МненияВИЖ ВСИЧКИ

Лиляна Балийска, директор: С проекти като „Твоят час“ в училището в село Смилян, се върна доверието на родителите в образователната система и работата на учителите

29 ноември 2018 | 07:00

Снимка: Радио „Фокус“, „Заедно в час“

Лиляна Балийска, директор на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Смилян в интервю за предаването „Заедно в час“ на Радио „Фокус“.

Фокус: Г-жо Балийска, кога е основано основното училище в село Смилян и колко деца учат в него?
Лиляна Балийска: Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смилян е създадено през 1919 г и планираме много инициативи, посветени на 100-годишния юбилей, който ще отбележим на 11 май 2019 г. Учениците в момента са 122 и при направените от нас проучвания през следващата година очакваме децата да бъдат 130, а след 6 години така, както се увеличава раждаемостта ще имаме 30 деца в първи клас и ще имаме два първи класа, когато родените през тази година деца навършат 7 години. Всичко, което се случва през настоящата учебна година много ни вълнува, защото през лятото се извърши основен ремонт със средства предоставени от Министерството на образованието и науката в размер на 250 000 лв. Всички национални програми на сайта на МОН ни предоставиха възможност да кандидатстваме за обновяване на класни стаи за закупуване на шкафчета, подпомагат ни да организираме извънкласни дейности, други проекти подпомагат финансовата ни част за обезщетения и програма „Без свободен час“, която осигурява заместване на отсъстващи учители.
Фокус: Наскоро при вас бе министърът на образованието Красимир Вълчев, с какви впечатления останахте от срещата си с него и каква бе изненадата, която подготвихте за него?
Лиляна Балийска: При нас се случи тази чудесна инициатива, която бе уважена от министъра на образованието Красимир Вълчев, който присъства на работна среща организирана от РУО – Смолян, в която участваха директори на училища и детски градини от община Смолян. Срещата се проведе на 22 ноември и за целия колектив на училището това беше дългоочаквана среща, защото ние търсихме възможност да благодарим за всичко, което ни предоставя местната власт, държавната и Министерството на образованието като институцията за нашито училище. Ние подарихме на министър Вълчев изработена от нас книга, озаглавена „Благодарим Ви!“. В нея решихме да благодарим за всички инициативи, които МОН ни предостави като възможности за допълнително финансиране. На първата страница на книгата с благодарствено писмо отправихме нашата признателност от името на ученици, учители, родители и цялата общественост на Смолян за това, че ни бяха предоставени средства за извършване на енергоспестяващи мерки в сградата на училището – саниране на училището, подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация, което веднага даде своите резултата и нашето ученици не са с връхни дрехи в класните стаи и те учат в по-добра образователна среда. В книгата за благодарности към министър Вълчев младите учители от училището написаха стихотворение, с което всички изказахме чувствата си към организираната среща тук и подкрепата от местната и държавната власт, като в края му отправихме и покана към гостите за отбелязването на 100-годишния юбилей на училището. С богат снимков материал показахме и всичко, което се случва в училището чрез отпуснатите средства по националните програми за всички училища в страната, не само за нашето училище.
Фокус: Знаем, че при вас се реализират дейности по проект „Твоят час“, какви са те и какви са ползите за училището и децата от реализацията на проекта?
Лиляна Балийска: Проектът „Твоят час“ се реализира в национален мащаб е насочен към дейности за обучителни затруднения и дейности по интереси, като за втория тип дейности ние насочихме нашите изяви към чуждоезикови обучения по английски език и спортни прояви и изяви на учениците. По проекта сформирахме и група „Аз фотографът“, като чрез техните снимки успяхме да създадем книгата, която подарихме на министъра. Училището ни работи и по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“. Това проектът, който е насочен към уязвимите групи – децата от ромски произход. То се осъществява в партньорство с община Смолян и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Смолян. По него имаме заложени дейности за допълнително обучение по български език и дейности по интереси. Тук обаче дейностите по интереси бяха различни, защото имаше проведени инициативи като Училище за родители. По този проект ние организирахме две страхотни вечери на талантите, в които всички ръководители по този проект и по проект „Твоят час“ представиха това, което правят с децата, като различни музикални изяви, творчески ателиета, спортни прояви. Усеща се, че интеграцията е на максимално ниво и децата танцуват и играят заедно. Мога да кажа, че с дейностите по проектите, участието на родителите в тези часове върна доверието на родителите в образователната система и работата на учителите. Ние в училището в Смилян може да се похвалим с това, че децата са обхванати на 100 %, няма дете в училищна възраст, което да е отпаднало от системата. Като голям плюс за дейността на учителите е, че след завършване на основното си образование, учениците продължават образованието си в училищата в Смолян. Дейностите по проектите ни позволиха да направим и организирани образователни екскурзии в страната, които са от голяма полза за учениците в нашето училище.
Фокус: Какви са другите проекти, които се реализират в училището в Смилян?
Лиляна Балийска: В книгата си за благодарност към министъра изказахме и благодарността си за всички национални програми, по които кандидатстваме и особено по един проект, който се нарича „Модул – музеите като образователна среда“. Ние сме единственото училище, което се е класирало по него. Нашите ученици провеждат много интересни уроци по Човекът и обществото и Околен свят в музейна среда. Това е огромно предизвикателство за нашите учители, защото те трябва да направят урока интересен и да го представят по атрактивен начин. Изготвят се табла, пъзели на база видяното в музея и отзивите на децата са прекрасни за този проект. Други два проекта, които са по националните програми това са така наречения „Модул – подкрепа на дейностите и обучения на учениците“. По него се оборудваха две класни стаи и се закупиха образователни игри, консумативи и книги за 7500 лв., които обогатиха библиотечния фонд и позволиха на децата да развият своите творчески дейности и умения. Те подпомагат при изява в селото, нашите ученици да се включат в нея, тъй като имаме различни групи – музикални, фотографски, спортни и други.
Фокус: Как успявате да постигате толкова успехи и да накарате децата от Смилян с такъв ентусиазъм и желание да се включват в проектите?
Лиляна Балийска: Всичко, което се случва в училище е благодарение на един страхотен колектив. В него за щастие има доста млади учители, които имат подкрепата на всички учители с опит, които помагат на младите колеги и се усеща една екипна работа. Това ни помага за вътрешната квалификация в училище. Различните срещи, индивидуални и групови работи, които се провеждат при нас са в подкрепа на екипната работа в училище.
Нели ГЕРГЬОВСКА