МненияВИЖ ВСИЧКИ

Цветелина Пенкова, евродепутат: Единният европейски подход на мерките за ресторантьорския сектор би дал повече сигурност на гражданите

22 май 2020 | 12:00

Снимка: Радио „Фокус“

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, в интервю за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“


Водещ: Бавно и постепенно светът прави опит да възстанови нормалния ритъм на живот след пандемията от Ковид-19. Разбира се, под условие, че тя все още не е отминала и възстановяването трябва да се случва при извънредна обстановка. Евродепутатът Цветелина Пенкова изпрати писмо с предложения за конкретни общоевропейски мерки за защита на потребителите при отваряне на заведения и ресторанти в условията на пандемия. Писмото е изпратено до председателя на Европейската комисия и до комисаря по вътрешен пазар и услуги.
Г-жо Пенкова, какви мерки и препоръки съдържа вашето предложение.
Цветелина Пенкова: На първо място предложението, което беше изготвено от мен, е подкрепено от колеги от над 10 европейски страни-членки. Идеята беше да се създаде една унифицирана рамка на мерки, които да бъдат приложни в рамките на Европейския съюз. Разбира се, когато се прави едно такова предложение за общоевропейски мерки, все пак трябва да се запази балансът. Основната ни цел беше защитата на потребителите и възвръщане на доверието им, както и преодоляването на психологическия страх в условията на пандемия. Ще дам само няколко примера от конкретните мерки, които предложихме: организиране на информационна зона на входа на заведенията, която да обяснява правилата, да напомня за спазването на дистанцията: регулярни обучения на персонала за спазване на всички хигиенни навици, носене на предпазни средства. И разбира се, имаше някои по-конкретни неща, като например препоръки да се използват хартиени салфетки, а не текстил отново с оглед на хигиенните навици. Основната ни идея беше да се предложи една общоевропейска рамка, защото това е изключително важно да потребителите.
Водещ: Възможно ли е това уеднаквяване на мерките, предвид различната ситуация с пандемията в отделните страни на Европейския съюз?
Цветелина Пенкова: Европейската комисия прие препоръки и координирани действия по отношение на много от икономическите мерки, по отношение на свободното движение на хора. Също така бяха изнесени предложения по какъв начин да се провежда туристическият сезон. В ресторантьорския бранш все още няма конкретни мерки. Но имайки предвид примерите, които дадох, според мен е напълно възможно да се създаде една обща рамка с препоръки, защото това всъщност е целта и на Европейския парламент.
Водещ: Тук обаче идва и големият въпрос: има ли правомощия ЕП да въздейства върху определен вид бизнес?
Цветелина Пенкова: Европейският парламент няма директни правомощия в тази сфера като въздействие върху бизнеса. Но защитата на потребителите е един от основните приоритети на цялата европейска общност. Тоест за запазването на работните места в бранша и защитата на потребителите ние можем да имаме директно влияние.
Водещ: Как, г-жо Пенкова, определяте големите предизвикателства за потребители и бизнес при опита за възстановяване на дейността?
Цветелина Пенкова: От една страна вече споменахме, че има страх и отдръпване на потребителите, което е нормално с оглед на всички данни, бих казала дори и противоречиви данни, които излизат напоследък. Така че съвсем нормално е да очакваме леко отдръпване и намаляване на потреблението заради психологическия страх, но от друга страна и заради намаляването на доходите в много домакинства. Така че според мен такива стъпки, като тази, за която говорим в момента, са изключително важни поне за справянето с първия проблем. По отношение на доходността вече се взимат много икономически мерки в рамките на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че ресторантьорският бранш осигурява заетост на много висок брой от населението на България – мисля, че близо половин милион души са ангажирани в този бранш. Тоест, подпомагането и насърчаването също би допринесло за решаването на втория проблем, за който говорих.
Водещ: Какъв ефект очаквате от унифицирането на подхода за възстановяването на този вид бизнес?
Цветелина Пенкова: На първо място очаквам наистина по-голяма сигурност за гражданите на Европейския съюз, защото общите координирани мерки всъщност показват увереност, че тези неща се прилагат навсякъде, че те имат значение. И на второ място, наистина очакваме, за жалост ще бъде постепенно, събуждане на икономиката, която беше изпаднала в много сериозен застой в последните няколко месеца.
Водещ: Всъщност, мерките, предприети в ресторанти и хотели пряко ще рефлектират върху туристическия бизнес. Когато сме сигурни, че мерките, които се предприемат в България, са предприети и в останалите европейски страни, по-лесно ще ни бъде да вземем решението за пътуване.
Цветелина Пенкова: Точно така. Ресторантьорският бранш върви ръка за ръка със секторите „Хотелиерство“ и „Туризъм“ и единният подход би дал повече сигурност за пътуващите, особено в рамките на Европейския съюз.

Росица АНГЕЛОВА