МненияВИЖ ВСИЧКИ

Дияна Петкова, Старши експерт към РУО-Бургас: 457 са учениците със СОП в областта

17 април 2018 | 07:00

Снимка: Радио "Фокус" - Бургас

По темата за децата със специални образователни потребности в Бургас и успешно ли се адаптират те след последните промени, свързани с Наредбата за приобщаващо образование Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Дияна Петкова, старши експерт по Приобщаващо образование към Регионално управление на образованието – Бургас.

Фокус: Г-жо Петкова, колко деца със специални образователни потребности се обучават на територията на област Бургас в момента?
Дияна Петкова: В област Бургас към момента има 457 деца и ученици със СОП. Това е бройката за детски градини и училища на територията на цялата област Бургас.Те са предимно с диагнози умствена изостаналост, специфични разстройства в развитието на училищните умения, съответно водещата диагноза е генерализирано разстройство на развитието или така познатия аутизъм. Хиперкинетичните разстройства също не са малко. Има деца с разстройство в поведението, епилепсии, дислексии, дискалкулии.
Фокус: Успяват ли да се адаптират тези деца в социален аспект?
Дияна Петкова: И да, и не. Няма превес на повече успели или неуспели да се адаптират деца. Това е така, защото този процес зависи от екипа за подкрепа на личностното развитие на ученика. В този екип влизат както учителите, които го подпомагат, така и родителите. Тази симбиоза, която трябва да се получи между тях е водеща за лесната адаптацията на детето.
Фокус: Има ли според вас резон в настъпилите промени с Наредбата за приобщаващо образование и дадоха ли вече някакъв резултат те?
Дияна Петкова: Има резон в това децата да се адаптират в училището си, където има създаден екип за личностно развитие. В детските градини в област Бургас все още няма създадени, но в училищата, особено на територията на община Бургас има. Тогава, когато екипът е пълен, т.е. в него има ресурсен учител, психолог и логопед, тогава нещата се случват по-лесно, защото този учител не ходи по различни учебни заведения, а си разпределя времето само в съответното учебно заведение. Така детето получава повече учебни часове с допълнителна подкрепа.
Фокус: Колко от децата със специални образователни потребности успяват да вземат дипломи?
Дияна Петкова: Точна статистика не знам. Тя може да се прави само за тези деца, които са съхранени интелектуално, защото едно дете с аутизъм например, може да си завърши нормално, има обаче и такива, които няма как да успеят да покрият държавните образователни стандарти. Няма как да се уеднаквят всички деца с различните заболявания и различните начини на протичане.
Фокус: В РУО – Бургас непрекъснато постъпват жалби от родители. До вас достигат такива от семейства на деца със специални потребности. От какво се оплакват най-често?
Дияна Петкова: Жалбите предимно са следствие от това, че родителят не се е доверил на екипа, който работи с детето му. Не трябва да забравяме, че детето може да бъде в различна форма на обучение – дневна, комбинирана и индивидуална. И понякога, ако променим формата му на обучение, си спестяваме много главоболия. Явно обаче комуникацията между екипите и родителите е проблем. Нещо е сбъркано в общуването. Сякаш едните и другите говорят на различен език.
Веселина НИКОЛОВА