МненияВИЖ ВСИЧКИ

Жельо Бойчев, БСП: Българските оръжейни производители имат нужда от сигурност и предвидимост

28 септември 2017 | 11:00

Снимка: Радио "Фокус"

Жельо Бойчев, член на парламентарната икономическа комисия и зам.-председател на ПГ на „БСП за България“, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Търговската компания „Кинтекс“ е подписала договори с държавната ВМЗ – Сопот, за да обезпечи ангажиментите за износ, след като лицензът за внос и износ на „Емко“ бе отнет. Това стана ясно от изявлението на министъра на икономиката Емил Караниколов пред парламентарната икономическа комисия. Изслушването бе по искане на „БСП за България”. Г-н Бойчев, защо поискахте това изслушване? Каква информация търсехте и очаквахте?
Жельо Бойчев: Поискахме това изслушване след проведената среща с Инициативния комитет на работниците от предприятията, от Българския военно-промишлен комплекс, които бяха на протест пред парламента миналата седмица, а и в Монтана, и в Трявна, загрижени за бъдещето на техните работни места. И въобще искахме да видим каква е политиката на българското правителство за подпомагана на българските оръжейни производители.
Водещ: Получихте ли тези отговори или по-скоро срещата беше повод и за нови въпроси?
Жельо Бойчев: Ние бяхме длъжни в българския парламент да потърсим тези отговори. Да кажем ясно няколко неща – първо, че следим много внимателно всичко, което се случва в този сектор. Буквално днес по съвпадение в пленарна зала беше приет и докладът на Междуведомствената комисия, който е за 2016 г. и там от доклада се вижда, че българската страна е реализирала износ на продукти и изделия, свързани с отбраната, на стойност от 1 млрд. и 15 млн. евро за 2016 г. Сами разбирате колко важен е този отрасъл за българската икономика, предвид и благоприятната конюнктура за него в световен мащаб. Съвсем нормално беше да искаме да научим, каква е българската позиция и политика на правителството за подкрепа на този толкова важен за страната сектор. Нашето ясно разбиране е, че правителството трябва да стои и подкрепя всеки български оръжеен производител в неговите усилия да печели договори с други страни и да изнася продукция произведена в България. Това е продукт, това са работни места. И така също искахме, много ясно, с това изслушване да се поеме ангажимент към работните места на хората, тъй като заетите са около 1300 в „Емко“. Като сложите и техните семейства, като сложите и пряко свързаните с дейностите става въпрос за немалко български граждани. Отделно, в част от тези градчета, ако затворим някои от тези производствени предприятия, обричаме и без това нерозовата картина там. Драматично ще стане положението със заетостта и с безработицата.
Водещ: Това е социалната страна на проблема, която не е и за пренебрегване, но стана ясно, че дружеството „Емко“ е подало иск в Административния съд -София, за да разгледа спирането на лиценза. В икономическата комисия на парламента има ли съмнения за неправомерното отнемане на този лиценз?
Жельо Бойчев: Комисията няма надеждните документи и основанията за отнемане на лиценза и за всички процедури, пък и не е работа на парламентарната комисия да се занимава с това. Но работата на нас като народни представители е да търсим отговори и да поискаме ясно да се поеме ангажимент. От днешното изслушване много ясно стана, че отговорността за всичко, което ще се случва оттук нататък в този сектор, ще я носи министърът и няма как да стои зад решението на това ръководство на „Кинтекс“ в лицето или на един ли друг орган. Искахме много ясно гаранция от него за това какво прави държавата с оглед изпълнението на този толкова важен договор, който българското държавно дружество – „Кинтекс“ е подписало с една огромна държава, потребител на такъв тип изделия, свързани с отбраната. Ще бъде национално престъпление, ако заради тези неуредици, които се създават тук, ние не изпълним ангажиментите по този договор. В този бизнес всичко е и репутация, и доверие, което се изгражда с годините. Българските компании са спечелили този договор в една жестока конкуренция и трябва да направим всичко възможно той да бъде изпълнен. Лично зададох този въпрос на министъра – какво е наложило поетапното изпълнение на договора, приемането на първите доставки от другата страна. Без забележки, те са били платени. В момента продукцията, която се намира на Бургаското пристанище, и която е предадена на „Кинтекс“, да не бъде изнесена във времевия график на изпълнение на договора и да влизаме в хипотеза, в която да търсим на друго място да бъде произвеждано това изделие, да искаме отсрочка на сроковете за доставка и оттам да търпим неустойки по договора и да застрашим цялото изпълнение на договора и въобще присъствието на български компании на, пак казвам, този толкова важен и огромен пазар. Става въпрос за една от най-големите държави в света.
Водещ: Има подозрения, че намесата на държавата в частни дружества и взаимоотношения е атака за преразпределяне на финансови потоци, с уговорката, разбира се, че това от една страна трудно може да бъде доказано, от друга страна и вие като член на икономическата комисия, вече казахте – не разполагате със съответните документи. Но все пак във вас прокрадва ли се подобно съмнение?
Жельо Бойчев: Споделихме, че има съмнение за прилагане на двойни стандарти на различен аршин при провеждани проверки, при констатирани нарушения на едни производители за сметка на други. И затова ще следим много внимателно резултата от проверките. Това беше казано ясно и това е наш ангажимент, който поемаме. И с това изслушване показахме, че тази тема ще стои на наше внимание и като народни представители ще търсим тези отговори за действието на изпълнителната власт.
Водещ: Министър Караниколов изрази мнение, че отнемането на лиценза за внос и износ в случай като този в „Емко“, тоест когато говорим за нередности на производствената площадка, е може би не най-уместния ход, след като производството продължава. Бихте ли подкрепили инициативи за промяна на законодателството в тази посока?
Жельо Бойчев: Има предложения и отдавна секторът се нуждае от цялостно преуреждане на отношенията и един специален закон, който в тази ситуация предполага час по-скоро да пристъпим и към неговото приемане, тъй като секторът има нужда от сигурност и предвидимост. Няма как българските оръжейни производители да развиват своята дейност в страната, ако непрекъснато има ситуации и рискове, които не могат да бъдат преценени по един или друг начин.
Водещ: Така или иначе лицензът за производство на „Емко“ не е прекратен, което е своеобразен парадокс в тази ситуация.
Жельо Бойчев: Ами, много са парадоксите. Твърдението е, че няма основание да се прекратява този лиценз. Ние днес влязохме и в детайли, зададохме въпроси защо, след като е отнет лицензът на „Емко“, а по същество договорът с другата страна е от държавното дружество „Кинтекс“, защо то не оформи документите за експорт и съответните митнически документи за износ на готовата продукция? Всички тези въпроси бяха поставени от нас. Това можем да направим към момента с информацията, с която разполагаме и с възможностите, които имаме като народни представители. Пак казвам – ще следим темата. Беше поет ангажимент след приключване на проверките да се възстанови лицензът на дружеството. Ще видим, всичко това как ще се случи. Ще видим как ще вървят етапните доставки по изпълнението на договора и своевременно ще реагираме. Надявам се, да не допуснем ситуация, в която България ще загуби толкова важни пазари, българската оръжейна индустрия ще загуби толкова важни пазари. До последно ще отстояваме националния икономически интерес в тази ситуация и запазване на работните места на заетите.
Водещ: Тъй като основният аргумент за отнемането на лиценза за внос и износ са нередностите на производствената площадка, на днешната среща получихте ли гаранция, че при отстраняването им, ще бъде върнат лиценза? Иначе казано, какви са условията, за да се реши въпросът с „Емко“?
Жельо Бойчев: Това са условията, като се изтъква наличието на множество институции, ангажирани с проверката, и обобщаване на информацията, която трябва да постъпи от тях. И това е пречката в момента да бъде свикан Междуведомственият съвет, който да разгледа възстановяването на лиценза. Имаше гаранция, че в момента, в който тази информация от проверките бъде предоставена, веднага ще бъде свикан този съвет. Така че ще видим. Времето ще покаже и то съвсем скоро дали всичко това, което днес се твърдеше пред комисията, ще се случи и ще бъде факт. И оттам ние ще преценим и нашето политическо положение какво ще бъде и по какъв начин ще развиваме тази драма.
Водещ: Какви варианти имате?
Жельо Бойчев: Нека да не гадаем. Ясно казахме на министъра, че персонално той носи отговорност оттук нататък, ако не дай Боже се случи нещо с неизпълнение на ангажиментите ни по този договор и по същество българската страна изгуби и й бъдат нанесени огромни щети с неизпълнението на този договор. Отговорността ще падне, политическата отговорност, ще падне изцяло върху него.
Водещ: Говорихте ли за конкретни срокове, в които очаквате да се реши въпросът с „Емко“?
Жельо Бойчев: Той цитира, мисля 6-ти октомври, на която може да се свика Междуведомственият съвет, само да не подведа слушателите ви за точната дата.
Водещ: И тогава ще се очаква решението на въпроса?
Жельо Бойчев: Да. След това се очаква да видим как поетапно ще бъде изпълняван този договор, тъй като там изделията се предават през определен период от време и отсрещната страна трябва да ги приеме и така техническите характеристики трябва да отговарят на заложеното в договора. Така че, пак казвам, не искам да гадая за събития, които все още не са се случили. По достатъчно категоричен начин показахме, че следим тази тема, поехме ангажимент, ангажирахме се пред протестиращите, че ще поставим техните въпроси пред министъра. Днес го направихме. И ще продължим да бъдем съпричастни на проблема.
Водещ: Като очаквате едноличната отговорност да бъде поета изцяло от икономическия министър?
Жельо Бойчев: На министъра му е възложено да отговаря и като принципал на държавните дружества във военно-промишлен сектор, и като човек, който носи отговорност за контрола в немалка степен върху оръжейната индустрия в страната.
Росица АНГЕЛОВА