МненияВИЖ ВСИЧКИ

Инж. Васил Василев: Желая на всички ловци един ползотворен ловен сезон, да си пожелаем да няма инциденти през тази година и да не забравяме отговорността, която стои пред нас

11 август 2018 | 10:00

Снимка: Агенция "Фокус"

Инженер Васил Василев, председател на Националния ловно-рибарски съюз – Сдружение на ловците и риболовците в България в интервю за Агенция „Фокус“.

Фокус: Г-н Василев как се бъде открит сезонът за ловуване на мигриращ и дребен дивеч - гургулица, пъдпъдък, гугутка, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина?
Васил Василев: Тази година сезонът ще бъде открит по традиционния начин, като няма промяна нито в начините на ловуването, нито в методите. Ловците ще си излязат на лов и ще си ловуват по начина, по който си знаят.
Фокус: Какви са спецификите при лова на прелетен дребен дивеч?
Васил Василев: Спецификите са когато се излиза на лов за прелетен дребен дивеч, гургулица, гривяк, горски бекас да се ловува в полските райони най-вече. Необходимо е добре обучено куче, защото иначе ловците не могат добре да открият дребния дивеч. Ловният помощник е изключително важен, ловците трябва да бъдат екипирани със светлоотразяващ елементи по тях, шапки, елеци и ленти, за да може да не стават инциденти. Трябва да се внимава особено при лова на пъдпъдък, защото могат да допуснат грешка и да отстрелят застрашения вид ливаден дърдавец, понеже има визуална прилика, но на практика са доста различни. На дърдавеца му се виждат крачетата, а също така при излитане пъдпъдъкът издава доста специфичен шум от крилете си.
Фокус: Има ли интерес от страна на българските ловджии към ловуване на мигриращ и дребен дивеч?
Васил Василев: Разбира се, това е много дългоочакван момент за голяма част от българските ловци, защото както се изразяваме ние с този лов можем добре да упражним структурните си умения, за да сме готови октомври месец, когато се открива ловът на едър дивеч и да бъдем в нормална кондиция. Освен това, този лов е изключително емоционален, стрелбата е доста майсторска. Наистина голяма част от българските ловци обичат този вид лов.
Фокус: Как бихме могли да си извадим разрешително за индивидуално или групово ловуване, какви са критериите за издаване на такова?
Васил Василев: Критериите са описани в Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото прилагане. На първо място е необходимо човекът, който желае да ловува да е ловец и да е заверил своето ловно право и своята членска карта за тази календарна година. Той трябва да се свърже с председателя на ловната дружинка или тази, в която той ловува като член или в която е поканен да гостува. В деня на ловния ден, председателят на дружинката попълва разрешителното, което може да бъде групово или индивидуално. След като има този документ в джоба си, той вече може да ловува в конкретния район.
Фокус: Има ли промени в действащите начини и методи за ловуване на мигриращ и дребен дивеч, както и по отношение на видовете обект на лов?
Васил Василев: През тази година няма промени, имаше една инициатива, поета на европейско ниво, да се въведе мораториум върху стрелба по гургулица, която е изключително необосована. Тя не срещна подкрепа в нито една от 10-те държави, в които се разглеждаше. Практически промяна няма, ловците имат право да ловуват по същите начини и методи, както до сега през този ловен сезон.
Фокус: Има ли ловци, които използват неправомерни методи при ловуване и как се борите срещу тях?
Васил Василев: Последните години се появи масовата практика да се привличат птици, особено пъдпъдъците, със звуци, които имитират неговата песен. Това са звуковъзпроизвеждащи устройства или по народен език машинки, които са забранени от Закона за лова. При установяване за наличие на такова притежателите подлежат на санкция. Проблем е, че установяването на самите нарушители е много трудно, защото технологиите напредват. Възможно е един обикновен мобилен телефон да бъде положен в полето, човекът да се оттегли в страни и да остави няколко часа устройството, докато има батерия, да привлича птиците от околността. Това дава възможност за улеснение при отстрела, защото птиците се групират. Тази дейност има много тежки и вредни последствия върху популацията, защото могат да бъдат увредени цели видове, специално на пъдпъдъка. При гургулицата не се използват подобни средства.
Фокус: Какви съвети бихте дали на практикуващите лов на мигриращ и дребен дивеч относно тяхната безопасност по време на лов?
Васил Василев: На първо място основното правило, което трябва всеки от нас да спазва е никога да не стреля птица, която не е в полет. Етиката и безопасността изискват да се стрелят птици, които са в полето, не например гургулица, която е кацнала на жица или е на някакво трасе. На второ място задължително трябва да се знае, че е забранена стрелбата в посока, където се знае, че има хора, домашни животни или сгради. Ловците много често не си дават сметка, че когато се стреля под един ъгъл на снаряда от значително разстояние може да се нарани човек. Този казус е категоричен, че не трябва да се стреля по посока хора или животни. Законът забранява ловуването от разстояние на 200 м. от границата на населените места. Задължително е ловците да бъдат екипирани с шапки, елеци, ленти, които са със светлоотразителен цвят, най- добре оранжев или ярко зелен.
Фокус: Кои според Вас са основните причини за възникване на инциденти по време на лов?
Васил Василев:Инцидентите винаги се случват, когато някой подцени или умишлено наруши правилата за безопасно боравене с оръжие. В годините назад най-голям брой инциденти и завършили с фатален край са били при лов на дива свиня или по време на индивидуален лов пак с едър дивеч. Дължи на това, че там използваните боеприпаси са много по-мощни и могат да нанесат сериозни поражения. За миналата година за съжаление има четири смъртни случая, които бяха предизвикани по време на лов. Това са четирима ловци, които не се прибраха с дружинките си при своите семействата, което е недопустимо. В тази връзка изключително важна е ролята на ръководителите на лова, които провеждат и организират дружинките за групово ловуване. Всички тези неща, които преди малко коментирахме относно стрелбата, относно, това, че когато се движи човек по терена не трябва да се насочва срещу него оръжието. Когато се преминава през препятствия оръжието трябва да се изпразни, пушката да се сложи на рамо и след като се мине през препятствието отново да се зареди. Ако се сдавят ловни кучета, недопустимо е тяхното разтърваване да става с помощта на оръжието, дори предпазителя да се освобождава непосредствено преди възпроизвеждането на изстрела. Оръжието не трябва да се носи без предпазител през терен, защото наистина инцидентите се случват лесно и не бива да допускаме такива.
Фокус: Нараства ли или намаля броят на пострадалите при инциденти по време на ловуване?
Васил Василев: Има известна динамика и колебания през отделните години, преди 10-ина години имаше по седем, осем смъртни случаи на година, предпоследната 2016г. имаше един. Няма някаква трайно изразена тенденция, като цяло се наблюдава едно натягане на дисциплината, като така последните години инцидентите бяха по един, два. 2017 г. беше черна и статистиката посочи четири смъртни случаи.
Фокус: Как да окажем първа помощ на пострадал по време на лов?
Васил Василев: Всичко е много различно, защото по време на лов биха могли да се случат много травми - човек може да се навехне, да счупи крайник, да бъде ухапан от отровна змия или да се нарани с оръжие. Например при счупване пострадалият не трябва да се движи, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. Ако това се случи по време на групов лов, то той трябва незабавно да се приключи.
Желая на всички ловци един ползотворен ловен сезон, да си пожелаем да няма инциденти през тази година и нека не забравяме отговорността, че преди всичко ние сме стопани на дивеча. Да не подценяваме, а да изпълняваме съвестно всички ловно-стопански мероприятия, които законът изисква от нас, като разстрелване на дивеча, направа на хранилки, калища, солища, регулиране на хищниците, всичко, което е необходимо.
Диана ДЮЛГЕРОВА