МненияВИЖ ВСИЧКИ

Инж. Дамян Дамянов, ЮДП: Цените на дървата за огрев са намалени с 5% до 10% заради утежнената икономическа обстановка,свързана с кризата от COVID-19

18 октомври 2020 | 19:00

Снимка: Радио "Фокус"

Инж. Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие, в интервю за рубриката „Агрозона“ по Радио „Фокус“
Фокус: В навечерието на активния отоплителен сезон, Изпълнителната агенция по горите засили контрола и проверките по отношение на нерегламентираната сеч. За коментар по темата потърсихме инж. Дамян Дамянов – директор на Югозападно държавно предприятие. Какво количество дървесина е предвидено за покриване на нуждите на населението през тази година и каква част от българските домакинства се отопляват с дърва?
Инж. Дамян Дамянов: Средно годишно ние разчитаме около 200-250 хиляди кубика, пространствени кубици дърва за населението. Тази година към момента сме удовлетворили желанията на около 7000 домакинства с около 98, около 100 хиляди кубика, което е в рамките на 47-48 процента. Опитваме се да изтеглим периода, в който хората закупуват и се снабдяват с дърва още от ранна пролет, но традицията продължава да надделява и болшинството от хората се снабдяват с дърва в тези месеци октомври-ноември. Мисля, че кампанията върви нормално, след като вече имаме над 100 хил. куб. Предполагам, че тези, които имат нужда от дърва за огрев, ще могат преди дъждовните есенни и зимни месеци да се снабдят.
Фокус: Има ли промени в цените на дървата за огрев през тази година предвид усложнената обстановка около пандемията с COVID-19 и какви са цените от горски склад и при самостоятелно отсичане?
Инж. Дамян Дамянов: По принцип като цяло цените предвид кризата от COVID-19 и съпътстващата икономическа криза са по-ниски в сравнение с предишните години. От горски склад иглолистните дърва са 30 лв., широколистните 45 лв., а тогава, когато хората сами ги добиват, те са за иглолистните 9 лв., широколистните са 17 лв. Това са средните цени за предприятието. Разбира се в различните поделения, горски и ловни стопанства цените варират с 1 лв. Така че съобразили сме се с утежнените условия и цените са свалени с 5 до 10 процента почти навсякъде.
Фокус: И към още една актуална тема. Преди седмица в Държавен вестник бе обнародвана Наредба № 8 за сечите в горите. Според нея се намалява възобновителния период на постепенно - котловинната сеч от 30 на 20 г. Това няма ли да доведе до нарушаване на екосъстоянието на горите у нас?
Инж. Дамян Дамянов: Не би следвало да има нарушаване на състоянието на горите в България. Основното състояние е добре. Специално наредбите за сечите регламентират нашата намеса в дървостоите. По принцип котловинно-постепенната сеч е сеч, която се извършва съобразно естественото възобновяване и съвсем нормално е там, където се наблюдава и отчитаме добро естествено възобновяване, да можем да отваряме тези котли или прозорци, както се казват през по-малък период, за да можем да дадем възможност на младия дървостой да расте и да се възобновява по-интензивно гората. Това по никакъв начин няма да доведе до влошаване състоянието или нарушаване на равновесието в горите. Мисля, че наредбата е съобразена с тези чисто естествени дейности в гората. Няма да има такъв проблем.
Фокус: Наредбата предвижда още санитарните сечи да могат да се извършват без предварителното им одобряване в горскостопанските планове. Може ли това да доведе до злоупотреби?
Инж. Дамян Дамянов: По принцип санитарните и принудителните сечи не се залагат от горскостопанските планове. Това са сечи, които са предизвикани и които се налагат от повреда на горите, независимо дали са от биотични или абиотични, т.е. от снеговодни, ветровлажни или някакви други заболявания. Това са сечи, за които се изготвят планове за състоянието на културите, на дървостоя, на насажденията. План-извлечения, те се одобряват от Лесозащитна станция, т.е. първо се правят проверки от Лесозащитна станция, след което се правят проверки от регионалните управления и чак тогава се пристъпва към санитарна или към принудителна сеч. Така че няма опасност това да доведе до самоволно избиране на насаждения, където да се извършва такава сеч или пък да бъдат нанесени щети на гората. Така че в тази посока могат да бъдат спокойни хората, че няма да посегнем на гора, която е здрава, за да се извърши санитарна сеч.
Фокус: И в края на разговора ни какви са тенденциите по отношение на незаконната сеч у нас? Увеличават ли се случаите или намаляват и как се осъществява контролът да припомним?
Инж. Дамян Дамянов: Като цяло статистиката показва, че нарушенията намаляват като има райони, в които тя е трайно с по-високи нива, отколкото за цялото предприятие. Това са няколко региона – Ихтиман, Самоков, Разлог. Ние отделяме сериозен ресурс за предотвратяване на нарушенията. Работи се активно в тази посока като там целта е да намерим причината за тези незаконни сечи. Едната от тях е снабдяване на населението с дърва на по-ниски цени, което опитваме чрез нашите дейности и обособени складове да парираме. В един според мен допустим процент са нарушенията, но там се изисква сериозна работа, отиваме към все по-намаляващ процент на нарушенията.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА