ЧЕЗВИЖ ВСИЧКИ

ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 25 януари 2022

23 януари 2022 | 08:27

Снимка: ЧЕЗ

София. По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с изключвания на електрозахранването. Възможно е посочените планирани прекъсвания да бъдат съпътствани с кратковременни оперативни превключвания, като дружеството се стреми да ги провежда през нощта, когато се засягат най-малък брой активни потребители. Оперативните превключвания са свързани с промяна на схемата на захранване и се провеждат с цел опазване живота и здравето на служителите. Поради особеностите на електроразпределителната мрежа се провеждат и оперативни превключвания, които не са обвързани с графиците за планирани изключвания.

Забележка: Обявените прекъсвания се отнасят не за целите посочени райони, а за части от тях. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери на адрес:

Справка аварии и планирани ремонти (cez.bg).

област БЛАГОЕВГРАД Част от населено място в интервала между
община БАНСКО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БАНСКО 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
община БЛАГОЕВГРАД За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЛАГОЕВГРАД 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
Част от КЛИСУРА, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
Част от ПАДЕШ 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 25.01.2022 08:31 25.01.2022 16:30
община ГЪРМЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГОРНО ДРЯНОВО 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от ГЪРМЕН 25.01.2022 11:30 25.01.2022 15:30
Част от МАРЧЕВО 25.01.2022 11:30 25.01.2022 15:30
Част от ОГНЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН 25.01.2022 08:31 25.01.2022 16:30
община ПЕТРИЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от СТРУМЕШНИЦА 25.01.2022 12:00 25.01.2022 12:30
община РАЗЛОГ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БАНЯ, ОБЩ. РАЗЛОГ 25.01.2022 10:00 25.01.2022 12:30
община САТОВЧА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ДОЛЕН, ОБЩ. САТОВЧА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 12:30
Част от САТОВЧА 25.01.2022 12:01 25.01.2022 16:30
община ЯКОРУДА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЯКОРУДА 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
област ВИДИН Част от населено място в интервала между
община ДИМОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от СЕПТЕМВРИЙЦИ, ОБЩ. ДИМОВО 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:00
община НОВО СЕЛО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от НЕГОВАНОВЦИ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
област ВРАЦА Част от населено място в интервала между
община БОРОВАН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОРОВАН 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
община БЯЛА СЛАТИНА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от АЛТИМИР 25.01.2022 10:00 25.01.2022 15:30
община ОРЯХОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от СЕЛАНОВЦИ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00

община РОМАН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от РОМАН 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
област КЮСТЕНДИЛ Част от населено място в интервала между
община БОБОВ ДОЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОБОВ ДОЛ 25.01.2022 08:46 25.01.2022 15:00
община ДУПНИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БИСТРИЦА, ОБЩ. ДУПНИЦА 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
Част от ДУПНИЦА 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
Част от ДЯКОВО 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от КРАЙНИЦИ 25.01.2022 08:45 25.01.2022 15:00
Част от САМОРАНОВО 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
община КЮСТЕНДИЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГОРАНОВЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 25.01.2022 14:00 25.01.2022 16:30
Част от ГОРНО УЙНО 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ДОЛНО УЙНО 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 25.01.2022 14:00 25.01.2022 16:30
Част от КЮСТЕНДИЛ 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:30
Част от ПОЛЕТИНЦИ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
община САПАРЕВА БАНЯ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ОВЧАРЦИ, ОБЩ. САПАРЕВА БАНЯ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
община ТРЕКЛЯНО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БРЕСТ, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от БЪЗОВИЦА 25.01.2022 14:00 25.01.2022 16:30
Част от ГАБРЕШЕВЦИ 25.01.2022 09:15 25.01.2022 16:30
Част от ГОРНИ КОРИТЕН 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ГОРНО КОБИЛЕ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ДОБРИ ДОЛ, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:15 25.01.2022 16:30
Част от ДОЛНИ КОРИТЕН 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ДОЛНО КОБИЛЕ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ДРАГОЙЧИНЦИ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ЗЛОГОШ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от КИСЕЛИЦА 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от КОСОВО, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:15 25.01.2022 16:30
Част от МЕТОХИЯ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ПОБИТ КАМЪК, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от СРЕДОРЕК, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 14:00 25.01.2022 16:30
Част от СУШИЦА, ОБЩ. ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ТРЕКЛЯНО 25.01.2022 09:15 25.01.2022 16:30
Част от УШИ 25.01.2022 09:16 25.01.2022 16:30
Част от ЧЕШЛЯНЦИ 25.01.2022 14:00 25.01.2022 16:30
област ЛОВЕЧ Част от населено място в интервала между
община АПРИЛЦИ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от СКАНДАЛОТО 25.01.2022 10:00 25.01.2022 13:30
община ЛОВЕЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ДРЕНОВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от ИЗВОРЧЕ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от КЪКРИНА 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от ЛИСЕЦ, ОБЩ. ЛОВЕЧ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от ЛОВЕЧ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от СЛАТИНА, ОБЩ. ЛОВЕЧ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
община ЛУКОВИТ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЕЖАНОВО, ОБЩ. ЛУКОВИТ 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:16

община ТЕТЕВЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ВАСИЛЬОВО 25.01.2022 08:45 25.01.2022 15:00
Част от РИБАРИЦА, ОБЩ. ТЕТЕВЕН 25.01.2022 08:45 25.01.2022 15:00
Част от ТЕТЕВЕН 25.01.2022 08:45 25.01.2022 15:00
община ТРОЯН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЕЛИШ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 16:30
Част от БОРИМА 25.01.2022 12:01 25.01.2022 13:30
Част от ВРАБЕВО 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
Част от ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от ДОБРОДАН 25.01.2022 14:30 25.01.2022 16:30
Част от ДЪЛБОК ДОЛ 25.01.2022 12:01 25.01.2022 13:30
Част от КАЛЕЙЦА 25.01.2022 14:30 25.01.2022 16:30
Част от ЛОМЕЦ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 16:30
Част от СТАРО СЕЛО, ОБЩ. ТРОЯН 25.01.2022 12:01 25.01.2022 13:30
Част от ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
Част от ЧИФЛИК, ОБЩ. ТРОЯН 25.01.2022 09:30 25.01.2022 13:30
област МОНТАНА Част от населено място в интервала между
община БЕРКОВИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БАЛЮВИЦА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от БЕРКОВИЦА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от БОКИЛОВЦИ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от БОРОВЦИ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от БЪРЗИЯ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от ЗАМФИРОВО 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от КОМАРЕВО, ОБЩ. БЕРКОВИЦА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от МЕЗДРЕЯ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от ПЕСОЧНИЦА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
Част от РАШОВИЦА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:00
община БОЙЧИНОВЦИ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЕЛИ БРОД 25.01.2022 08:45 25.01.2022 15:00
община ВЪЛЧЕДРЪМ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ВЪЛЧЕДРЪМ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от РАЗГРАД, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от КОПИЛОВЦИ, ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 25.01.2022 10:00 25.01.2022 11:00
община ЛОМ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЛОМ 25.01.2022 12:01 25.01.2022 16:30
община МЕДКОВЕЦ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от СЛИВОВИК 25.01.2022 09:00 25.01.2022 12:30
община МОНТАНА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от МОНТАНА 25.01.2022 10:00 27.01.2022 16:00
област ПЕРНИК Част от населено място в интервала между
община БРЕЗНИК За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от АРЗАН 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от БАБИЦА 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от БРЕЗНИК 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от БРУСНИК 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ВИДРИЦА 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ГОЗ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ГОРНИ РОМАНЦИ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ДОЛНИ РОМАНЦИ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30

Част от ЗАВАЛА 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от КРАСАВА 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ОЗЪРНОВЦИ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
Част от ЯРОСЛАВЦИ 25.01.2022 14:30 25.01.2022 15:30
община ЗЕМЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от КАЛОТИНЦИ 25.01.2022 09:15 25.01.2022 16:30
община ПЕРНИК За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от РАДУЙ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от СТУДЕНА, ОБЩ. ПЕРНИК 25.01.2022 15:00 25.01.2022 16:30
община РАДОМИР За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГОРНА ДИКАНЯ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:30
Част от ГЪЛЪБНИК 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:30
Част от ДОЛНА ДИКАНЯ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:30
Част от ДРЕН 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от СТАРО СЕЛО, ОБЩ. РАДОМИР 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:30
Част от ЧУКОВЕЦ, ОБЩ. РАДОМИР 25.01.2022 15:00 25.01.2022 16:30
област ПЛЕВЕН Част от населено място в интервала между
община ДОЛНИ ДЪБНИК За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ДОЛНИ ДЪБНИК 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от КРУШОВИЦА, ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
община КНЕЖА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от КНЕЖА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
община ЛЕВСКИ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЪЛГАРЕНЕ, ОБЩ. ЛЕВСКИ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 15:30
Част от ИЗГРЕВ, ОБЩ. ЛЕВСКИ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 15:00
община ПЛЕВЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОХОТ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от МЕЧКА, ОБЩ. ПЛЕВЕН 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от ПЛЕВЕН 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от СЛАВЯНОВО, ОБЩ. ПЛЕВЕН 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
община ЧЕРВЕН БРЯГ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЧЕРВЕН БРЯГ 25.01.2022 08:30 25.01.2022 16:16
област СОФИЙСКА Част от населено място в интервала между
община БОЖУРИЩЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОЖУРИЩЕ 25.01.2022 15:00 25.01.2022 16:00
Част от ГУРМАЗОВО 25.01.2022 15:00 25.01.2022 16:00
Част от ДЕЛЯН, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от ЗЛАТУША 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от МАЛА РАКОВИЦА 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от ПОЖАРЕВО, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от ПРОЛЕША 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от РОСОМАН 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
Част от ХЕРАКОВО 25.01.2022 09:31 25.01.2022 16:00
община БОТЕВГРАД За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОТЕВГРАД 25.01.2022 08:01 25.01.2022 16:16
Част от СКРАВЕНА 25.01.2022 09:01 25.01.2022 15:16
община ГОДЕЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГОДЕЧ 25.01.2022 10:16 25.01.2022 12:00
Част от ТУДЕН 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
община ГОРНА МАЛИНА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БАЙЛОВО 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:00

Част от ГОРНА МАЛИНА 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
община ДРАГОМАН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ДРАГОМАН 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
община ЕЛИН ПЕЛИН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН/ГРАД 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от КРУШОВИЦА, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от НОВИ ХАН 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от РАВНО ПОЛЕ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
община ЕТРОПОЛЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЕТРОПОЛЕ 25.01.2022 08:46 25.01.2022 15:30
Част от РИБАРИЦА, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ 25.01.2022 08:46 25.01.2022 15:16
Част от ЯМНА 25.01.2022 08:46 25.01.2022 15:16
община КОСТИНБРОД За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БОГЬОВЦИ 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
Част от КОСТИНБРОД 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
община ПРАВЕЦ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ПРАВЕЦ 25.01.2022 13:30 25.01.2022 15:30
Част от РАВНИЩЕ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
община САМОКОВ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ДРАГУШИНОВО 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от ЗЛОКУЧЕНЕ, ОБЩ. САМОКОВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от КЛИСУРА, ОБЩ. САМОКОВ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
Част от РАЙОВО 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
Част от САМОКОВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
община СЛИВНИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БЪРЛОЖНИЦА 25.01.2022 09:30 25.01.2022 16:00
област СОФИЯ-ГРАД Част от населено място в интервала между
община ВРЪБНИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЖК.ОБЕЛЯ - I 25.01.2022 12:46 25.01.2022 16:30
Част от КВ.ОБЕЛЯ 25.01.2022 09:31 25.01.2022 12:30
община ВЪЗРАЖДАНЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЖК.ЗОНА Б-18 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:16
Част от ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ 25.01.2022 08:46 25.01.2022 16:16
община ИСКЪР За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БУСМАНЦИ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:30
Част от ЖК.ДРУЖБА 1 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
Част от КВ. ГАРА ИСКЪР 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:30
община ЛЮЛИН За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЖК.ЛЮЛИН - X 25.01.2022 09:30 25.01.2022 15:30
община НОВИ ИСКЪР За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от БАЛША 25.01.2022 15:00 25.01.2022 16:00
община ОВЧА КУПЕЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЖК.ОВЧА КУПЕЛ І 25.01.2022 09:00 25.01.2022 16:00
Част от КВ. ОВЧА КУПЕЛ 25.01.2022 09:01 25.01.2022 16:00
община ПАНЧАРЕВО За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ГЕРМАН 25.01.2022 12:01 25.01.2022 16:00
община ПОДУЯНЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР 25.01.2022 09:01 25.01.2022 14:16
община ТРИАДИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК

Част от ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА 25.01.2022 12:01 25.01.2022 12:30

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.