МненияВИЖ ВСИЧКИ

Николай Минев, ДАЕУ: Предстои оптимизация на електронните услуги, за да могат да се заявяват и предоставят и между самите администрации

09 октомври 2019 | 13:00

Снимка: Радио "Фокус", "Добро утро, България"

Николай Минев, директор на Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ към Държавна агенция „Електронно управление“, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Нуждите от електронно управление в 21-ви век, как Държавна агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет се адаптира към необходимата комуникация с обществото?
Николай Минев: Ние се опитваме по всякакъв начин да предоставим средствата, така че гражданите и бизнесът да могат по електронен път да взаимодействат с държавната администрация. Всички ние като граждани, за да не ходим по гишета, за да ни бъдат предоставени услуги от държавната администрация или разни удостоверения за настоящ, постоянен адрес и т.н. В тази връзка са разработени над 280 електронни административни услуги, които могат да се заявят и да бъдат предоставени и заплатени по електронен път от гражданите и бизнеса. Като за целта е необходимо наличието на електронен подпис, чрез който лицето, от една страна, да се идентифицира в електронния свят кой и за да може да заяви дадената услуга. И от другата страна, да подпише своята воля, която е изразил в заявлението за предоставяне на електронна административна услуга.
Водещ: Казахте над 280 услуги електронни услуги предлагате. Обаче все още съществува и хартиеният обмен на документи. Възможен ли е край на този хартиен обмен на документите между различните администрации?
Николай Минев: Да. Това беше първата стъпка, която от миналата година септември месец предприехме. До септември месец нямаше една централизирана електронна административна услуга. Факт са към момента над 280, както казах. От тези 285 сто и четиридесет услуги са разработени за общински администрации. Така че всяка една общинска администрация по еднотипен начин, за да могат да предоставят своите услуги, а не в локални техни сайтове и т.н. Въпросът, който зададохте, е много съществен. Кога ще престанем въобще да ни се изискват удостоверение за обстоятелства, които са налични и информацията за които е налична в държавната администрация.
Водещ: Точно тук ще ви дам даже един пример. Учениците, които скоро тръгнаха на училище, на които им изискват имунизационен картон, който е наличен в НЗОК, в системата на Здравната каса. Какво се случва обаче? Отново трябва да ходим по гишета, от гише на гише, за да ни предоставят този документ. За това говорим. Възможен ли е този край на хартиения обмен на документи?
Николай Минев: Да, краят, естествено, че е възможен. Но това не е еднократен акт. Това е процес, за който все пак е необходимо определено време. Като пример ще дам свидетелството за съдимост, което вече не се изисква, нали така?
Водещ: Да.
Николай Минев: То е вътрешна електронно-административна услуга. В тази връзка голяма част от тези електронни административни услуги ние тепърва ще ги надградим така, че да могат да се заявяват и предоставят вътрешни електронни административни услуги и между самите администрации. И в конкретния случай водим разговори с НЗОК и Министерството на здравеопазването, за да може да реализираме този тип услуга като вътрешна електрона административна услуга и в началото на учебната година да не се изисква родителите да предоставят тази информация.
Водещ: Още какво предвиждате? Кабинетът скоро прие актуализираната стратегия за развитие на електронното управление, тук нека припомним на нашите слушатели какви персонализирани административни услуги се очаква да бъдат внедрени, разработени?
Николай Минев: Едно от нещата, които се опитваме да автоматизираме максимално и да облекчим достъпа на гражданите, това е възможността за плащане по електронен път. Всички ние да можем тогава, когато заявим някаква услуга, да я заявим по електронен път, без значение къде се намираме и на какво средство, включително и чрез мобилния си телефон. Това е част от процеса по заявяване и предоставяне на електронна административна услуга, да имаме възможността да заплатим такса, глоба и т.н. от мобилното си устройство, от едно приложение или от едно място, което е еgov порталът. Ние се опитваме процесът по взаимодействие между гражданите и бизнеса да бъде централизиране, но чрез едно място и едно средство. Това е порталът еgov.bg, или порталът за предоставяне на електронни административни услуги.
Водещ: Открихте три нови електронни услуги за предстоящите избори. Разкажете ни повече за тях, как могат да се възползват гражданите?
Николай Минев: Лично аз признавам си не съм гласувал, тъй като е имало разлика между настоящия и постоянни ми адрес, и за да мога да гласувам по настоящия адрес, трябвало да посетя някоя община, да попълня хартиеното заявление и да изразя своята воля, че искам да гласувам по настоящ адрес. В момента това е факт като електронна административна услуга и се намира на портала, който вече неколкократно съобщих. Услугата е вписана и в избирателния списък по настоящ адрес. Единственото, което е необходимо да притежават, това още веднъж е електронният подпис. Така че неговата воля да бъде удостоверена чрез електронен подпис. Заявлението се попълва и може да се връчи във всяка една от 265 общини по постоянен адрес, така че да се изрази волята на заявителя да гласува по настоящия си адрес. Услуга, която в рамките на няколко минути може да се попълни заявлението и да се заяви.
Водещ: Това е едната услуга.
Николай Минев: Точно така. Следващата услуга това е гласуване с подвижна избирателна кутия. Услугата може да се ползва от хора с увреждания и т.н., така че да могат да бъдат посетени на място и да изразят волята си и да гласуват на място, което е удобно за тях, включително у дома и т.н. И третата услуга това е изключване от списъка на заличени лица преди предаване на избирателния списък на СИК. Това е услуга по член 39, алинеи 2 и 3 от Избирателния кодекс. Това са трите услуги, които разработихме и които са предоставени за ползване от гражданите във връзка с местните избори.
Водещ: За първата услуга, която споменахте, във връзка с настоящия адрес, докога гражданите ще могат да подават електронни заявления? Нека да кажем какъв е срокът.
Николай Минев: Не съм сигурен, но мисля, че срокът е 14 дни преди изборите. Гражданите могат да изразят чрез тази услуга своята воля за промяна на мястото на адрес за гласуване.
Водещ: Г-н Минев, услугите, които сте разработили за местите избори, постоянно ли ще останат във вашите правомощия, или са само за тези предстоящи избори?
Николай Минев: Те остават постоянно, но 14 дни преди изборния ден, сиреч 12.10.2019 г. услугите ще станат неактивни. Те ще се видими на портала на Държавна агенция „Електронно управление“, но няма да бъдат активни, за да могат гражданите да заявяват своята воля. Говоря за тези три услуги. Всички останали разработени услуги са видими и достъпни за гражданите и за бизнеса.
Водещ: С вас си говорим за електронните услуги, които държавната агенция предоставяте на гражданите. Казахте, че предлагате 285 услуги, а можем ли да кажем какъв е процентът от общите регистри в страната ни, които отговарят наистина на новите технологични изисквания?
Николай Минев: Конкретна бройка не мога да кажа, но мога да кажа, че 60 регистъра са включени в системата за междурегистров обмен. Това са 60 от ключовите регистри. Защо са ключови говори фактът, че до септември месец, от началото на годината са направени над 23 милиона справки в тези регистри. Тези справки се извършват от лица по линия 1 или административни структури. Това означава, че голяма част от тези 23 милиони справки са справки, благодарение на които от нас не се изисква хартиеното удостоверение и хартиеният документ. Като пример ще дам Агенция за социално подпомагане, които средно на месец правят по 600 справки и те само за настоящ и постоянен адрес на социално слаби. Само преди 6 месеца за целите на предоставяне на помощ съответните граждани трябваше същите тези удостоверения да ги носят на хартия. 600 хиляди хартии сме спестили на социално слабите граждани ежемесечно да бъдат предоставяни на АСП, или на Агенция за социално подпомагане.
Водещ: Месец октомври е посветен на киберсигурността, мотото на тазгодишната кампания е „Да останеш сигурен онлайн“. Как Държавна агенция „Електронно управление“ осигурявате сигурността на обществото?
Николай Минев: Въпросът е доста комплексен, доста сложен във връзка с киберсигурността. Опитваме се максимално да централизираме и да минимализираме възможностите за достъп на гражданите и бизнеса през различни канали. Всеки един от каналите, който е достъпен през интернет, той е потенциална възможност за кибератака. Така че тогава, когато ние централизираме процеса през един портал гражданите и бизнесът да могат да взаимодействат с гражданите, за този портал остават системите на съответните администрации, които все пак са защитени, тъй като пряко не се достъпват за целите на предоставяне на електронни административни услуги през интернет от съответните заявители. Това е един от моделите, които предлагаме с цел да минимализираме възможността за кибератаки, за киберпрестъпления. Разбира се, възможностите са много, които се използват за недобри цели от съответните лица.
Водещ: Г-н Минев, ако може да обобщим това, което казахме дотук. От какво зависи електронизацията на услугите?
Николай Минев: Електронизацията на услугите зависи от всички нас. Ние като държавна агенция сме предоставили средства и то немалко средства, така че по електронен път да се взаимодейства между гражданите и различни администрации. Но и ние като граждани трябва да сме максимално активни и да използваме тези средства, да налагаме правото си да можем да заявяваме тези услуги и да ни се предоставят по електронен път от съответните администрации. Трябва да сме активни просто.

Йоланда ПЕЛОВА