МненияВИЖ ВСИЧКИ

Красимир Ципов: Трябва да търсим възможности за повишаване на избирателната активност, за да има представителство в новия парламент

14 януари 2021 | 09:00

Снимка: Радио „Фокус“

Красимир Ципов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България”

Водещ: Започна последната сесия на 44-я парламент. След три седмици ваканция депутатите се върнаха на работа. При традиционното откриване наближаващите избори се превърнаха в акцент на политическия сблъсък – акцент чрез декларации. Целенасочено или не, парламентарната дискусия от първия работен ден се превърна в продължение на изговореното и недоизказано от политическите срещи тези дни при държавния глава. Но следващите месеци ще бъдат не само предизборен политически пиар, очаква се от народните представители да свършат и законодателна работа. Каква ще е тя – научаваме от Красимир Ципов – заместник-председател на ПГ на ГЕРБ, който е наш гост тази вечер. Какви акценти поставя ГЕРБ за тази сесия?
Красимир Ципов: Както казахте, това е последната сесия на 44-то Народно събрание и за нас през тази сесия ще остане като най-важен приоритет правилното управление на кризата, предизвикана от пандемията с коронавируса. Така че ще продължаваме работим в посока да удовлетворим необходимостите на българските граждани, всеки един, който има нужда да получи подкрепа за това дали, защото е поставен в условия, в които не може да осъществява своя бизнес от една страна или има нужда от друга подкрепа, понеже трябва да възпитава децата си, които са на онлайн обучение в домашни условия. Това е нашият основен приоритет. От друга страна, ще обърнем внимание и на другите текущи законодателни инициативи. В близките дни ще внесем промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и последиците от него, с които да създадем условия за облекченото от една страна, от друга страна и сигурно гласуване по време на предстоящите парламентарни избори, като акцентите са в две посоки. Изрично да уредим възможността за гласуване на лицата, които са поставени под карантина и са на домашно лечение от една страна. И от друга страна, тези които са на лечение в болници, за да може те да упражнят правото си на вот. Смятаме, че е необходимо за самото гласуване да удължим с още няколко месеца и валидността на изтеклите документи за самоличност, тъй като изборният кодекс изрично предвижда тогава, когато документът за самоличност е изтекъл, лицето да подаде заявление за издаване на нов документ и ако документът не е издаден до изборния ден, да му бъде издадено удостоверение за гласуване, което да замести документа за самоличност. Намираме за необходимо това да се направи особено за българските граждани в чужбина, които пребивават на територията на държави, в които имаме така наречените пълни локдауни. Тези лица няма как да се свържат с българските дипломатически и консулски представителства, да подадат заявления за издаване на новия документ или пък да подадат заявление за издаване на такова удостоверение за гласуване. Това е нещо, което ще представим на вниманието на Народното събрание още през следващите дни.
Водещ: Господин Ципов, извинете че ви прекъсвам, но да разбирам ли, че вие допускате, че изборите ще се извършат в условия на извънредно положение?
Красимир Ципов: Не. Ще се извършат в условията на извънредната епидемична обстановка при всички положения, тъй като всички се надяваме тенденциите, които наблюдаваме през последните седмици за намаляване на броя на заразените лица, на лицата поставени под карантина, на лицата, които са настанени за лечение в лечебни заведения и в спешни отделения. Разбира се, трябва да бъдем реалисти, защото според нас извънредната епидемична обстановка ще бъде продължена. А промените са в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и последиците от него. Това е наименованието на действащия закон и смятаме, че в него е мястото да бъдат разписани такива текстове, които да осигурят такава възможност, която да е в абсолютен синхрон от друга страна с изборния кодекс.
Водещ: За хората в карантина или болни какво предвиждате?
Красимир Ципов: Две възможности. Предвиждаме лицата, които са в карантина и се лекуват в домашни условия да могат да гласуват с подвижни секционни избирателни комисии. А лицата, които са настанени в КОВИД отделения за лечение в болниците, да могат да гласуват в секционните комисии, които ще бъдат сформирани в болниците. Като тук следва да се има предвид, че в някои по-големи болници, където има и достатъчен друг брой настанени пациенти за лечение, може да се образува отделна секция за тези, които не се лекуват от коронавирус и да има друга отделна секция, която да е предназначена само в нея да упражнят правото си на вот лицата, които се лекуват от КОВИД-19.
Водещ: Т.е. вие категорично отказвате промени в Изборния закон и такива няма да има?
Красимир Ципов: Ние смятаме, че към настоящия момент само около 2 месеца преди изборния ден не е добре да продължаваме с лошите практики и да правим промени в изборния кодекс. Смятаме че, разписвайки начина на гласуване така, както е предвиден в изборния кодекс за тези лица, ние ще постигнем този синхрон, за да може да създадем възможности за спокойното и сигурно упражняване на вот от тези български граждани. За мен е достатъчно важна и промяната в Закона за извънредното положение и по отношение на възможността за издаването на документите за самоличност, по-точно удължаването на валидността на документите за самоличност, защото да не се получи така, че в изборния ден ще има необходимост да се издават множество удостоверения за гласуване, затова че лицата са подали заявления за подмяна на документите си, а те не са готови.
Водещ: Какво друго предвижда вашата парламентарна програма?
Красимир Ципов: Със сигурност очакваме от Министерски съвет да подаде важните законопроекти, които трябва да бъдат приети в тези кратки срокове, които остават до края на мандата на това Народно събрание. Но днес искам да обърна внимание на важна законодателна промяна, която беше одобрена на първо четене от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Тя засяга така наречената Комисия по досиета. Внесохме законопроект, с който затвърждаваме нашата позиция, че тази комисия трябва да продължи да работи, тъй като тя има още какво да свърши, от една страна. От друга страна, предлагаме на вниманието на НС да оптимизираме състава на тази комисия. Предложението е от 9 членове, тя да стане 5 членове, тъй като повечето от държавните органи, които осъществяват определена политика в дадена сфера са в подобен състав. Внесохме и промяна , с която да прецизираме правомощията на Комисията по досиета във връзка със случаите на повторно обявяване на принадлежност на лице, което вече веднъж с решение на Комисията е обявено, че всъщност то е било агент или сътрудник на Държавна сигурност, в момента във Върховния административен съд се разглежда тълкувателно дело именно по този въпрос. И смятаме, че ние трябва да отговорим и да дадем като законодател ясен знак, че Комисията трябва да продължи да работи и да прецизираме функциите й така, че да могат да бъдат законосъобразни нейните решения.
Водещ: Това ли ще включи законодателната програма или ще има и други и допълнения законопроекти?
Красимир Ципов: Не. Ще има и множество други законопроекти, мога да дам пример със Законопроекта за наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда промени в Закона за съдебната власт по отношение на фигурата на прокурора, който ще разследва главния прокурор тогава, когато той извърши престъпление. Това също е един от важните ни приоритети, като тук след съгласуване и с органите на Съвета на Европа и по-специално Венецианската комисия, да приемем този законопроект до края на този мандат, има включително и много други важни законодателни промени, които трябва да бъдат разгледани. Аз се надявам да работим в оптимален режим, за да може да приемем всички важни законодателни решения, които са на фокуса на НС.
Водещ: Господин Ципов, работата ви по провеждането на изборите ще се ограничи ли само с промените в Закона за извънредното положение и дали допускате към края на сесията да разгледате и въпроса за начина, по който ще се провежда предизборната кампания?
Красимир Ципов: И сега Изборният кодекс предвижда различни възможности за провеждане на предизборната кампания. Ние разбира се ще се съобразим със становището на здравните власти до толкова, до колкото може да очакваме и различна епидемична обстановка към датата на изборите и силно се надявам, аз поне лично, тази разлика да е в положителна насока. Така че да се даде възможност и за осъществяване на всички форми на предизборната кампания. Разбира се, че ще имаме готовност и за приемане на някакви подобни промени, но към настоящия момент нашето становище е, че трябва да гарантираме спокойното и сигурно осъществяване на гласуването от страна на българските избиратели.
Водещ: Ще могат ли българските избиратели да имат гарантирано представителство в това гласуване?
Красимир Ципов: Силно се надявам, че предизборната кампания ще премине в един конструктивен дух и всеки български избирател ще може да изрази своите предпочитания към дадения политически субект. Като целта, която не само ГЕРБ, а и предполагам че и всички участващи в изборите преследват е да може да се сформира едно ясно представителство, което да излъчи стабилно правителство, защото в условия на пандемия и произтичаща от нея финансова, икономическа криза много важно е за България да имаме сформирано стабилно правителство, което да преведе България през тези кризи и в крайна сметка да не се загубят повече животи, да може да удовлетворим всички нужди и необходимости на българските граждани, които в момента работят при усложнена обстановка, при трудни условия за реализиране на бизнес, за формиране на доходи. Смятаме, че това е важно, то трябва да бъде постигнато като резултат от произведените избори.
Водещ: Вие в момента със сигурност сте се фокусирали върху работата през тази сесия. Но обсъждате ли и това, което ще се случи след изборите?
Красимир Ципов: Ние подготвяме предизборната си кампания като работим вече и по предизборната ни програма. Мога да кажа, че в някои сфери сме почти готови. Като нашите идеи ще ги лансираме в предизборната кампания. Разбира се, че мислим за това, което ще се случи след изборите, но към настоящия момент наистина фокусът на вниманието ни е насочен към дневния ред на днешния ден. А когато му дойде времето, ще обърнем много повече внимание на това какво би се случило след изборите. Но тук зависи и от изборния резултат, и от това колко политически субекта ще влязат в НС. Отсега можем да кажем твърдо, че няма да търсим коалиция с политически субекти, които през последните години сме били опоненти, става дума за БСП. Смятам, че оттук насетне вследствие на предизборните програми, на изборния резултат трябва да видим по какъв начин бихме могли да намерим допирни точки, за да постигнем консенсус, който да се изразява в това да бъде сформирано стабилно правителство.
Водещ: Т.е. с изключение на БСП вие допускате коалиция с по-широко ветрило от партии?
Красимир Ципов: Не говоря за коалиция. Говоря за провеждане на диалог и намиране на допирни точки. Именно поради тази причина говорих за консенсус. В крайна сметка, след като видим, какъв е резултатът от произведените избори, ние ще си направим сметка за това, с кой евентуално бихме поискали доверие от българските граждани да управляваме. Към настоящия момент нашите естествени партньори са от европейското политическо семейство на ЕНП и ще проведем разговори за евентуална предизборна коалиция със СДС така, както се явихме заедно на последните избори за местна власт или на последните избори за членове на ЕП от Република България.
Водещ: Сегашният дневен ред крие ли риск от слаба активност на изборите? И как ще се предпазите от този риск, защото мисля си, че вие ще бъдете първи негови потърпевши?
Красимир Ципов: Разбира се, че има такъв риск. Станахме свидетели на избори, които се произведоха през миналата година в Европа и света. Много се надяваме обстановката да е поне малко по-различна от тази, която наблюдавахме през изминалата година и това да доведе до сериозна избирателна активност. Именно поради тази причина търсим всички възможни начини, за да облекчим гласуването на тези лица, които имат здравни проблеми. Смятам, че това е посоката, в която трябва да вървим. Но този риск към настоящия момент съществува и ние не трябва да си заравяме главите в пясъка, ако мога образно да се изразя. Трябва да търсим всички възможности за повишаване на избирателната активност, за да може да има и представителство в новия парламент.
Водещ: Защо настоявате датата на изборите да е първата - на 28 март?
Красимир Ципов: Не, ние не настояваме. Ние казахме, че сме готови за всяка дата, но при положение, че съвсем ясно и недвусмислено бе заявено, че датата ще е 28 март още преди повече от месец, сега тези консултации, които засягат датата ми се струват доста странни дотолкова, доколкото поне ние имаме усещането, че президентът Радев си търси оправдание на това, че посочи една дата и сега се опитва чрез тези консултации да даде някакво обяснение за това, например защо би определил друга дата по-нататък във времето – през април или май месец. Но в крайна сметка ние сме готови отдавна за тези избори. ГЕРБ е най-големият политически субект в момента в България. Ние винаги имаме готовност да се явим на избори, без значение каква е датата.
Водещ: ГЕРБ няма ли да бъде също най-големият печеливш, ако датата е най-накрая през май, тоест колкото се може по-късно след първата възможна по простата причина, че правителството ще управлява и по-дълго?
Красимир Ципов: Кой може да даде гаранция, каква би била обстановката м. март, м. април или м. май и кой може да извлече дивидент от това нещо? В крайна сметка, това че правителството ще управлява, не означава че то ще организира изборите. Тук в общественото и медийното пространство се правят опити да се направят изключително внушения от рода, че изборите ще прави това правителство. Правителството не е основната фигура, която участва в организацията на изборния процес. МС оказва логистика на всичките избирателни комисии, по отношение на самото гласуване също имат правомощия други държавни органи, но фокусът е върху това, какво ще направят избирателните комисии, като започнем от ЦИК, РИК и СИК в деня преди изборния ден и в самия изборен ден. Аз не мисля, че трябва да се разсъждава в посока и да се правят спекулации, че едно или друго правителство, когато се занимава с организацията на изборите, може да извлече някакъв дивидент от това. Нека само да напомня, че всичките избори за НС, в които ние сме участвали и сме ги печелили, са били под организацията на други правителства. 2009 г. правителството на Тройната коалиция, 2013 г. служебно правителство, 2014 г. също служебно правителство, както и 2017 г. правителството на президента Радев.
Водещ: А сега за първи път при правителство на ГЕРБ ще има избори. Но вие разсеяхте съмненията, надявам се.
Красимир Ципов: Това е моето категорично мнение. Това е мнението и на моята политическа сила.
Водещ: Кога ще удари последният парламентарен звънец на 44-то НС?
Красимир Ципов: Предполагам, че около месец преди датата на изборите. Ако тази дата е 28 март, това ще е в началото на март месец. Ако датата е друга, трябва да пресметнем, колко са 30 дни преди изборния ден.

Цоня Събчева