ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Одобрени са промени в Закона за платежните услуги и платежните системи

26 януари 2022 | 21:34

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Промените са заради необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 2021/168).

Със законопроекта се допълват и някои празноти в нормативната ни уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет.