МненияВИЖ ВСИЧКИ

Станислава Стоянова, ГЕРБ: Образованието е ключов момент в платформата „Европа в нашия дом“, защото това е най-важният разговор за бъдещето на нас и нашите деца

12 февруари 2019 | 12:00

Снимка: Радио „Фокус“

Станислава Стоянова, народен представител от ГЕРБ – Велико Търново и член на Образователната комисия, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.


Водещ: ПП ГЕРБ започна националната си инициатива „Европа в нашия дом“. Началото беше поставено в старата столица Велико Търново. Повече за събитието и за новата инициатива ще научим от Станислава Стоянова, народен представител от ГЕРБ-Велико Търново и член на Образователната комисия. Госпожо Стоянова, как премина първото събитие на „Европа в нашия дом“ от поредицата такива, които предстоят? Кои бяха поставените акценти вчера?
Станислава Стоянова: Радвам се изключително много, че във Велико Търново се проведе именно първата по рода си платформа за граждански диалог „Европа в нашия дом“. Знаете, че Великотърновска област е един от най-големите образователни университетски центрове в страната с трите си големи университета и множество филиали, училища в средното и предучилищното образование. Във Велико Търново започна този диалог, на който присъстваха председателят на ПГ на ГЕРБ господин Цветан Цветанов, евродепутатът Ева Майдел, министърът на образованието и науката господин Красимир Вълчев, неговите заместници госпожа Таня Михайлова и Деница Сачева. Също така заместник-председателят на Образователната комисия в парламента госпожа Галя Захариева и колегите ми в Комисията по образование – госпожа Таня Петрова и Венка Стоянова, както и представители на местната власт – в лицето на кмета на гр. Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините господин Даниел Панов, областният управител, както и ректорът на Великотърновския университет като домакин на събитието, понеже то се проведе в аулата на Великотърновския университет. Диалогът представлява една дискусия на националните и местните политици в сферата на образованието, като на вниманието на обществеността бяха представени развитието на различните населени места в съответния регион, благодарение на европейската солидарност. Предстои през следващите няколко седмици в цялата страна, във всички областни центрове да се проведе тази дискусия, като в този формат гражданите, ръководителите на училища и детски градини, преподавателите от висшите учебни заведения и всички заинтересовани страни, които присъстват на срещата, имат възможност да водят дискусия с представителите на изпълнителната, на законодателната и местната власт в сектор „Образование“ по темите, свързани с българското образование от детската градина до висшето образование. Като тук идеята е да можем да представим и постигнатото през последните две години в сектор „Образование“, който е приоритет както на изпълнителната, така на законодателната и местната власт, защото разговорът за образование е най-важният. Това е разговор за бъдещето на нашите деца и за по-доброто икономическо и социално развитие на страната ни. В тази връзка успяваме, защото работим заедно. Само няколко неща ми се иска да споделя с вас, които бяха дискутирани в дискусията. Това са както националните и местните политики в областта на образованието, иновационните методи за преподаване, напредъкът във въвличането на децата в образователната система. През последната година и половина се проведе една кампания „Всяко дете в клас“ по механизма за съвместна работа на институциите. Благодарение на тази работа на над 1200 екипа от цялата страна, от различни институции, са въвлечени над 40 хиляди деца в класната стая, деца в предучилищна и училищна възраст, като формулата, по която се работи е задължително образование, координирани институции, мотивирани учители и естествено обхващане на децата в предучилищно и училищно образование.
Водещ:Да разбираме, че основен акцент в националната инициатива „Европа в нашия дом“ е образованието? Как, госпожо Стоянова, можем да имаме повече Европа в нашия дом?
Станислава Стоянова: Резултатите, които вече са факт – през 2018 г. и 2019 г. се модернизира материалната база и образователната инфраструктура и предстои да бъде модернизирана в 500 училища и детски градини в цялата страна. Няма регион, в който да няма реализирани такива проекти, за над 700 милиона лева по ОП „Региони в растеж“. И понеже акцентът, който представяме в гражданския диалог е именно това, което се случва в отделните региони. Мога да ви кажа, че във Велико Търново по оперативната програма бяха модернизирани три общински училища и три детски градини. За Община Свищов две детски градини и едно училище и за Община Горна Оряховица едно училище и две детски градини. Но освен образователната инфраструктура, това което правим за въвличането на всяко дете в класната стая, което гарантира по-добра квалификация и по-добро развитие и конкурентоспособност на българските деца и младежи, т.е. те да бъдат високообразовани и конкурентоспособни на световния пазар на труда, нашият ангажимент, който сме поели още в началото на мандата на правителството, това са именно повишаването на мотивацията и достойни доходи за преподавателите, за учителите в образователната система. Както знаете, в началото на 2019 г. имаше поредно 20% увеличение на учителските заплати, като основният приоритет, който имаме е до 2021 г. учителските заплати да бъдат увеличени двойно спрямо това, което бяха 2017 г., това което беше в началото на мандата. Като предвидените инвестиции в тази насока са в рамките на 1 милиард 380 милиона лева. За 2019 г. регистрираме за първи път средната брутна учителска заплата изпреварва средната за страната, което вече говори достатъчно за акцента и за резултатите, които постигаме в основния си приоритет в мандатната програма. Друго, което искам да спомена, това е и активното партньорство с бизнеса при изработването на образователните политики, това е изключително важно да се предостави един конкурентоспособен образователен продукт на пазара на труда. В тази връзка през предходната година имахме промени в Закона за професионалното образование и обучение, където въведохме дуалната система на обучение. В тази връзка бяха предвидени 1,5 милиона лева в Бюджет 2019 г. за стипендии на учениците в дуалната система за обучение, както и 14 милиона лева европейски средства за въвеждането на системата. По отношение на висшето образование се даде възможност чрез промяна на Закона за висшето образование изявени специалисти от практиката да водят лекции във висшите учебни заведения. Но освен това, което ви споменах като постигнато както в образователната инфраструктура, така и в повишаването на доходите, мотивацията на учителите, както и въвличането на младите хора, трябва да се има предвид, че освен всичко и родителите трябва да имат максимално добра комуникация в образователния процес с учителите и педагозите на техните деца, защото това ще гарантира и една подкрепяща среда спрямо учителя. Защото учителят и преподавателят – това са хората, които създават всички останали професии. И когато говорим за мотивация и добра среда, която се опитваме да създадем чрез съвместната работа на институциите, съответно трябва да имаме и подкрепяща среда от страна на семействата.
Водещ:Госпожо Стоянова, да разбираме, че имаме предпоставки за по-високо благосъстояние на нацията и алтернатива за нашето европейско развитие?
Станислава Стоянова: Точно така. Всъщност подкрепата, която ние имаме по линия на европейската солидарност и през следващите години ние трябва да продължим да работим в тази насока. Това минава през увеличаването на благосъстоянието, както и към образованието на българските деца. Високообразованите деца водят и до по-висока и конкурентноспособна икономика, както и за социалното развитие на страната.
Водещ: Каква ще бъде обществената полза от инициативата „Европа в нашия дом“?
Станислава Стоянова: Идеята, на която залагаме е хората да бъдат запознати, с това което стига до тях и обратната подкрепа от страна на обществото. Говорим и от страна на родителите и семействата. Това, което ви споменах преди малко. Акцентът е образование. Разговорът ни за образование е най-важният, защото това е разговорът за бъдещето на нас и нашите деца, за бъдещето на страната. Затова е и тази мисия, която отстояваме – заедно да работим всички институции, за да постигаме един по-добър резултат.
Водещ: Очаквате ли приемственост от хората?
Станислава Стоянова: Разбира се. Приемствеността я има, първият диалог, който проведохме във Велико Търново, имаше голям обществен интерес от различни заинтересовани страни, както ви споменах от гражданите, от представители на учителската общност, на преподавателската, така че с този интерес и въпросите, които бяха зададени от най-различно естество, предполага, един интерес, приемственост, възприемане, на един добър отзив на политиките, които водим.
Водещ: Ако трябва да продължите изречението „Европа в нашия дом“, как ще звучи?
Станислава Стоянова: Европа е в нашия дом, защото ако Европа не беше в нашия дом, животът ни щеше да бъде малко по-скъп и по-труден. Така че европейската солидарност спомага наистина за едно по-добро качество на живот на всеки един европейски гражданин, каквито сме ние българите.

Йоланда ПЕЛОВА