ОбществоВИЖ ВСИЧКИ

Евелина Славкова: 47 % от българското общество не смята, че правителството е предприело адекватни действия за реализиране на "Зелената сделка", а 30 % не са съгласни със замяна на изкопаемите горива

02 декември 2021 | 11:56

Снимка: Личен архив

София. 47 % от българското общество не смята, че правителството е предприело адекватни действия за реализиране на европейската "Зелена сделка", а 30 % са по-скоро несъгласни или не са съгласни със замяна на изкопаемите горива. Това каза Евелина Славкова - Изследователски център "Тренд" по време на пресконференция в БТА, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Евелина Славкова представи резултатите от проучването е „Предизвикателства при реаизиране на европейския зелен пакт в Европа и България“, което е национално представително във възрастовата категория 18+, обхваща 1010 души, периодът на провеждането е между 13 и 21 октомври 2021 г. То е реализирано от „Тренд“ по поръчка на Петър Витанов.

"Трябва да правим всичко възможно да спрем изменението на климата" - 42 % от българското общество споделят това мнение. Разбира се, може би за част от вас тези резултати, ще бъдат изненада, защото може би не изглеждаме като най-настроено положително към природата общество. В същото време трябва да имаме предвид, че тук има престижност да отговориш по този начин. "Трябва да се адаптираме към изменението на климата, за да можем да живеем нормално в променен климат в бъдеще" - 34 %. Виждаме едни изключително високи дялове в рамките на над 70%, които смятат, че трябва да има действия по отношение на изменението на климата и тези действия трябва да се правят сега. Едва 4 % смятат, че "Не е нужно да се прави нищо, защото това не е голям проблем". Тук, разбира се, нивото на информираност също оказва своето влиение за такъв тип отговори. Отново 7 %, които смятат, че няма климатични промени, които ги разгледахме в останалите въпроси.

Важат или не важат за вас лично следните решения или действия с цел намаляване въздействието върху изменението на климата: ползвам самолет по-рядко - 43 % "Важи за мен", 41 % посочват "Не важи за мен"", коментира Славкова. "Пазарувам по-малко хранителни продукти, които не се произвеждат от местни производители - 41 % посочват, че важиш за тях, а 49 %, че не важи за тях.

По думите й по-скоро има подкрепа към инициативи по отношение на намаляване на изкопаемите горива и замяна на автомобилите с вътрешно горене с такива с нулеви или ниски емисии. "Може би прави впечатление немалкият дял около 30 % от българското общество, които са по-скоро несъгласни или не са съгласни със замяна на изкопаемите горива, защото някаква част от българското общество това е препитание и поради тази причина има лека съпротива в това отношение. 16 % по-скоро не подкрепят замяната на автомобили с вътрешно горене с такива, които са по-екологично насочени. Това се дължи на факта, че хората си представят, че трябва да вадят едни пари, за да заменят стария си автомобил с нов. Може би част от тази подкрепа минава по линията, че трябва да се охарчат в това отношение. Като цяло виждаме едни високи нива на подкрепа спрямо инициативите към ЕС и мерките, които се предполага, че трябва да бъдат взети по тази тема. "Според вас лично ЕС предоставя или не предоставя достатъчно средства за финансиране на политики част от "Зелената сделка". 22 % посочват, че предоставя. Тук са отговорили основно по-млади хора. По-скоро тези, които са във възрастовата категория 30-39 години, отново живеещи в столицата и по-големите градове, които са по-информирани по такъв тип теми. Отново виждаме, че 50 % от българското общество всъщност не знаят дали предоставя или не предоставя достатъчно средства. Може би българското общество не е безкрайно запознато с аспектите на темата като цяло за "Зелената сделка".
"Българското правителство предприема или не предприема адекватни действия за реализиране на европейската "Зелена сделка"? Едва 17 % казват, че "предприе адекватни действия", 47 %, близо половината от българското общество не смята, че са предприели адекватни действия и отново висок дял от 36 %, които не могат да преценят дали са взети някакви мерки или не са от българските институции", каза още Евелина Славкова.

"Младите, активните, живеещите в големите градове, са особено загрижени за климатичните промени. С увеличаването на възрастта тази загриженост намалява. Представете си един човек, който живее в малко населено място, в село. Навсякъде е зелено, хубаво. Той не възприема климатичните промени по този начин. Така че част от отговорите са в контекста на такъв тип хипотеза като обяснение", допълни още Славкова.