МненияВИЖ ВСИЧКИ

Андрей Ковачев: Фон дер Лайен настоява нито един европейски гражданин да не бъде оставен без подкрепа

17 септември 2020 | 09:00

Снимка: Радио „Фокус“

Андрей Ковачев, заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

Водещ: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе пред Европейския парламент първата си след ограниченията заради коронавируса реч за състоянието на Съюза. Тематичните акценти в словото й станаха: европейският отговор на пандемиите и на миграционните кризи, парниковите емисии, Брекзит, напрежението с Турция в Източното Средиземноморие, планът за възстановяване на европейската икономика, бъдещият санкционен режим на европейско равнище за нарушение на правата на човека, расизмът и правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Обяснимо и заради продължаващите 60 дни протести у нас от това слово най-силно бе коментирана в България заявката от ЕК да предложи въвеждането на санкционен режим от рода на закона „Магнитски“ в САЩ. След това слово на председателя на ЕК възниква въпросът, какво впечатление за ангажираност тя остави у евродепутатите? Въпросът отправяме към Андрей Ковачев, който е заместник-председател на Групата на ЕНП в ЕП. Какви послания отправи Фон дер Лайен в обръщението си към евродепутатите?
Андрей Ковачев: Два основни елементи се открояват. Първо е разбира се икономиката, работните места, предложена бе много амбициозна програма на ЕС за възстановяване на европейската икономика, за инвестиране в новите технологии, зелените политики, намаляване на парниковия ефект и амбицията до 2030 г. от 40 на 55 процента да бъдат намалени въглеродните емисии. Това е много амбициозна цел след научно обоснована оценка на въздействие, която Комисията е направила. Както също така президентът Урсула фон дер Лайен каза, че никой не трябва да бъде оставен и никой не трябва да има негативна последица от този преход, така нареченият Фонд за справедлив преход трябва да помага на тези региони, примерно в България като „Марица Изток“ за това наистина никой да не остане без работа. Не само това, а да се инвестира в нови работни места, в нови технологии. Другата голяма тема е цифровата икономика, инвестиране в здравеопазване, в ефективни начини на лечение на социално значими заболявания, инвестиране в създаването на нови ефективни ваксини, които да бъдат достъпни до всеки. Целият пакет икономика беше едната тема. Другата тема е върховенството на закона, спазването на човешките права. Пак се разделя на две. Вие споменахте един европейски закон „Магнитски“, който ЕК ще предложи като проектопредложение. Това е за санкциониране на физически лица, на институции, на държави, които са извън ЕС, а другият елемент е за докладите и спазването на върховенството на закона в ЕС, което ще бъде обвързано и това е желанието да бъде обвързано с Фонда за възстановяване и със следващата многогодишна финансова рамка. И тук в страните членки в Съвета има разногласие, България още преди няколко месеца заяви, че подкрепя критерият върховенство на закона да бъде интегриран в следващите два големи финансови механизми на ЕС – Фондът за възстановяване и многогодишната финансова рамка, които са за над 750 милиарда евро.

Водещ: Господин Ковачев, направи впечатление, че в словото преобладаваха призивите, а предложените от председателя на ЕК идеи бяха все в бъдеще време. Могат ли да се възприемат като реалистични поетите ангажименти?
Андрей Ковачев: Това зависи от всички страни-членки. Тя каза, че зависи от нас, това са нейните идеи, нейните желания на Комисията и нейните, но доколко страните членки ще бъдат единни и колкото се може по-бързо ще приемат и ратифицират след това тези идеи, защото всяка страна трябва да изготви своя национален план, приоритети за инвестиране в икономиката. Това трябва да направи и България. Срокът е до края на март 2021 г. И тези национални програми трябва да бъдат в синхрон с поетите ангажименти от самия ЕС, преди малко изброихме някои от тях, но отново да кажем - в зелените политики, в здравеопазване, в цифровите технологии. За тях са отделени във финансовите инструменти огромни средства. Фон дер Лайен спомена 37% за зелени политики или 277 милиарда, 20% за цифровата икономика или над 150 милиарда евро. За да стане това реалност, аз смятам, че преди лятото на следващата година тези средства няма как да стигнат до страните членки. Първо, трябва всяка страна да изготви своя национален план, националната програма и след това комисията да оцени тази програма, да мине през ратификация. Защото една част от този пакет има нужда от ратификация. Това е във връзка със собствените ресурси на ЕС откъде ще се финансира ЕС, не само от вноски на националните държави, но и от собствени ресурси. И за тази тема трябва да има ратификация.

Водещ: Какви са рисковете амбициозните анонси на госпожа Фон дер Лайен или поне част от тях да не се осъществят?
Андрей Ковачев: Рисковете ги има в популизма, в нежеланието на някои страни. Примерно, вече Унгария и Полша заявиха, че не желаят върховенството на закона да бъде критерий за финансовите инструменти – и двата финансови инструмента Фондът за възстановяване и многогодишната финансова рамка. Доколко Съветът ще успее да намери единодушие, ще видим. От това зависи, колко бързо ще бъдат на разположение тези финансови средства, които са изключително нужни за европейската икономика, за работните места, за здравеопазването и за всички отрасли, които пострадаха много сериозно от кризата с КОВИД. 12% е спадът на БВП за второто тримесечие в целия ЕС. Ние трябва да се възстановим от този сериозен икономически удар. И Фон дер Лайен не иска нито един европейски гражданин да бъде оставен без подкрепа. Това е най-сериозната тема и сериозното предизвикателство пред нас. Разбира се ние не живеем на остров, около нас другите части на света също трябва да се ангажират. И ЕС иска да бъде лидер в тази посока, защото ние сме отговорни само за 8% от въглеродните емисии в атмосферата. Ние може да ги намаляваме колкото искаме, но ако другите части на света нищо не правят, де факто и ние нищо не правим. Но все пак амбицията е Европа да бъде конкурентоспособна, да нямаме негативни последици от тази наша политика, напротив – да мотивираме и да работим с другите части на света, така че да се постигнат глобалните цели от Париж.

Водещ: Да ви помоля за уточнение, господин Ковачев, задължителната минимална работна заплата за всеки гражданин на ЕС според идеята на госпожа Фон дер Лайен само за работещите ли се отнася или и за тези, които нямат работа?
Андрей Ковачев: Много важно уточнение – ще се изисква национална нормативна уредба за минимална работна заплата. Това не означава европейска минимална работна заплата за целия ЕС, а означава за всяка държава членка да има национална нормативна уредба, защото някои нямат. В България има такава практика за минимални работни заплати, а на други места има колективни договори. И тук желанието на Комисията е да има във всяка страна такава национална нормативна уредба, но тук става въпрос само за тези, които работят, а не за тези които не работят, които попадат в сферата на социалните подпомагания.

Водещ: И сега да поговорим за така радушно приетото у нас намерение за създаване в ЕС на санкционен режим от рода на закона „Магнитски“ в САЩ. Какъв европейски прочит можем да очакваме на него?
Андрей Ковачев: ЕП многократно е призовавал за такъв европейски „Магнитски“ закон, особено след последното събитие с отравянето на Навални в Русия, където да има възможност всички, които бъдат идентифицирани като участвали в нарушаване на човешки права, да могат да бъдат санкционирани, съответно техните лични средства или банкови сметки, или имущество, или участие във фирми, да бъдат замразявани и тези санкции, смятаме че са най-ефективни за възпиране на желанието на такива авторитарни режими да извършват действия срещу човешките права.

Водещ: Фон дер Лайен съобщи в това си слово, че на 23 септември ЕК ще излезе с доклад за правовата държава, който трябва да покаже какво е състоянието на върховенството на закона във всяка страна член на Общността. Това ще бъде своеобразно продължение на механизма за сътрудничество и проверка, известен досега в България и Румъния като мониторинг. Какво страната ни може да очаква от такъв доклад?
Андрей Ковачев: Аз не знам, какъв ще бъде точно този доклад, ще видим на 23 септември. Но е похвално, че най-накрая ЕК започна да изготвя такива доклади за всяка страна член. Трябва да се спазва върховенството на закона, това са основи на демокрацията и там, където има проблеми, съмнения, трябва да бъдат обсъдени, дебатирани и никой не може и не трябва да се крие от такъв дебат.
Нека да допълня само, че освен всичко европейското законодателство има тази възможност за активиране на чл. 7 за санкция на някоя страна, където знаете, че бяха инициирани както за Полша, така и за Унгария. Въпреки всичко тази процедура е доста тромава, защото изисква в Съвета също да има съгласие, това е голяма друга тема, която е свързана не само с темата за върховенството на закона в ЕС, но и извън ЕС. И затова президентът Урсула фон дер Лайен говори днес за това вместо с единодушие да се взимат решенията с квалифицирано мнозинство, за да може да бъде ЕС по-бърз и по-ефективен на международната сцена.

Водещ: За първи път въпросният мониторинг за всички страни членки за върховенството на правото се съчетава с финансови санкции. Имаме ли повод за притеснение в България?
Андрей Ковачев: За момента няма такъв повод, защото все още първо не е приет Фондът за възстановяване и Многогодишната финансова рамка. И още по-малко самата процедура, по която ще бъде извършвана тази, ако се стигне въобще, до тази санкция, първо. И второ, идеята не е да се санкционират самите бенефициенти, нашите градове, нашите региони, които имат нужда от тези средства, а идеята е да има възпираща функция, да не се случва злоупотреба с европейски средства, както и с всички други средства, да има ефективна борба с възможностите за корупция, свързани също и с търговете, обществените поръчки. Трябва да заработи европейската прокуратура и справедливо да използва тя всяко евро на европейския данъкоплатец. За момента е в начален етап тази процедура, както споменах, има страни, които са категорично срещу това. Орбан даже заплаши, че ще блокира целия пакет, ако влезе тази процедура и този критерий във финансовите инструменти за в бъдеще. Това е една битка, която трябва да бъде проведена в следващите няколко месеца.

Водещ: В дебатът днес в ЕП, последвал словото на председателя на ЕК за състоянието на съюза, стана ли дума в пленарната зала за България?
Андрей Ковачев: В самото изказване на Урсула фон дер Лайен не, но после имаше изказвания на политически групи, от изказванията на Зелените мисля, че имаше двама техните представители, които между другото споменаха за протестите в България.

Водещ: И нещо, което е вън от дебата и от словото на председателя на ЕК – какво породи от ЕП да бъдат изпратени въпроси до главния прокурор и до министър-председателя?
Андрей Ковачев: Това са въпросите, подготвени от групата към Комисията по вътрешен ред и правосъдие, които са към всички участници в този дебат, който се беше провел в края на август месец. И съответно вицепремиерът и външен министър, правосъдният министър, прокуратурата и от Комисията срещу дискриминацията, трябва да отговорят, колкото се може по-бързо на тези поставени конкретни въпроси, уточняващи конкретни въпроси. Колкото по-бързо, по-ясно и по-категорично се отговори, толкова по-добре.

Цоня Събчева