МненияВИЖ ВСИЧКИ

Забравени страници от българската литература: Питу Гулев, Списание "Македония"

21 ноември 2020 | 18:00

Снимка: Агенция "Фокус"

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Питу Гулев е публикуван в месечното илюстровано популярно списание "Македония" от август 1903 г. Списанието се издава от комитет от македонци в печатница "К. Г. Чинков" на ул. "Гурко" 54. Уреждат го М. Грашев и М. Копанов. Авторът на текста се е подписал като Милко.


Питу Гулев.
Питу Гулев е роден в град Крушово през 1865 г. Има първоначално образование. След училището се залавя за бащиния си занаят – сърмаджийство. Надарен с дух безпокоен още от детинство, по освобождението на България – в 1882 г. – дохожда в София и веднага постъпва в бунтовната чета на един русин, за да замине обратно в Македония. След няколко сражения по Малешевските планини, четата биде загащена от много потери и разпръсната съвсем. По една случайност, след като изгубили пътя, Питу и други неколцина попаднаха в плен и бидоха заточени в най-мръсната малоазиатска крепост Бакърмадем, дето прележаха цели осем години и претърпяха всевъзможни лишения и мъки. След освобождението си Питу, озлобен още повече на турската тирания, се връща в родния си град и се предава всецяло на организационното дело, като работи неуморно ден и нощ. Районът му, тъй бляскаво подготвен, направи чудеса тая година и си записа със златни букви името в историята. През 1902 г. Питу дойде тук по работа и след като я завърши, се върна с четата на Давидов. Обаче при Куманово, в едно кърваво сражение, биде ранен и пренесен тук да се лекува. Пролетта си състави своя чета и замина за Крушово. Когато въстанието в Битолския вилает се обяви, Питу нападна Крушово, изби всички войници и другите турци по администрацията и цели 14 дни се бори най-храбро и отблъсква турските пълчища. Когато забучаха топовете, Питу събра дружината си и се оттегли в планината. Днес името на Питу служи за гордост на крушовчани.