МненияВИЖ ВСИЧКИ

Менда Стоянова, ГЕРБ: Основният ръст на БВП през последните две години е от износа и увеличеното вътрешно потребление

13 октомври 2017 | 13:10

Снимка: Радио "Фокус"

Менда Стоянова, председател на Парламентарната комисия по бюджет и финанси в 44-то НС, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Какъв бюджет за 2018-та се очертава? Запазва ли се средносрочната бюджетна прогноза 2018-2020 на кабинета „Борисов 3“?
Менда Стоянова: Да, макрорамката на Бюджет 2018 е еднаква с 3-годишната бюджетна прогноза, която всички вие знаете. Тя е доста добра. Очаква се ръст на Брутния вътрешен продукт, който ще бъде вероятно около 4, което от своя страна дава основание да се разчита този подем в икономиката да доведе и до повече приходи в бюджета, и съответно възможност за финансиране на някои допълнителни разходи. Освен това, най-вече в реалната икономика този растеж на Брутния вътрешен продукт ще доведе до повишаване на доходите на хората, работещи в реалната икономика. Освен това, това дава основание доста по-бързо да направим консолидацията на бюджета, тоест доста по-рано от планираната 2020 година, да имаме балансиран бюджет. Така че новините са добри. Разбира се, те се базират на отчетите, които в момента всички ние знаем и коментираме. И се надявам, че тази тенденция, която вече от две години забелязваме в икономиката на България, ще продължи и даже ще бъде по-добра.
Водещ: Ръст 4% казвате. Как ще върви този ръст в различни отрасли, в различни сектори?
Менда Стоянова: Като казвам ръст на Брутния вътрешен продукт, трябва да кажа, че основният ръст от Брутния вътрешен продукт през последните две години идва от износа, на първо място. Но изключително интересна и важна новина е, че той идва и от увеличеното вътрешно потребление. Увеличеното вътрешно потребление е потреблението на хората и потреблението на бизнеса, което е един много положителен индикатор за движението на икономиката. И през следващата година също се предвижда този ръст да дойде от тези два фактора, което е добре.
Водещ: Ръст на доходите, поне в държавната сфера, където е възможно този ръст да се определи?
Менда Стоянова: Синдикатите пак не са доволни. В разходната част на бюджета е предвидено около 740 милиона ръст в парите за работни заплати на заетите в бюджетната сфера. Което в никакъв случай не означава на всички средно 10%, разбира се. Но трябваше да има такъв ръст по няколко причини. Първата причина е, че от 1 януари 2018-та ще имаме по-висока минимална работна заплата – 510 лева, което означава, че и доста хора в бюджетната сфера ще трябва да получат такъв ръст. От друга страна, така пък се затваря ножицата между по-ниско квалифицираните бюджетни служители и тези, които получават средна и над средната работна заплата. И затова е необходимо ръстът в икономиката на доходите, в реалната икономика, някак си да се транспонира и в бюджетната сфера. Разбира се, синдикатите искат 15-20%, те са максималисти, но в крайна сметка всичко е въпрос на сметка. Освен това, аз казвам, че ръстът в бюджетната сфера на работните заплати не може да бъде единствено и само едностранен, тоест с допълнителни средства. Всяка една от администрациите трябва да положи усилия да оптимизира своята администрация, като оптимизира услугите, които предлага, въведе електронни услуги и всичко това би могло да бъде вторият източник за повишаване на работните заплати на работещите там. Така че не може само да искаме от бюджета. Трябва и всеки един да си направи своето преструктуриране, своя анализ, да потърси и вътрешните си резерви.
Водещ: В кои сектори да очакват повишение на заплатите?
Менда Стоянова: Ами ние повтаряме вече няколкократно. Разбира се, на първо място е сектор образование. Там още тази година имаше повишение на заплатите, догодина отново се предвижда. Знаете там какви са предвижданията до края на мандата – за едни доста сериозни заплати, това е много важно. Разбира се, в сектор образование ние не говорим само и единствено за заплатите на учителите, там говорим и за сериозни инвестиции в образователната инфраструктура и в онези дейности, които биха повишили качеството на образованието. Другата сфера, в която ще има също ръст на работните заплати, на доходите за работни заплати, е сферата на сигурността. Говорим за армия и полиция. Най-вероятно те също няма да бъдат доволни, вероятно ще искат още, както обикновено се очаква от синдикалните организации в тези ведомства. Но това е другата сфера, която ще получи чувствително увеличение. И оттам нататък, разбира се, трябва да говорим за онези сфери, които изостанаха със своите средни работни заплати спрямо останалите. Това са сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, сферата на културата в частта библиотеки, музеи и т.н. Така че нека да изчакаме Министерство на финансите да си свърши работата. В момента текат разговори с всяко едно от министерствата. И да видим какво окончателно ще бъде внесено в парламента.
Водещ: Кои са приоритетите на правителството?
Менда Стоянова: Те са същите, за които говорих преди малко – образование, сигурност. Но преди всичко, най-важният приоритет е ръстът в икономиката. И всички възможни мерки, които могат да подпомогнат този ръст, са добре дошли. На първо място, знаете, че говорим за т.нар. административна реформа, която трябва да доведе до облекчение на бизнеса от административни пречки, от административни процедури, които го утежняват. Всички министерства работят. Както обикновено, Министерството на финансите в частта особено двете приходни агенции – НАП и „Митници“. Разглеждахме промяна в Закона за данъчно-осигурително процесуалния кодекс, който изцяло е посветен на промени, които ще облекчат бизнеса. Там в този закон се предвиждат и промени в други закони, които кореспондират с него. Аз не мога да ги изброя всичките, защото те са много, но общо взето електронните услуги, които НАП предлага, ще бъдат използвани и за връзка с другите ведомства, така че хората и бизнесът да не търсят разни удостоверения, разни бележки, било за платени данъци, било за други видове неща, а те да се получават по служебен ред. Разбира се, има още много други промени в ДОПК. Когато го гледаме на второ четене, по-детайлно ще ги гледаме всички тези промени. На второ място трябва да кажа, че доста се работи по темата за т.нар. електронно управление, което е част от тази административна реформа, то е инфраструктурата на тази административна реформа. Това са все неща, които ще подпомогнат ръста на икономиката, ще облекчат бизнеса. Разбира се, пропуснах най-важното и може би с него трябваше да започна – това е политическата и финансовата стабилност. Защото, когато има ръст на доходите, когато безработицата е вече под 6%, когато държавата за поредна година е на балансиран бюджет, когато рейтингът на нашата държава в международен план е добър и той се отразява в цената, по която се финансираме, всичко това дава успокоение и на бизнеса, и на хората. Резултатът е именно повишеното вътрешно потребление, за което говорихме преди малко. Така че това са възможностите на държавата. Ръстът на икономиката е базата, от която може да се прави политика по разходите.
Водещ: Това ли са добрите макроикономически показатели, които тази година ще преминат в следващата?
Менда Стоянова: Никак не са лоши, да, никак не са лоши. Ниската безработица всъщност в един момент може да с окаже и пречка пред развитието на икономиката поради липса на кадри. Но пък, за сметка на това, това означава по-голяма конкуренция и ръст в работните заплати и доходите. Само за една година в реалния сектор имаме над 11% ръст. И това при всички случаи има очаквания у бизнеса да продължи и през 2018 година.
Водещ: В края на месеца допускам, че проектозаконът за бюджета ще влезе в парламента?
Менда Стоянова: Да, по закон 30 октомври е последният срок. По традиция обикновено тогава Министерството на финансите го внася. И тогава ще бъдат ясни и по-конкретни параметри по бюджета, които можем да коментираме.
Цоня СЪБЧЕВА