ОбществоВИЖ ВСИЧКИ

Фондация „Център за хуманни политики получи“ официална подкрепа от Българския офис на СЗО за кампанията „Подкрепи. Не наказвай.“

30 юни 2022 | 15:55

Снимка: Фондация "Център за хуманни политики"

София. Фондация „Център за хуманни политики получи“ официална подкрепа от Българския офис на СЗО за кампанията „Подкрепи. Не наказвай.“, съобщиха от фондацията.
Фондация „Център за хуманни политики” отправи апел към близо 30 институции и посолства в контекста на международната кампания „Подкрепи. Не наказвай“. Кампанията цели да постави дейностите по намаляване на вредите от употребата на наркотици в политическия дневен ред, да мобилизира общностите, както и да създаде пространство за диалог с политиците и повишаване на осведомеността по проблема за употребата на наркотици сред медиите и обществеността.
Центърът се обърна към 10 министерства и институции, както и към 19 посолства за да потърси допълнителна подкрепа за:
• Разширяване на възможностите за намиране на подслон и настаняване за хората, употребяващи наркотици, както и подобряване на техния достъп до здравни и социални услуги;
• Засилване на основаните на доказателства действия за намаляване на вредите;
• Насърчаване на равенството между половете и етичния подход в държавната политиката в областта на наркотиците;
• Разширяване на достъпа до услуги за лечение и рехабилитация;
• Подкрепа на основани върху доказателства програми за превенция на употребата на наркотични вещества при младите хора.
Българският офис на СЗО заяви категоричната си подкрепа за „Център за хуманни политики“ и нашия апел.
Фондация „Център за хуманни политики“ е неправителствена организация, която вече шест години работи в областта на подобряване на политиката в областта на общественото здраве, социалните дейности и образованието, като акцент в работата на организацията е разработване на ефективни методи за социална работа с уязвими групи, вкл. и групата на хората, употребяващи психоактивни вещества и/ или алкохол.
Организацията развива и дейностите в „Розовата къща“, единственият по рода си нископрагов център за работа с хора, които употребяват наркотици и не са взели решение да лечение.
От 1988 г. светът отбелязва 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Във връзка с него вече десетилетие се провежда и инициативата „Подкрепи. Не наказвай.“ Тя е глобална кампания, насочена към широката общественост в подкрепа на политиките в областта на намаляване на вредите от употребата
на наркотици, които дават приоритет на общественото здраве и правата на човека.
https://supportdontpunish.org/