ОбществоВИЖ ВСИЧКИ

Евелина Славкова, "Тренд": Над 30 % от българското общество смята, че ще последиците от изменението на климата за България и семейството му ще са негативни

02 декември 2021 | 11:37

Снимка: Личен архив

София. Над 30 % от българското общество смята, че ще последиците от изменението на климата за България и семейството му ще са негативни. Това каза Евелина Славкова - Изследователски център "Тренд" по време на пресконференция в БТА, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Според нея темата за климатичните промени често се замита под килима. „Много политики ще се правят въз основа на тези климатични промени и е важно да се види какви са обществените нагласи в България. Проучването беше изключително интересно и за нас. Смятам, че ще бъде ценно за всеки, който се запознае с него, защото дава много ясни перспективи, поводи за притеснения и неща, за които да се мисли в бъдеще“, каза тя.

Тя обясни, че заглавието на проучването е „Предизвикателства при реаизиране на европейския зелен пакт в Европа и България“. Питали сме много въпроси българското общество. Проучването е национално представително във възрастовата категория 18+. 1010 души. Периодът на провеждането е между 13 и 21 октомври 2021 г. Съвсем актуални нагласи. Реализирано от „Тренд“ по поръчка на Петър Витанов“, каза Евелина Славкова.

Евелина Славкова обясни, че са започнали проучването с въпроса „Според вас лично променя ли се климатът в света?“. „Виждаме, че 78 % от българското общество са на мнение, че има промяна в климата. Това е изключително важен въпрос, защото си направих труда да погледна проучвания назад във времето, когато се говори за климатични промени в проучвания в България. Резултатите показват много по-малък дял от българското общество, дори под 50 %, които вярват, че има климатични промени. Явно това, което виждаме, показва, че тези климатични промени, са по-осезаеми и българското общество си дава сметка за това. 8 % са на противоположното мнение. Те смятат, че не се променя. Това са по-скоро нискообразовани хора, живеещи в малки населени места и села, които може би нямат достъп до много информация“, коментира тя.
По думите й в проучването са задали няколко въпроса и кое е най-близко до мнението на хората. „Климатичните промени са резултат изцяло от естествени процеси, без човешка намеса“ - – 10 % от българското общество са на това мнение. Казвам само, че 1 % от извадката естрапулира 55 хил. души. Всеки може да сметне какво означава всеки един процент като хора. „Климатичните промени са резултат от естествени процеси, но и от човешката намеса“ – 50 % от българското общество ,т.е. половината от българското общество смята, че освен естествените процеси влиянието, което човекът оказва върху природата, оказва своето негативно въздействие. По-голям процент от хората, половината от пълнолетните българи, споделят това мнение. „Изцяло от човешка дейност“ – 25 %. Това са по-скоро високообразовани хора, които живеят в големите градове, в столицата, които са с по-високи доходи, които имат по-специфично мнение и така наречените постматериална култура. 6 % не смятат, че има климатични промени. Това, което прави впечатление, че много често в такъв тип проучвания назад във времето, е много по-висок делът на хората, които не знаят и не могат да преценят по дадена тема. Ниските проценти на „Не знам“ и „Не мога да преценя“ показва, че българското общество има мнение по тези теми. „Според вас лично какво ще е въздействието от климатичните промени за България в сравнение с останалата част на света и за моето семейство“. Едва един процент смятат, че въздействието на климатичните промени ще бъде „много позитивно“ и за България, и конкретно за семейството на дадения човек. Много ниски дялове имаме като цяло на позитивно отношение спрямо климатичните промени, което показва също осъзнаване на проблемите, пред които сме поставени в това отношение. Високи дялове имаме на „по-скоро негативно“, където виждаме, че над 30 % от българското общество смята, че ще са негативни последиците за България и за неговото семейство. „Много негативно“ – 14 % от българското общество са на мнение, че много негативно ще е въздействието на климатичните промени за България в сравнение с останалата част на света. 7 % вече видяхме е делът на хората, които смятат, че „няма климатични промени“. „Според вас лично, ако не се предприемат действия за справяне с изменението на климата в каква степен ще се промени животът ви в следващите 10 години?“. 30 % най-голям дял посочват, че ще се промени в известна степен, а 13 %, че ще се промени в голяма степен. Това отново са по-високообразовани хора, живеещи в по-големите градове и в столицата с по-високи доходи“, каза Славкова.