МненияВИЖ ВСИЧКИ

Акад. Ангел Гълъбов: За пръв път се провежда генетично изследване на траките

23 септември 2015 | 10:02

Снимка: Агенция "Фокус"

За гостуването на проф. Давид Карамали в София, за проекта „Генетичeн профил на населението по българските земи в тракийския период”, реализиран по oбщоакадемичен проект за изследването на траките на БАН пред Агенция „Фокус” академик Ангел Гълъбов, доктор на медицинските науки, професор по вирусология.

Фокус: Акад. Гълъбов, какъв е интересът към лекцията на проф. Давид Карамели в София?
Ангел Гълъбов: При първото си идване проф. Карамели изнесе доклад в Института по микробиология към БАН при пълна зала. Сега, след две години, интересът е голям и очаквам Големият салон на БАН да е пълен. Разгласено е широко в Академията, на Събранието на академиците и член-кореспондентите, на групата учени, над 40 души, които работят по Общоакадемичния проект за изследването на траките. Освен това, Съюзът на учените е разгласил сред всички свои членове. Очакват се и много представителите на медиите.
Фокус: Казвате, че той идва за втори път, от кога работите съвместно?
Ангел Гълъбов: Работим с проф. Карамели от четири години.
Проведохме доста интензивни изследвания върху произхода на древните българи с материали, взети от Националния антропологичен музей към БАН , събирани от член-кореспондента Йордан Йорданов, както и с участието на член-кореспондент Драга Тончева и нейния екип от МУ. Сега проф. Карамели също има сътрудничка от този екип, която работи с него във Флоренция.
Фокус: Защо е важен този проект „Генетични профили на населението по българските земи в тракийския период”?
Ангел Гълъбов: Проектът за древната ДНК е изключително важен. С методите за анализ на ДНК се доказва бащинство, а в криминалистиката се разкрива кой е убиецът, кой е невинен. Резултатите, получени чрез прилагането на тези методики за изследване на генетичния апарат, са неопровержима. Това е нещо, което отговаря на съвременната наука.
Най-силно развитие и приложение има в биологията, медицината, криминалистиката и редица други области. С тези методи посредством материали взети от няколко находища на гробове на прабългари от различни места по нашите земи, се доказа, че древните българи не са хуно-татари или татаро-монголи, средноазиатски тюрки, становище, поддържано от немалка част от наши историци и други, занимаващи се с този въпрос. Не знам какво им харесва на някои българи, прабългарите да са хуно-татари, да са орда на коне. Това беше отхвърлено по категоричен начин. Оказа се, че древните българи са били европейци или западни евразийци. Това е пълен крах на тази концепция, имаща доста поддръжници в България, които без да знаят защо, без да имат доказателства, така ни изкарват. Въпреки че в последните 20 години има много данни, които отхвърлят тази концепция. Но у нас все още има улици и градове, в които се споменава името „хан”. Тази буква изобщо я няма при древните българи, те са наричали предводителя на държавата „кан”, „кана”. Така че това е пълен абсурд. Кан се пише с „К” и означава съвсем друго – ханове са началниците на кавалерията на тюркските народи.
Но у нас всички ги говорят за „хан Крум”, „хан Омуртаг”, „българско ханство”. Много добре се знае от писмените източници, че тази буква изобщо не е използвана за означаване на предводителя. Това е монголо-татарска история. Данните от нашите изследвания показаха, че древните българи – създателите на българската държава, не са от тюрски, алтайо-монголски произход, хуно-татарски произход. Следи от такива народи няма при изследването на генома на съвременните българи, които проведохме по-рано отново с екипа на чл.-кор. Драга Тончева и колеги от Университета в Павия – Италия. Съвсем друго е да се изследват благодарение на знанията и школата на проф. Давид Карамели. Той има уникална база във Флоренция – една от трите в Европа и в света, която е в състояние да провежда подобни изследвания. С името на проф. Давид Карамели се свързват доказателствата, че е имало свързване между съвременния човек – кроманьонеца с неандендерталеца. Освен това той е специалист в изследването на древна ДНК с отстраняване на контаминациите и запълване на лакуните. Изследва се костно-зъбен материал.
Фокус: Какво ще кажете за изследването на траките?
Ангел Гълъбов: Много хора твърдят, че траките били предшественици на българския народ, което някои специалисти историци отхвърлят. Те са древен народ, който е живял по нашите земи, както етруските в Италия, както галите и иберийците, които са живели на Запад. Траките също се изследват от проби, взети от Антропологичния музей на чл.-кореспондент Йорданов от три хиляди години преди Христа. Не е ясно имат ли траките съществено място в произхода на сегашните българи. Следите на траките на нашата територия са крайно богати, особено в Южна България. За изследванията на траките и тяхната култура бе създаден от проф. Александър Фол и активно работи Центърът по тракология към Института по балканистика на БАН. Те обогатяват представата за нашата страна като земя, в която са живели древни народи от времето на „Илиада”, където са се били на страната на троянците. Те са носители на античната култура, която носят елините и македоните. Траките са населявали Балканския полуостров и част от земите на Анадола. Връх на държавното им развитие е Одриската държава, която е разгромена от македоните. Филип Македонски разгромява Одриската държава и столицата Севтополис, която се намира на дъното на язовир Копринка. Сега благодарение на археолозите се разкриха много места, свързани с тях.
Ние с проф. Карамели започнахме изследване, което стартира скоро като раздел в една широка програма на БАН за изследване на траките, включващо културно – историческото наследство. Тя се ръководи от проф. Валерия Фол и чл.-кореспондент Васил Николов. Тази програма има различни направления, специално нашият екип в продължение на програмата, която сме започнали, провежда изследване върху ДНК на древните траки.
Фокус: Какво показват проведените изследвания до този момент?
Ангел Гълъбов: Досега траките не са били изследвани никога генетично. Изследванията на тракийските проби са в своето начало. Първите данни се очакват след една година. Тепърва ще се видят какви са особеностите на генома на траките. Изследването, което ще бъде проведено от екипите на проф. Давид Карамели и на чл.-кор. Драга Тончева, е с използването на най-съвременна техника – NGSA – Next Generation Sequence Analysis за анализ на генетичния апарат. Специално разработени апарати установяват секвенирането на генома и разчитането му.
Според данните на историците и археолозите, траките имат важно място в историята на нашите земи. Намерени са десетки съкровища – могилите Косматка, в Казанлък, Старосел, край Свещари и др. Според някои историци, по времето на Византия от траките не са останали следи. Съвсем сигурно се знае, че Спартак е бил трак. Твърди се, че Константин Велики, император на Източната Римска империя, бил също трак, но по въпроса се спори. Знае се, че езикът им е бил по-различен от езика на народите, населявали по-късно нашите земи, бил е падежен език. Някои считат, че каракачаните са някакви остатъци от древните траки, но и този въпрос е много спорен. Каракачаните не говорят на стария тракийски, за който има следи, а говорят на някакъв гръкоподобен език.
Десислава АНТОВА