ПолитикаВИЖ ВСИЧКИ

БСП: Приемането на Република Северна Македония в ЕС да е без компромиси с историческата истина

28 ноември 2021 | 09:31

Снимка: БСП

София. Основната цел на българската външна политика е гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната и просперитет на българския народ. Това заяви Кристиан Вигенин, зам.-председател на БСП, по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема „Международни отношения“, съобщиха от пресцентъра на партията. В срещата взеха участие още Цветелина Пенкова, Николай Маринов, Теодора Овчарова и Евгени Кирилов.

Отстояването на българските национални интереси в международен план, издигането на авторитета на Българската държава, засилването на нейното влияние в регионален и европейски мащаб, което да бъде постоянна задача на институциите, ангажирани с реализирането на външната политика, са част от приоритети, които социалистът очерта.

„Според нас българската външна политика трябва да се основава на няколко принципа – спазването на принципите на международното право, отстояване на многостранния подход в международните отношения, защита на суверенитета и националната цялост на държавите, добросъседство и регионално сътрудничество, подкрепа за българските граждани, пребиваващи постоянно или временно извън България, системни усилия за намаляване на военното противопоставяне в близките до България региони“, каза още Вигенин.

Кристиан Вигенин посочи основните елементи на левицата в сферата на международните отношения:
- подкрепа за активизиране на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани;
- осигуряване на политическа и финансова подкрепа за развитие на инфраструктурата и свързаността на страните от региона с акцент върху Коридор №8;
- да се отстоява съблюдаването на правата на българските национални малцинства в Република Сърбия и Република Албания като елемент от подготовката на страните за присъединяване към ЕС;
- да продължат усилията в отношенията с Турция за постигане на справедливо решение за обезщетяване наследниците на тракийските българи, прогонени от Източна Тракия и Мала Азия;
- създаване на обезпечена финансова национална политика за развитие на отношенията със съседните страни;
- Един от проблемите с регионалното сътрудничество и двустранните отношения с някои от страните е, че няма почти никаква координация между министерствата и институциите относно това какво прави България по инициативите за отделните страни.

Според БСП относно работата с българите в чужбина е необходима нова стратегия, която трябва да реши няколко неща:
- нова нормативна уредба;
- по-добра координация между водещите институции;
- по-голям финансов ресурс за обезпечаване на политиката към българските общности зад граница;
- функциите на Министерството на образованието за българските училища в чужбина, трябва да има по-високо културно присъствие там;
- мерки за запазване и развитие на етническата, езиковата, културната и религиозната идентичност на българските национални малцинства в Украйна, Молдова, Сърбия и Албания.

Сред посочените приоритети е също пълноценно използване на възможностите на България като Черноморска и Дунавска държава, което включва:
- разширяване на взаимодействието на страните от Черноморския регион в сфери като търговия, транспорт, туризъм и енергетика;
- усилия от наша страна за деескалация на напрежението между Черноморските държави Украйна и Русия и за намаляване на противопоставянето между НАТО и Русия в Черно Море;
- участие в утвърждаването на инициативите в Дунавския регион.

Предвижда се и нормализиране на отношенията с Руската Федерация, както следва:
- приоритетни сфери на сътрудничеството с Русия са икономика, енергетика, култура и образование;
- нуждата от провеждане на политика от страна на България за поетапна отмяна на санкциите на Европейския съюз, наложени на Руската Федерация и реципрочна отмяна на руските санкции спрямо Европейския съюз.

Според левицата стратегическите отношения със САЩ остават приоритет за българската политика както на двустранно равнище, така и в рамките на НАТО. Поставя се и въпросът за премахване на визовия режим за българските граждани.

От БСП смятат, че България трябва да работи за задълбочаване икономическото сътрудничество с Китай и то в сфери като конкретни инвестиционни проекти в инфраструктура, информационни технологии, земеделие, здравеопазване, култура и образование.

Приоритет за партията е и ефективна и модерна дипломатическа служба:
- пресичане на тенденциите за политизация на българската дипломатическа служба и изграждането на професионални кадри;
- засилването на ролята на Министерството на външните работи за развитие на външноикономическите връзки, за привличане на чуждестранни инвестиции и за гарантиране на енергийната сигурност;
- дигитализация на всички консулски услуги;

Сред приоритетите е и участието на България в общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС:
- реализиране на важни за България външнополитически цели, чрез общата външна политика на ЕС – да не бъдем само обект, а субект;
- усилие за разширяване на участието на български дипломати в европейската служба за външна дейност.

Кристиан Вигенин засегна въпроса с Истанбулската конвенция, която не може да бъде приета особено и след решението на Конституционния съд. Трябва да приемем в българското законодателство закони за борбата с домашното насилие и насилието срещу жени.

Темата за Република Северна Македония социалистът определи като принципен въпрос, на който трябва да се търси трайно и устойчиво решение на спорните въпроси като предпоставка за напредък в процеса за присъединяване на страната в ЕС. По думите му това да става при последователно отстояване на националните интереси на България и без да се правят компромиси по отношение на историческата истина, основана на документи и факти:
- трябва да се поддържа широкото съгласие на българската политика към Република Северна Македония, включително с препотвърждаване от бъдещото Народно събрание на основните елементи от Декларацията на 44-то Народно събрание;
- да се придържаме към рамковата позиция на Република България относно разширяването на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране, която доста сериозно разписа българската политика;
- трябва да бъде създадена съвместна работна група с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт и експерти, която да изготви преглед на постигнатото до момента и да предложи мерки за осъществяване на напредък по тази тема;
- трябва да има пътна карта, в която да се отбележат ясно ангажиментите на РСМ и на България преди началото на преговорите, по време на преговорите и преди евентуалното присъединяване. В тази карта трябва да се включат чувствителните за България въпроси и те трябва да бъдат част от преговорната рамка;
- паралелно с това трябва да се изготви средносрочна програма за развитието на отношенията с РСМ, която да обхваща всички основни аспекти – икономика и бизнес, транспорт, туризъм, култура, европейски въпроси.

Кристиан Вигенин допълни още следните приоритети на левицата в международните отношения:
- като позиция България е в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз;
- недопускане прилагане на двойни стандарти и развитие на съюз на две и повече скорости;
- България да е пълноправен член на Съюза с ясна стратегия и последователни държавни усилия;
- по-голяма прозрачност в процеса на вземане на решения по европейските въпроси чрез засилване на ролята на Народното събрание;
- ускоряване на работата по одобрението и реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост;
- бързо финализиране на споразумението за партньорство с Европейската комисия с цел достъп до европейските средства от новия програмен период. Трябва да има вицепремиер по европейските въпроси, който да координира работата;
- работа за приемане в Шенгенското пространство без допълнителни условия;
- подкрепа за присъединяване към Еврозоната, но при две условия – гаранция за запазване на сегашния курс на лева към еврото, както и план за елиминиране на възможни негативни ефекти по отношение на доходите и спестявания на гражданите.