв е регламентът за снабдяване на местното население? Като за финал да обобщим разговора.
Кирил Ташев: Да. Важно е да се каже, че Законът за горите и подзаконовата нормативна уредба са урегулирали този процес като, както вече стана ясно, недостигът на дървесина не е продиктуван от износа на такава. За снабдяването на населението с дърва отговорност имат кметовете на общини, които утвърждават лимити и изготвят съответни списъци. Трябва да се отбележи, че приоритетно тези общини, които имат собствени гори, разполагат със собствени горски територии, приоритетно те предоставят дървесина на населението за отопляване през зимния сезон. Разбира се има и такива общини, които нямат собствени гори, като в тези случаи ще изготвят съответните списъци, съгласувани с отделните горски стопанства и се предоставят от Държавни горски територии дървесината се предоставя на тези граждани, за да може те да задоволят своите нужди и да се отопляват. Ще добавя нещо в тази връзка, че от страна на Изпълнителна агенция по горите, са проведени разговори с наши структури, това са Регионалните дирекции по горите, пък те съответно с кметовете на населени места и е констатирано, че снабдяването в по-голяма част от общините е ритмично. Т.е. към момента не са установени случаи на затруднения директно по отношение на снабдяването. Има разбира се райони, например може да дадем Сливен, където проблемът е изразен в засиления интерес и презапасяване, така да кажем, от страна на домакинствата. В други общини затруднението пък може да се отбележи, че идва от липсата на работна ръка или лоши метеорологични условия по отношение на добива. Също така вие знаете, че дърводобивните фирми, които добиват дървесина в момента от гората, към момента контактуват директно с потребителите, т.е. с домакинствата, които имат нужда от дървесина. Това е също причина да няма в момента дърва на склад, т.е. тя се доставя директно. Така че ИАГ апелира също така при спазване на законността по отношение на доставките на дървесина на домакинствата като при закупуването да се изисква от съответния купувач предоставянето на превозен билет, това е изискване, т.е. трябва дървесината да е придружена с превозен билет, в който да фигурира съответно точният адрес и реално доставеното количество дървесина. Също така трябва да се напомни, че същият следва да се съхранява до оползотворяване на дървесината и в срок не по-малък от 3 г. Разбира се в случаи на доставка на дървесина, която не е придружена с превозен билет или не е маркирана по съответния ред, всеки един от гражданите може да уведоми компетентните органи чрез тел. 112.
Водещ: Това със сигурност беше хубаво да се каже, защото предполагам, че повечето от хората този превозен билет не го пазят.
Кирил Ташев: Да, поради незнание или за хората разбира се тяхната основна цел е дървесината, в много случаи те не се интересуват от съпътстващите документи, но те са един важен законоизискващ се атрибут документален, който трябва да съпътства тази дървесина.
Водещ: Със сигурност. И нека като за край да кажем отново – няма почва за притеснение, всичко е в нормата.
Кирил Ташев: Така показва и статистиката, и информацията, с която разполага ИАГ.

Вилислава Ветренска