ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Министерският съвет ще проведе заседаниe

26 януари 2022 | 07:21

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Министерският съвет ще проведе заседание от 12.00 часа днес, съобщиха от правителствената информационна служба. Дневният ред е следният:

1.Проект на решение за определяне на управител за република България в черноморската банка за търговия и развитие, заместник-управител за република България в международния валутен фонд, управител за република България в съвета на управителите на международната инвестиционна банка и ръководител на българската делегация в съвета на международната банка за икономическо сътрудничество и член на съвета.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

2. Проект на решение за освобождаване на Тил Волфганг Трукен-Мюлер от функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България със седалище в гр. Щутгарт, Федерална Република Германия, с консулски окръг, обхващащ територията на федерална провинция Баден-Вюртемберг и за закриване на ръководеното от него консулство.
Внася: министърът на външните работи

3. Проект на решение за одобряване проект на споразумение между Република България и международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на република България с международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на банката от използването на либор като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на република България.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

4. Проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на закона за платежните услуги и платежните системи.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

5. Проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на закона за водите.
Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

6. Проект на постановление за допълнение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г.
Внася: министърът на здравеопазването