МненияВИЖ ВСИЧКИ

Николай Зайчев, кмет: Големият бизнес в Община Пещера показва корпоративната социална отговорност

19 септември 2019 | 14:00

Снимка: Радио "Фокус", "Добро утро, България"

Николай Зайчев, кмет на Община Пещера в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ по повод открития завод на фирма „Биовет“ в Пещера

Водещ: Партньорството с бизнеса винаги е една успешна формула, как тя се реализира в Община Пещера?
Никола Зайчев: Както споменахте, в началото на тази седмица имахме наистина едно грандиозно събитие на наша територия, беше открит новият фармацевтичен завод по плана „Юнкер“, който „Биовет АД“. Той е с мощности на стойност над 300 милиона инвестиции, която за територията на България е изключително важна. Същевременно с това се откриват и двеста работни места, което е важно за нашата община. Както и друг път сме споменавали, на нашата територия заради сериозно развитата индустрия нямаме безработица. Но 200 работни места, които са със заряд високоинтелектуален труд, наистина дават принадена стойност на това събитие. А колкото до отношението ни с бизнеса, смятам, че това е важно за всеки един кмет и за всяка една общност. Защото, когато бизнесът на една територия работи съвместно с общинското ръководство, работи съвместно с държавата, както в конкретния случай, и допълнително когато се субсидира от ЕС, независимо че тук става дума за заемни средства, то тогава резултатите наистина са повече от добри. Конкретно на въпроса ви за социалната отговорност, която този тип бизнес и конкретно тази фирма има към общината, бих могъл да кажа, че отношението към общината и към гражданите на общината е изключително добро. Само преди година субсидираха и един от нашите сериозни проекта – многофункционална спортна площадка на територията на едно от нашите училища на стойност 300 хиляди лева. Това не се прави като дарение всеки ден. Тази площадка в момента й се радва целият град, независимо че е на територията на едно училище. Освен това фирма „Биовет“ субсидира нашите спортни клубове, социални ангажименти имат към хората с увреждания, субсидират театри и кина на територията на нашия град. Това, разбира се, правят и други фирми, които са на територията на града, но като че ли най-голям благодетел е фирма „Биовет“. Важно е това за нас, защото това показва отношението на бизнеса и корпоративната социална отговорност, които има големият, едрият бизнес в България към общината.
Водещ: Връщам ви към новия фармацевтичен завод. Вие казахте, че ще бъдат открити 200 работни места за висококвалифицирани кадри. Ще има ли проблем с набирането? От съседни населени места ли ще трябва да идват?
Никола Зайчев: Тъй като говорим наистина за високоплатени специалисти, да, ще има проблем, защото на наша територия, независимо че в момента има и две паралелки в нашия техникум, които са с насоченост биотехнология, същевременно там има и дуална форма на обучение, субсидирана от фирма „Биовет“, независимо от това има недостиг на кадри, който го има включително и в цяла България. Още повече че говорим за висококвалифицирани кадри. Но това, с което се справяме на нашата територия, е с работници за по-нискоквалифицираната работа от цялата област и на специалисти от големите градове, които пътуват всеки ден. Това е начинът да съществува едно такова мащабно производство като това, за което става дума.
Водещ: С една дума, ще бъде решен и този проблем.
Никола Зайчев: Няма проблем на практика.
Водещ: Няма как да не поговорим и за домакинството на Община Пещера на работната среща на делегация на местните власти от Унгария, която покана беше отправена от Националното сдружение на общините. Какви добри практики бяха обсъдени на тази среща?
Никола Зайчев: Това беше едно наистина много интересно посещение. 40 представители на местните власти на Унгария, основно от Будапеща и около Будапеща. Имахме възможност да общуваме с колегите от Унгария, имахме възможност да споделим наши практики и те да споделят техни практики. Много въпроси имаше от тяхна страна към подходите, които ние имаме. Основната тема, върху която разговаряхме, беше свързана с работата с ромите и всичко, което е свързано с проблемите на тази общност. Явно имаме идентични проблеми и на двете територии, и на двете държави. Ние ги запознахме с подходите, които реализираме съвместно с Тръста за социална алтернатива по отношение на жилищната политика. Знаете, че това, което и друг път сме казвали по Радио „Фокус“, че ние предоставяхме като община срещу много ниска цена 31 декара земя, върху която в момента се изработва подробен устройствен план, за да може да бъде заселена със законно построени жилища, субсидирани от Тръста за социална алтернатива. Споделихме и подходите, които имахме със строителството на новия завод на „Биовет“ и законно построените жилища, които впоследствие ще бъдат отразени на тази територия. Те споделиха пък своите виждания. Имахме обсъждания по въпросите, свързани с образованието, с посещаемостта на ромските деца в училище. Споделихме нашия опит и механизма, по който работи цяла България. Общо взето, успяхме в рамките на няколко часа да обсъдим проблемите и насочим тяхното внимание с наше добро.
Водещ: Предполагам, че тези срещи с обмяна на добри практики ще продължат.
Никола Зайчев: Имаме покана от тях ние да посетим Унгария. Живи и здрави, това може би ще се случи.
Водещ: В ефира на „Фокус“ сте казвали колко важна за общините и не само за общините, е кохезионната политика. Какви са вашите очаквания от новия Европейския парламент?
Никола Зайчев: Разбира се, общините като крайни бенефициенти сме изключително заинтересовани кохезионната политика на територия на ЕС да бъде запазена във вида, в който е към настоящия момент. По-големите държави членки и по-първите в ЕС, имат малко по-различна политика по този въпрос, тъй като при тях базовата инфраструктура е на много по-високо ниво от това, което към настоящия момент имаме ние. Но за нас, новите държави членки, и не само, като че ли това е изключително важно. Поради тази причина и в последните обсъждания, които сме имали в Комитета на регионите, знаете, че аз съм един от 12-те участници в делегацията в Комитета на регионите, това е представителство на местните власти в Брюксел, сме обсъждали този въпрос и сме поставяли нашите искания към другите органи в Европейския съюз, включително Европарламента, включително Европейската комисия, Европейския съвет. Така че тази политика да бъде запазена. Смятам, че до този момент имаме успех. Знаете, че така както се коментира към настоящия момент, европейският бюджет ще бъде приет при председателството на Германия, надявам се в този бюджет и в програмната политика за следващия програмен период до 2027 г. да бъде заложени и кохезионната политика като развитие. Важно е за нашите общини, важно е за нашите съграждани. Защото това е механизмът, по който ние успяваме да реализираме правилна политика в инфраструктурата ни. Трябва да си признаем, че на изчерпване са бюджетите на нашите общини по отношение на продажби. Почти нямаме какво да продаваме. И ние разчитаме, общо взето, средствата, които имаме в капиталовите програми, да ги ползваме за проектиране и на база на това проектиране ние да можем да печелим проекти от европейските фондове и по този начин да благоустрояваме нашите общини.
Водещ: Ще следим този механизъм. Преди дни започна и новата учебна година. Успяхте ли и тази година да зарадвате учениците си с нова, модерна база?
Никола Зайчев: Имахме шанса тази година в едно от нашите училища, в СОУ „Климент Охридски“, да въведем много интересна система. Министърът на образованието Красимир Вълчев спази своето обещание и отпусна сериозни средства на стойност 142 хиляди лева през министерството за модернизиране на това училище. Успяхме в рамките на летния сезон да извършим тази модернизация и в момента в това училище има две допълнителни компютърни зали обзаведени, интерактивен екран, 86-инчов, на който преподавателите вече успяват чрез тази интерактивна техника да представят учебния материал по всички предмети по един много атрактивен начин, електронни учебници вече се използват в това училище. Отделно от това има монитори във всеки един от учебните кабинети, в който съответно по същия начин се преподава, но вече чрез връзка с лаптоп преподават материала. И другото, което е нещо наистина много иновативно, успяхме да направим достъпа до самото училище доста атрактивен. Инсталирали сме видеоразпознаване на входа и по този начин всеки един от учениците, който влиза в училище, чекирайки се на входа, вече е разпознаваем, тези камери са с лицево разпознаване. Знаете, че това са много скъпи камери като цяло. По този начин сигурността на нашите ученици е вдигната на много високо ниво. Като тази система предвиждаме да бъде свързана с цялата система за видеонаблюдение на нашата община. По този начин и в МВР, имам предвид директно в дирекцията в София, към която сме привързани с цялата тази система, и отделно в общината и в районното полицейско управление ще имат възможност да наблюдават тези процеси. Отделно от това имахме възможност по проект, свързан с образованието, с атрактивното име „Шарени мъниста“, да успеем да осигурим допълнителни помагала и разширяване на учебната база на училищата. Разбира се, текущите ремонти, които бяха необходими преди учебната година, са реализирани. По този начин смятам, че учебният процес е осигурен от всички посоки, успех на нашите ученици. Смятам, че добре се справихме тази година.

Елеонора ЧОЛАКОВА