МненияВИЖ ВСИЧКИ

Иван Хиновски: Няма никакви реални надежди след Нова година да има спад на цените на тока – за бита те ще вдигнат минимум с 5 или с 10%

24 септември 2021 | 12:00

Снимка: Радио „Фокус“

Иван Хиновски, председател на УС на Българския енергиен и минен форум, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България”

Водещ: Една от новините на деня е, че ДАНС и МВР влязоха в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в Българската енергийна борса (БЕБ). Изземват се документи и се проверява за високите цени на тока. Има ли спекулативно изкупуване на електроенергия на свободния пазар, което да е довело до дефицит и рязък скок на цените? Наш гост е Иван Хиновски, председател на Управителния съвет на Българския енергиен и минен форум. Г-н Хиновски, защо цените на тока така експлодираха и няма изглед да се нормализират?
Иван Хиновски: Очаквано беше, като се има предвид бързото възстановяване след Ковид кризата и огромния икономически ръст в Европа и в света, т.е. след депресия следва експлозия на развитие. Т.е. беше очаквано. По-скоро икономическият ръст свари неподготвен енергийния бранш да му обезпечи енергийни ресурси и електроенергия за този ръст. Но в цялата история се намесват и някои спекулативни политически игри на някои големи енергийни доставчици в света. Това е другата причина, която води до ръст на природен газ особено, както и на течни горива.
Водещ: Е добре, кои са тези големи играчи, които предизвикват спекулативно изкупуване на електроенергия на свободния пазар, което пък е довело до дефицит и рязък скок на цените и у нас?
Иван Хиновски: Аз не искам да посочвам имена, защото това е подсъдно. Още повече, че нямам достатъчно информация. Но аз имам съмнения и могат да бъдат проверени, като се направи проверка. И вероятно сега ще излезне от тази проверка на прокуратурата, колко търговци са закрили своята дейност за последните няколко месеца. Това е много показателно за това, че има спекула. Бих казал, има спекула, но не само спекула. Има недобре разработени правила за търговия, които дават възможност за спекулативни игри. Това е самата истина.
Водещ: Казахте, че много търговци са закрили какво – сметките си ли?
Иван Хиновски: Те просто са закрили дейността си.
Водещ: Какви правила за търговия на енергийната борса трябва да се променят? Кои?
Иван Хиновски: Няколко неща. Няколко неща трябва да се направят, които ще успокоят борсата и ще направят нашия пазар нормален. Първо, трябва да се смени принципа на обявяване на търгове. Първо трябва да се обявяват от „Марица-изток“, след което от АЕЦ „Козлодуй“. Второ, трябва да бъдат от малки квоти към големи. Да започнат например серия търгове с мощност 1 мегават, за да могат малки играчи да купят, след което трябва да се почне, да се премине към по-големите количества.
Водещ: Г-н Хиновски, какво наблюдаваме в момента – недостиг на електроенергия или излишък?
Иван Хиновски: Недостиг, определено. Борсата представлява баланс на предлагане и купуване. Когато се предлага енергия на много висока цена, ясно е, че тя няма да бъде приемана от пазара. Това е много важно. Има в България енергия, „Марица-изток“ може да предложи още енергия, но нейната цена е релативно скъпа заради емисиите. И това е една от причините тя да се въздържа от предлагане на цялата мощност на топлоцентралата.
Водещ: При това положение какво трябва да се направи? Вижда се, че има и политически спекулации относно закриването на „Марица-изток“ или изграждането на нова АЕЦ като „Белене“. Кое от двете неща трябва да стане?
Иван Хиновски: Не са политически спекулации. Аз съм далече от тази оценка, че има спекулации. Просто и двата региона имат своите интереси в бъдещото развитие, перспективи. Става все по-ясно очевидно, че ние не може да разчитаме на тази мантра, че въглищните централи ще работят безкрайно. 2050 г., както ни се говореше, беше един огромен фалш. Това не е възможно и от икономическа гледна точка, и от европейска екологична гледна точка. В същото време става все по-ясно, че ядрената енергетика в момента предлага най-евтината енергия в сравнения с всички конвенционални източници, имайки предвид ръст на цени на емисии, което води до изключително конкурентна способност на всеки нов ядрен проект в момента.
Водещ: Така че какво е решението за вас?
Иван Хиновски: За мен решението – ние сме го споделяли многократно и то е изложено както в нашата Енергийна стратегия, така и в нашата организация. България трябва да има два базови крака на своята енергетика – ядрена енергетика и зелена енергетика, възобновяеми енергийни източници, базирани основно на множество малки фотоволтаици, вятърни проекти и биомаса. Но множество малки – така нареченото разпределено производство. Ние в скоро време ще имаме една изключително ефективна инициатива – да се започне ускорено изграждане на малки фотоволтаични инсталации, особено за малките и средни предприятия, които в момента издъхват от цените на т.нар. „Доставчик последна инстанция“, които са много повече над цената на борсата. С едни такива индивидуални фотоволтаични инсталации, те могат да спасят бизнеса си, защото енергията ще спадне драстично от тази, която те плащат в момента.
Водещ: Самите предприятия ли трябва да се финансират за изграждането на малки фотоволтаици или трябва да търсят финансиране по европейски проекти? Ето, Проектът за възстановяване и устойчивост не е ли много удобен за такава идея?
Иван Хиновски: Да. Но не е само той. Разбирате ли, има редица други финансови инструменти, с които могат да се финансират. Дори представете си нещо друго, например. Едно малко, средно предприятие, което има средно потребление да кажем 5 киловата – осветление, компютри. Това е един фотоволтаик, който струва между 5 и 7 хиляди лева, който се изгражда за два-три дена и който се изплаща за една година, две максимум. Това е един изключително ефективен инструмент за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес специално. Аз не говоря за големите индустриални потребители, които имат огромни потребления, но едно малко, средно предприятие, което консумира между 5 и 30 киловата, спокойно в една такава схема те просто възстановяват своята конкурентоспособност, те стават независимия от борси, независими от емисии и т.н.
Водещ: И най-вече икономисват средства.
Иван Хиновски: И икономисват средства. Един такъв проект се изплаща за две години.
Водещ: Докога ще вървят нагоре цените на електроенергията?
Иван Хиновски: Аз съм убеден, че това ще продължи поне до следващото лято, защото зимата е период, в който по принцип има стагнация на производството на електроенергия и също голямо търсене. В следствие на това, че има и отопление, се наслагва с другите индустриални потребления и по никакъв начин, аз не виждам как. Няма никакви реални надежди след Нова година да има спад на цените на електроенергията. Точно обратното – ще има повишено търсене, ръст, продължаващ ръст на цените на природния газ, което води неминуемо до едно повишаване на цената както на електроенергията, така и на топлинната енергия.
Водещ: Казаното от вас предизвиква въпроса – докъде ще стигне цената на електроенергията?
Иван Хиновски: Коя от многото цени? Ние имаме и на борси цени, имаме цени на регулиран пазар. Регулираният пазар по принцип е защитен, но на него са малките, битовите потребители. Всички други купувачи на енергия са на свободния пазар. Свободният пазар при една такава промяна в правилата на търговия, която ние ще предложим… Защото вижте, в момента в медийното пространство, както и от представители на властта ние чуваме само аматьорски призиви – дайте да дадем, ние ще направим, ще извадим едни пари. Не. Не.
Водещ: Затова сме ви поканили, г-н Хиновски.
Иван Хиновски: Не. Трябва да се променят спешно правилата за търговия на борсата, трябва да се сменят някои принципи на организирането на тези търгове, за да се успокои борсата и нейната цена да стане нормална, на нивото на цената за производство, плюс една печалба нормална между 4 и 5 до 8%. Не може в момента да се реализират печалби от порядъка на 80-100%. Някои търговци правят супер печалби в момента, както и някои енергийни дружества.
Водещ: Добре. Все пак хайде да ви попитам още по-конкретно – за битовите потребители до какъв ръст ще стигне цената на тока? Какво да чакат хората?
Иван Хиновски: До Нова година, поради факта, че механизмът за ценообразуване на регулирания пазар е такъв, че той е с 6-месечен цикъл, до Нова година КЕВР няма законово основание, ако няма фактическо основание при свръхръст на цената на природния газ над 15%, да прави корекции в цената на регулирания пазар за периода до Нова година. Но тъй като се натрупват в момента динамични промени в цената на природния газ, основния, и на емисиите, аз съм убеден, че след Нова година КЕВР ще бъде принуден да коригира тези цени. И това ще бъде от порядъка на 5 и 10% минимум.
Водещ: Тази ваша идея за миниволтаиците приложима ли е за битовите потребители и в каква форма? Може би някаква кооперация за миниволтаик?
Иван Хиновски: Да, да, да. Тя е приложима, както се прилага в цяла Европа. Ние сме все още една от малкото страни в Европа, която не прилага директивата за малките фотоволтаични инсталации. Ние сме пред санкция от Европейската комисия за това, че не приложихме тази директива в нашето законодателство. Знаете ли, колко хора, които са предприемчиви, си направиха малки фотоволтаици и базовият им товар, който са перални, осветление и т.н., се поддържат от фотоволтаиците. Това са между едни 5 киловата и те са достатъчни да им покриват основните нужди на домакинствата. Разбира се, когато се включват повече печки, перални, климатици и други, те не достигат, но тези 5 киловата са нещо абсолютно приемливо за едно домакинство и то струва между 5 и 7 хиляди лева. Кой не би инвестирал такава сума, с която може да бъде независим от цени и от инфлация дори бих казал?
Водещ: А защо не е приложена тази директива у нас?
Иван Хиновски: Това е един много дълъг разговор, мога да ви обясня с подробности. Защото първо няма модерно мислене. Има желание за съхраняване на тази инертност на големите генериращи мощности. Ние сме по големите мощности. Ние имаме малко разпределено производство, което е модерната енергийна стратегия в Европа – разпределеното производство, т.е. много индивидуални потребители и производители на електроенергия, фотоволтаици или малки биомаси централи, в рамките на индивидуални проекти или малки групови проекти. И в Австрия, и в Германия, и в Унгария се събират групи от етажна собственост или серия къщи, правят си такива инсталации и си обменят излишната енергия. Има моменти, в които вие имате по-високо потребление от вашия комшия или вашите съседи и тази енергия се обменя. По този начин се избягват разходите за пренос и разпределение по голямата мрежа. Т.е. вие пестите едни такси за пренос и разпределение на електроенергия. Това е най-модерната европейска енергийна доктрина.
Водещ: Това, че не сме я приели и не се прилага у нас, въпрос на манталитет ли е, на народопсихология ли е или на далавера на пазара?
Иван Хиновски: Не, не, в България не е далавера. Това е на инертност. Аз бих казал първото. До голяма степен консервативно мислене в ръководството на енергетиката до момента, не до момента – при миналото правителство. Там имаше две основни тези. Първо – да съхраним „Марица-изток“, за което няма лошо, но не единствената цел трябва да бъде. Второ – да направим „Белене“, в което няма лошо, но не е това. Не трябва да бъдат единствените цели. Паралелно с тези големи мощности, трябваше да се развиват малките множествени проекти, което дава голяма независимост и гъвкавост на енергийната ни система, дава свобода на потребителите. Особено на малките и средни предприятия.

Цоня Събчева