ЧЕЗВИЖ ВСИЧКИ

ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 04.12.2021

02 декември 2021 | 07:59

Снимка: ЧЕЗ

София. По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с изключвания на електрозахранването. Възможно е посочените планирани прекъсвания да бъдат съпътствани с кратковременни оперативни превключвания, като дружеството се стреми да ги провежда през нощта, когато се засягат най-малък брой активни потребители. Оперативните превключвания са свързани с промяна на схемата на захранване и се провеждат с цел опазване живота и здравето на служителите. Поради особеностите на електроразпределителната мрежа се провеждат и оперативни превключвания, които не са обвързани с графиците за планирани изключвания.

Забележка: Обявените прекъсвания се отнасят не за целите посочени райони, а за части от тях. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери на адрес: Справка аварии и планирани ремонти (cez.bg).
област ВИДИН Част от населено място в интервала между
община ДИМОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВОДНЯНЦИ, ОБЩ. ДИМОВО 04.12.2021 16:00
Част от КАРБИНЦИ 04.12.2021 16:00
Част от МЕДОВНИЦА 04.12.2021 16:00
област СОФИЯ-ГРАД Част от населено място в интервала между
община ИСКЪР За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ДРУЖБА 1 04.12.2021 09:01
община СЛАТИНА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 04.12.2021 09:01

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.