МненияВИЖ ВСИЧКИ

Филип Йорданов, ЧЕЗ: С новите рефлектомери вече ще използваме минимален материален и човешки ресурс в разкриването на кражбите на ток

13 февруари 2018 | 15:31

Снимка: Радио "Фокус"

Филип Йорданов, ръководител на отдел „Нетехнически загуби“ в „ЧЕЗ Разпределение България“, в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с внедряването на нова технология за разкриване на незаконни присъединявания към електроразпределителната мрежа.

Фокус: Г-н Йорданов, „ЧЕЗ Разпределение България“ внедрява нова технология за разкриване на незаконните присъединявания към електроразпределителната мрежа. Започнаха ли проверките с нея и какви са основните ѝ предимства?
Филип Йорданов: Внедряваната нова технология представлява стъпален рефлектометър, с който се проследяват присъединения към кабелната мрежа на дружеството. Проверките започнаха преди две седмици и вече имаме хванати потребители, които са се присъединили незаконно към съоръженията. Рефлектометърът работи на база подаване на сигнал и обследване на неговото отражение, като на самия уред се визуализира графика, по която ние съдим дали има или няма присъединяване и на какво разстояние е то от точката на измерване. По този начин уредът ни дава една достатъчно прецизна информация за мястото на присъединение и ние по най-бързия начин го отстраняваме, като използваме минимален ресурс от допълнителни мобилни лаборатории и минимален човешки ресурс от аварийните екипи на дружеството.
Фокус: Какъв ефект очаквате да има внедряването на технологията и с колко биха могли да се намалят злоупотребите?
Филип Йорданов: Тъй като тази кражба е най-трудна за разкриване, защото самото присъединение, както и нашето съоръжение се намират под земята и на практика визуален оглед не може да бъде извършен. Тези кабелни трасета ние ги обследваме по традиционен начин с лаборатории и скъпо струваща техника. Така че първият ефект, който очакваме, е да се намали използването на лабораторните коли при обследването на кабелните трасета и те да бъдат насочени изцяло за отстраняване на аварии. На второ място е намаляването на загубите на дружеството. И на трето място е подобряване качеството на доставяната на потребителите електрическа енергия. Тъй като когато един клиент на електрическа енергия не я заплаща, той натоварва съоръженията в много голяма степен, с което влошава качеството на доставяната енергия на своите съседи, присъединени към същия трафопост. Така че очакваме да има много ефекти в различни посоки – и като оперативни разходи, и като амортизация на съоръжения, и като намаляване на технологичния разход на компанията.
Фокус: Какви санкции могат да бъдат наложени на потребителите, за които е установено, че са използвали мрежата неправомерно?
Филип Йорданов: Санкциите, които се налагат, са описани в правилата за измерване на количествата електрическа енергия. Ние налагаме санкция, която е под формата на корекция на сметката за тримесечен период назад – така е определено от регулатора.
Фокус: Разкажете ни на какъв принцип се извършват проверките за кражби на ток и кои са най-често установяваните незаконни практики за присъединяване към мрежата.
Филип Йорданов: По отношение на кражбите дружеството работи в голям процент по сигнали, подадени от наши клиенти и от служители на компанията. Но също така имаме добро развитие на летищни звена, които следят технологичния разход във всяка една точка на обслужваната територия. И групите приоритетно се насочват към тези точки. Както знаете, през изминалите години успяхме да възстановим т.нар. балансово-измервателни групи и започнахме да следим загубите точно чрез тази технология. От една страна, претегляме енергията, която влиза и се консумира от трафопоста, и от друга – претегляме енергията, която се разпределя до крайния клиент. По този начин определяме технологичния разход и ако е над определени нива, насочваме групите в тези зони. Следим също и консумацията на клиентите и събираме допълнително данни за типа на обекта, като приоритетни за проверка към настоящия момент са ни стопанските клиенти.
Фокус: Какво сочат данните по отношение на кражбите на ток за миналата година?
Филип Йорданов: За миналата година са съставени около 7 100 констативни протокола, като санкциите по тях са в размер на допълнително таксувана енергия от 35 750 000 кВт/ч. Очакваме през тази година хванатите нарушения да бъдат още повече.
Фокус: Всички мерки, които предприемате за ограничаване на кражбите на ток, спомогнали ли са за намаляването им през годините и какво още би могло да се направи?
Филип Йорданов: Дружеството полага големи усилия в тази посока - и по отношение на проверки, и по отношение на инвестиции, които се вкарват в електроразпределителната мрежа. При всички положения имаме напредък, но смятаме, че би могло допълнително да се поработи върху нормативната рамка, така че санкцията, за която говорим, да бъде действително възпиращ елемент. Защото в настоящия момент по-голямата част от клиентите не я чувстват такава и затова имаме повторение на част от нарушенията, а понякога хващаме дори за трети или четвърти път дадени наши потребители и това ни затруднява изключително много, защото така разпиляваме голям човешки и материален ресурс.
Цветилена СИМЕОНОВА