МненияВИЖ ВСИЧКИ

Инж. Юлий Сираков, ЮЗДП: Всекидневно се извършват проверки на транспортирането и извършването на сечта в горските територии

10 август 2018 | 18:36

Снимка: Радио „Фокус“ – Пирин

Инж. Юлий Сираков, главен експерт „Опазване на горските територии” към Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Какви са тенденциите – намалява или се увеличава този вид незаконната сеч на територията на ЮЗДП?
Инж. Юлий Сираков: С предприетите мерки от страна на Министерството на земеделието, храните и горите през последните години, респективно Изпълнителна агенция по горите и Югозападно държавно предприятие, а именно: Въвеждането на електронния превозен билет; Въвеждането на единен телефон 112; Допълнителното маркиране с пластини с уникален идентификационен номер; Въвеждането на ревизии на охранителните участъци на горските стражари; Въвеждането на минимално коефициенти на плътност; GPS устройствата на автомобилите; достъпа до горските територии – са все мерки, които доведоха до това, че се наблюдава трайна тенденция за намаляване на нарушенията в горските територии. Като брой на нарушенията се поддържат някакви приблизителни нива, но е важно и искам изрично да подчертая, че като обем и големина нарушенията значително намаляха. Ако преди години се наблюдаваха случаи на транспортиране два пъти и повече с един и същи превозен билет, то сега това е почти невъзможно. Към настоящия момент нарушенията основно се изразяват в намаляване на изписания обем и неправилно окачествяване на асортиментите.
Фокус: Какви проверки се извършват и колко често?
Инж. Юлий Сираков: Служителите от мобилните контролни звена към Югозападно държавно предприятие и експертите упражняват всекидневни проверки. Бих казал, че дори има ежечасно се извършва вътрешен контрол в горските територии. 497 души горски стражари са назначени в 41 горски стопанства към предприятието. Отново искам да подчертая, че всекидневно се извършват проверки по дисциплината на транспортиране и извършването на сечта в горските територии.
Фокус: Кои са най-сериозните нарушения, които са регистрирани до този момент?
Инж. Юлий Сираков: Най-честитите нарушения в горските територии са свързани с незаконна сеч и транспортирането на дървесина без превозен билет. В зависимост от местата и лицата, които извършват нарушения в горските територии, ние, като специалисти ги диференцираме в три основно групи. Първата е нарушения от системни нарушители, които основно се констатират в стопанства като ДГС – Самоков, Разлог, Ихтиман, Петрич и други. Втората са нарушенията в промишления дърводобив от фирмите, извършващи дейности. Третата група са на нарушенията, които се извършват от местното население, които се увеличават през есента, когато хората се снабдяват с дърва за огрев.
Фокус: Какви са санкциите, които се налагат на бракониерите?
Инж. Юлий Сираков: В зависимост от нарушенията, на всички нарушители се съставят актове за установяване на административни нарушения, като се задържат и средствата, с които е извършено нарушението. Само за изминалата година, горските стопанства към ЮЗДП са съставили общо 1040 броя актове, а от началото на тази година към 30.06, горските стражари са съставили 332 акта. Има една тенденция към намаляване броят на актовете, но както Ви казах те се увеличават главоломно през есента. В тази посока Югозападно държавно предприятие е изготвило указания до държавните горски стопанства да дават равномерно дърва за огрев на населението, за да има някакъв ред, а и от гледна точка превенция на нарушенията. Само от началото на годината са задържани 9 броя моторни превозни средства и 20 броя каруци.
Фокус: Имало ли е случаи на проявена агресия спрямо Ваши служители, които са установили нарушители?
Инж. Юлий Сираков: Много често срещу наши служители се упражнява агресия. Имаме служители с нанесен побой, счупени прозорци на личните им коли, както и други посегателства, нанесени на личната им собственост. Най-често това е агресия от така наречените „системни нарушители“ в горите. За някои от тези хора кражбата се е превърнала в професия, която упражняват над 10 години. Тези хора обикновено имат множество съставени актове по 10 – 15.
Фокус: Има ли наказани?
Инж. Юлий Сираков: За съжаление малко са наказаните лица, които упражняват агресия и ако има такива наказания, то те са несъразмерни с щетата и вредата, която са причинили.
Фокус: Кои са най-невралгичните точки на територията на ЮЗДП?
Инж. Юлий Сираков: Най-невралгичните точки на територията на ЮЗДП са държавните стопанства в Самоков, Разлог, Петрич, Ихтиман и Тетевен. Но искам да кажа и няколко думи за вече направените промени в Наказателни кодекс по предходния Ви въпрос, които вече минаха на първо четене в парламента. Значително се увеличават санкциите спрямо лицата с рецидиви в горите, както и криминализиране на посегателството срещу лица, които са ангажирани с опазването на горите. Тези промени дават надежда и очакване сред горската гилдия, че значително ще намалят нарушенията в горите и за намаляване стреса, на който са подложени горските служители. Хората са доволни и в очакваме промените да минат ѝ на второ четене. Считаме, че така нарушенията в горските територии ще намалеят значително.
Фокус: А оптимисти ли сте, че ще минат ѝ на второ четене?
Инж. Юлий Сираков: Хората в лесовъдската гилдия сме в очакване, че това ще случи и считаме, че това са мерки, които ще намалят нарушенията в горите.
Фокус: Района между Симитли и Разлог до колкото си спомням е едно от най-критичните места. Там предприети ли са някакви допълнителни мерки?
Инж. Юлий Сираков: От направения анализ от проверките, които са осъществени в Разлог се установява, че нарушенията се извършват предимно от едни и същи лица, така наречените „системни нарушители“, които са организирани и извършват нарушения с високопроходими автомобили. Там имаме назначен мобилен екип с изнесен офис, дежурства на служители, включително и от съседни териториални поделения, на контролно-пропускателен пункт. Имаме ѝ постигнати резултати. За последните няколко години значително намаляха нарушенията в държавни горски територии в обхвата на Държавно горско стопанство – Разлог. Не са с този мащаб, който бяха преди години. През 2013 – 2014 – 2015 година броят на нарушенията беше значително по-голям. След 2015 година имахме две години, в които давахме денонощни дежурства. В момента работим по друг режим, като включително оборудвахме стопанството, а и други стопанства, с камери за видео наблюдение, които се слагат на най-неврологичните точки.
Фокус: И те дават резултат?
Инж. Юлий Сираков: Да, може би временно и с помощта на полицията. Освен това правим срещи с Прокуратурата и полицията, които също дават резултат. В момента има градация и надграждане на постигнатото, така че в Разлог значително намаляха нарушенията.
Фокус: Да се надяваме, че и с по-големите санкции в бъдеще ще можем да говорим за изцяло решен проблем.
Инж. Юлий Сираков: Благодаря Ви. Аз също се надявам на същото.
Ливия НИНОВА