ЧЕЗВИЖ ВСИЧКИ

ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 03.12.2021

01 декември 2021 | 07:57

Снимка: ЧЕЗ

София. По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с изключвания на електрозахранването. Възможно е посочените планирани прекъсвания да бъдат съпътствани с кратковременни оперативни превключвания, като дружеството се стреми да ги провежда през нощта, когато се засягат най-малък брой активни потребители. Оперативните превключвания са свързани с промяна на схемата на захранване и се провеждат с цел опазване живота и здравето на служителите. Поради особеностите на електроразпределителната мрежа се провеждат и оперативни превключвания, които не са обвързани с графиците за планирани изключвания.

Забележка: Обявените прекъсвания се отнасят не за целите посочени райони, а за части от тях. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери на адрес: Справка аварии и планирани ремонти (cez.bg).
област БЛАГОЕВГРАД Част от населено място в интервала между
община БАНСКО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БАНСКО 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
Част от ОБИДИМ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община БЛАГОЕВГРАД За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЛАГОЕВГРАД 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
Част от ПАДЕШ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:16
Част от ПОКРОВНИК 03.12.2021 09:01 03.12.2021 13:16
Част от СЕЛИЩЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:30
община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община ГЪРМЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГЪРМЕН 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
Част от ДЕБРЕН 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
Част от РИБНОВО 03.12.2021 09:00 03.12.2021 13:30
Част от СКРЕБАТНО 03.12.2021 11:30 03.12.2021 16:30
община ПЕТРИЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от ДОЛНО СПАНЧЕВО 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от КАВРАКИРОВО 03.12.2021 10:00 03.12.2021 13:30
Част от КУЛАТА 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от КЪРНАЛОВО 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от МАРИКОСТИНОВО 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от МАРИНО ПОЛЕ, ОБЩ. ПЕТРИЧ 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от РУПИТЕ 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от ЧУЧУЛИГОВО 03.12.2021 12:16 03.12.2021 13:00
Част от ЯВОРНИЦА 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
община РАЗЛОГ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БАНЯ, ОБЩ. РАЗЛОГ 03.12.2021 11:30 03.12.2021 16:30
община САНДАНСКИ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от САНДАНСКИ 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:16
община САТОВЧА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВЪЛКОСЕЛ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община СИМИТЛИ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от СИМИТЛИ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община ЯКОРУДА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЯКОРУДА 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
област ВИДИН Част от населено място в интервала между
община БЕЛОГРАДЧИК За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЧИФЛИК, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община ВИДИН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВИДИН 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
Част от ДУНАВЦИ, ОБЩ. ВИДИН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:30
Част от ЖЕГЛИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:30
община ДИМОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВОДНЯНЦИ, ОБЩ. ДИМОВО 03.12.2021 16:00 03.12.2021 20:00
Част от КАРБИНЦИ 03.12.2021 16:00 03.12.2021 20:00
Част от МЕДОВНИЦА 03.12.2021 16:00 03.12.2021 20:00
община НОВО СЕЛО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от НОВО СЕЛО, ОБЩ. НОВО СЕЛО 03.12.2021 08:46 03.12.2021 16:30
община ЧУПРЕНЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ДОЛНИ ЛОМ 03.12.2021 09:16 03.12.2021 16:00
Част от СРЕДОГРИВ 03.12.2021 09:16 03.12.2021 16:00
област ВРАЦА Част от населено място в интервала между
община БОРОВАН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БОРОВАН 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
община БЯЛА СЛАТИНА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЯЛА СЛАТИНА 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:00
община МЕЗДРА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГОРНА КРЕМЕНА 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от ИГНАТИЦА 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от МЕЗДРА 03.12.2021 00:01 03.12.2021 16:00
община РОМАН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от РОМАН 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
Част от СРЕДНИ РЪТ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
област КЮСТЕНДИЛ Част от населено място в интервала между
община БОБОВ ДОЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БОБОВ ДОЛ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община БОБОШЕВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от УСОЙКА 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община ДУПНИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ДЯКОВО 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община КОЧЕРИНОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от КОЧЕРИНОВО 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от СТОБ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община КЮСТЕНДИЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕРСИН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от БОГОСЛОВ 03.12.2021 09:15 03.12.2021 17:30
Част от ГРАНИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от КЮСТЕНДИЛ 03.12.2021 09:15 03.12.2021 17:30
Част от ЛЕЛИНЦИ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от НОВО СЕЛО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от САВОЙСКИ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от САЖДЕНИК 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от СЛОКОЩИЦА 03.12.2021 09:15 03.12.2021 17:30
Част от ТЪРСИНО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ЦЪРВЕНА ЯБЪЛКА 03.12.2021 09:15 03.12.2021 17:30
община НЕВЕСТИНО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВАКСЕВО 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
Част от ВЕТРЕН, ОБЩ. НЕВЕСТИНО 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
Част от ДЛЪХЧЕВО-САБЛЯР 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ДРУМОХАР 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ЕРЕМИЯ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ЗГУРОВО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ИЛИЯ 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
Част от КАДРОВИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ПЕЛАТИКОВО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от РАКОВО, ОБЩ. НЕВЕСТИНО 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
Част от РАШКА ГРАЩИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от СМОЛИЧАНО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от СТРАДАЛОВО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 17:30
Част от ТИШАНОВО 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
Част от ЦЪРВАРИЦА 03.12.2021 09:31 03.12.2021 17:30
област ЛОВЕЧ Част от населено място в интервала между
община ЛОВЕЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВЛАДИНЯ 03.12.2021 08:46 03.12.2021 16:30
Част от ГОРАН 03.12.2021 08:46 03.12.2021 16:30
Част от ЛОВЕЧ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от РАДЮВЕНЕ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 12:00
община ЛУКОВИТ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕЖАНОВО, ОБЩ. ЛУКОВИТ 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:16
Част от ЛУКОВИТ 03.12.2021 12:31 03.12.2021 15:31
община ТЕТЕВЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГЛОГОВО 03.12.2021 12:00 03.12.2021 14:00
община ТРОЯН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕЛИ ОСЪМ 03.12.2021 10:00 03.12.2021 15:30
Част от ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА 03.12.2021 10:00 03.12.2021 15:30
Част от ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН 03.12.2021 10:00 03.12.2021 15:30
Част от СТАРО СЕЛО, ОБЩ. ТРОЯН 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
Част от ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 03.12.2021 10:00 03.12.2021 16:00
Част от ЧЕРНИ ОСЪМ 03.12.2021 10:00 03.12.2021 15:30
община УГЪРЧИН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от УГЪРЧИН 03.12.2021 09:31 03.12.2021 15:30
община ЯБЛАНИЦА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА 03.12.2021 10:01 03.12.2021 15:00
област МОНТАНА Част от населено място в интервала между
община ВЪЛЧЕДРЪМ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВЪЛЧЕДРЪМ 03.12.2021 08:45 03.12.2021 16:15
община ЛОМ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЛОМ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:15
Част от СТАЛИЙСКА МАХАЛА 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
община МОНТАНА За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от МОНТАНА 03.12.2021 12:16 03.12.2021 16:30
община ЧИПРОВЦИ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕЛИМЕЛ 03.12.2021 13:00 03.12.2021 14:00
Част от ГОРНА КОВАЧИЦА 03.12.2021 13:00 03.12.2021 14:00
Част от ЧЕЛЮСТНИЦА 03.12.2021 13:00 03.12.2021 14:00
област ПЕРНИК Част от населено място в интервала между
община ЗЕМЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ДИВЛЯ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
община ПЕРНИК За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ПЕРНИК 03.12.2021 09:16 03.12.2021 11:30
Част от РУДАРЦИ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община РАДОМИР За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от КОНДОФРЕЙ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:30
област ПЛЕВЕН Част от населено място в интервала между
община ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ТРЪСТЕНИК, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 03.12.2021 08:46 03.12.2021 15:30
община ПЛЕВЕН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БОХОТ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от БРЕСТОВЕЦ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 12:16
Част от КЪШИН 03.12.2021 08:16 03.12.2021 12:16
Част от ПЛЕВЕН 03.12.2021 06:01 03.12.2021 20:00
община ПОРДИМ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ПОРДИМ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
община ЧЕРВЕН БРЯГ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ДЕВЕНЦИ 03.12.2021 11:31 03.12.2021 16:01
Част от ТЕЛИШ 03.12.2021 08:30 03.12.2021 15:16
Част от ЧЕРВЕН БРЯГ 03.12.2021 08:30 03.12.2021 16:30
Част от ЧОМАКОВЦИ 03.12.2021 11:31 03.12.2021 16:01
област СОФИЙСКА Част от населено място в интервала между
община АНТОН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от АНТОН 03.12.2021 09:30 03.12.2021 13:30
община БОЖУРИЩЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ХЕРАКОВО 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
община БОТЕВГРАД За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БОЖЕНИЦА 03.12.2021 07:31 03.12.2021 16:30
Част от ГУРКОВО, ОБЩ. БОТЕВГРАД 03.12.2021 09:46 03.12.2021 16:16
Част от КРАЕВО 03.12.2021 09:46 03.12.2021 16:16
Част от ЛИПНИЦА, ОБЩ. БОТЕВГРАД 03.12.2021 07:31 03.12.2021 16:30
Част от НОВАЧЕНЕ, ОБЩ. БОТЕВГРАД 03.12.2021 07:31 03.12.2021 16:30
Част от РАДОТИНА 03.12.2021 09:46 03.12.2021 16:16
община ГОДЕЧ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЛОПУШНЯ 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
Част от ТУДЕН 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
Част от ШУМА 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
община ЕТРОПОЛЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЛЪГА 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
община ИХТИМАН За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БОЕРИЦА 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от БОРИКА, ОБЩ. ИХТИМАН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от БУЗЯКОВЦИ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ВАКАРЕЛ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ВЕНКОВЕЦ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ВЕРИНСКО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ЖИВКОВО, ОБЩ. ИХТИМАН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ИХТИМАН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от КОСТАДИНКИНО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ПАУНОВО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ПОЛЯНЦИ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ПОПОВЦИ, ОБЩ. ИХТИМАН 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ЧЕРНЬОВО 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
община КОСТИНБРОД За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от КОСТИНБРОД 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
община МИРКОВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕНКОВСКИ, ОБЩ. МИРКОВО 03.12.2021 13:00 03.12.2021 14:30
Част от МИРКОВО 03.12.2021 10:00 03.12.2021 12:00
община ПРАВЕЦ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВИДРАРЕ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
Част от КАЛУГЕРОВО, ОБЩ. ПРАВЕЦ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
Част от ПРАВЕЦ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 11:16
Част от ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
Част от СВОДЕ 03.12.2021 08:16 03.12.2021 10:16
община САМОКОВ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от БЕЛИ ИСКЪР 03.12.2021 08:00 03.12.2021 17:00
Част от БЕЛЧИН 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
Част от ГОРНИ ОКОЛ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
Част от НОВО СЕЛО, ОБЩ. САМОКОВ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от ПОПОВЯНЕ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
Част от ПРОДАНОВЦИ, ОБЩ. САМОКОВ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
Част от РАЙОВО 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
Част от САМОКОВ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
община СВОГЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ВЛАДО ТРИЧКОВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
Част от ОСЕНОВЛАГ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:16
Част от СВИДНЯ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:00
област СОФИЯ-ГРАД Част от населено място в интервала между
община ВИТОША За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от КВ. ДРАГАЛЕВЦИ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:16
Част от КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:30
община ИЗГРЕВ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ИЗТОК 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
община ИСКЪР За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ДРУЖБА 1 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
Част от ЖК.ДРУЖБА 2 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
община МЛАДОСТ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.МЛАДОСТ 3 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:30
Част от ЖК.МЛАДОСТ 4 03.12.2021 09:00 03.12.2021 15:00
Част от ЖК.МУСАГЕНИЦА 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
община НОВИ ИСКЪР За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от СВЕТОВРАЧЕНЕ 03.12.2021 09:30 03.12.2021 16:00
община ОБОРИЩЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ 03.12.2021 09:30 03.12.2021 15:00
община ОВЧА КУПЕЛ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ОВЧА КУПЕЛ І 03.12.2021 09:01 03.12.2021 16:30
община ПАНЧАРЕВО За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ДОЛНИ ПАСАРЕЛ 03.12.2021 15:00 03.12.2021 16:00
Част от КАЗИЧЕНЕ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 16:00
община ПОДУЯНЕ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР 03.12.2021 09:01 03.12.2021 12:30
община СРЕДЕЦ За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от ЖК.ЯВОРОВ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
Част от ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
община СТУДЕНТСКИ ГРАД За индивидуална проверка натиснете ТУК
Част от В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА ОБЩ. СТУДЕНТСКИ ГРАД 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
Част от ЖК.ДЪРВЕНИЦА 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16
Част от СТУДЕНТСКИ ГРАД 03.12.2021 09:01 03.12.2021 15:16

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.