ЧЕЗВИЖ ВСИЧКИ

"ЧЕЗ Разпределение България" АД - планирани прекъсвания за 17.09.2021

17 септември 2021 | 07:19

Снимка: ЧЕЗ

София. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва планирани прекъсвания на електрозахранването за поддръжка и развитие на мрежата и безопасна работа на екипите, като изпълнява задълженията си предварително да уведомява клиентите си за тях. Информация за времето и продължителността на предстоящите планирани прекъсвания можете да видите тук
По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с временни изключвания на електрозахранването. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери тук.

област БЛАГОЕВГРАД Част от населено място в интервала между
община БАНСКО
БАНСКО 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
ГОСТУН 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
ДОБРИНИЩЕ 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
МЕСТА 17.09.2021 15:00 17.09.2021 16:30
ОБИДИМ 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
ФИЛИПОВО, ОБЩ. БАНСКО 17.09.2021 15:00 17.09.2021 16:30
община ГЪРМЕН
ГЪРМЕН 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
КОВАЧЕВИЦА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
община ПЕТРИЧ
КОЛАРОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:00
ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:00
ЯВОРНИЦА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
община РАЗЛОГ
ЕЛЕШНИЦА, ОБЩ. РАЗЛОГ 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
община САНДАНСКИ
КАШИНА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 14:16
ЛЕБНИЦА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 12:00
ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 12:00
САНДАНСКИ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
община САТОВЧА
САТОВЧА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 14:00
община СТРУМЯНИ
МИКРЕВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
СТРУМЯНИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
община ЯКОРУДА
ЯКОРУДА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
област ВИДИН Част от населено място в интервала между
община ВИДИН
БЕЛА РАДА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:00
ВИДИН 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
СЛАНА БАРА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 15:45
община ДИМОВО
ВОДНЯНЦИ, ОБЩ. ДИМОВО 17.09.2021 15:30 17.09.2021 16:30
ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. ДИМОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:30
КАРБИНЦИ 17.09.2021 15:30 17.09.2021 16:30
КОСТИЧОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:30
МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:45
МЕДОВНИЦА 17.09.2021 15:30 17.09.2021 16:30
СКОМЛЯ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:30
община КУЛА

СТАРОПАТИЦА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:00
община РУЖИНЦИ
ДИНКОВО 17.09.2021 09:16 17.09.2021 16:30
ДРЕНОВЕЦ 17.09.2021 09:16 17.09.2021 16:30
ТОПОЛОВЕЦ, ОБЩ. РУЖИНЦИ 17.09.2021 09:16 17.09.2021 16:30
област ВРАЦА Част от населено място в интервала между
община ВРАЦА
ВРАЦА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:30
КОСТЕЛЕВО 17.09.2021 14:31 17.09.2021 15:30
ЛЮТАДЖИК 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ПАВОЛЧЕ 17.09.2021 14:16 17.09.2021 15:30
ЧЕЛОПЕК 17.09.2021 14:16 17.09.2021 14:30
община МЕЗДРА
БОДЕНЕЦ 17.09.2021 14:01 17.09.2021 14:30
ВЪРБЕШНИЦА 17.09.2021 14:01 17.09.2021 14:30
ГОРНА КРЕМЕНА 17.09.2021 14:16 17.09.2021 14:30
КРАПЕЦ, ОБЩ. МЕЗДРА 17.09.2021 14:01 17.09.2021 14:30
МЕЗДРА 17.09.2021 14:16 17.09.2021 14:30
МОРАВИЦА, ОБЩ. МЕЗДРА 17.09.2021 14:16 17.09.2021 14:30
РУСКА БЕЛА 17.09.2021 14:01 17.09.2021 14:30
община ОРЯХОВО
ГАЛОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ГОРНИ ВАДИН 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ДОЛНИ ВАДИН 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩ. ОРЯХОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ОРЯХОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ОСТРОВ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
община ХАЙРЕДИН
РОГОЗЕН 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
област КЮСТЕНДИЛ Част от населено място в интервала между
община БОБОВ ДОЛ
КОРКИНА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
МЛАМОЛОВО 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
община КЮСТЕНДИЛ
ГЪРБИНО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
ЖАБОКРЪТ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
КОНЯВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
КОПИЛОВЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
КЮСТЕНДИЛ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
ПОЛСКА СКАКАВИЦА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
ШИШКОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
ЯБЪЛКОВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 13:30
област ЛОВЕЧ Част от населено място в интервала между
община ЛОВЕЧ
ДОЙРЕНЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 12:00
КЪКРИНА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
УМАРЕВЦИ 17.09.2021 13:01 17.09.2021 16:00
община ЛУКОВИТ
БЕЖАНОВО, ОБЩ. ЛУКОВИТ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:16
ЛУКОВИТ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:30
община ТЕТЕВЕН
ТЕТЕВЕН 17.09.2021 09:30 17.09.2021 13:30

община ТРОЯН
БАЛКАНЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:00
ДЕБНЕВО 17.09.2021 09:00 17.09.2021 14:30
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
област МОНТАНА Част от населено място в интервала между
община ВЪЛЧЕДРЪМ
БОТЕВО, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
ВЪЛЧЕДРЪМ 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
ГОРНИ ЦИБЪР 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
ДОЛНИ ЦИБЪР 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
ЗЛАТИЯ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:10
ИГНАТОВО 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
МОКРЕШ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 17.09.2021 08:16 17.09.2021 16:10
РАЗГРАД, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:10
община ВЪРШЕЦ
ВЪРШЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ГОРНА БЕЛА РЕЧКА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ГОРНО ОЗИРОВО 17.09.2021 08:46 17.09.2021 16:00
ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ДОЛНО ОЗИРОВО 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
СПАНЧЕВЦИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
СТОЯНОВО, ОБЩ. ВЪРШЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
община ЛОМ
КОВАЧИЦА 17.09.2021 08:45 17.09.2021 16:00
ЛОМ 17.09.2021 09:16 17.09.2021 12:15
община МОНТАНА
ВИНИЩЕ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 12:00
ГОРНА ВЕРЕНИЦА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 12:00
ДОЛНА ВЕРЕНИЦА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 12:00
МОНТАНА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 12:00
община ЯКИМОВО
ДЪЛГОДЕЛЦИ 17.09.2021 08:45 17.09.2021 16:00
област ПЕРНИК Част от населено място в интервала между
община БРЕЗНИК
БИЛИНЦИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
община ПЕРНИК
ДРАГИЧЕВО 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
РУДАРЦИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ЧУЙПЕТЛОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
община РАДОМИР
БОБОРАЦИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
ВЛАДИМИР 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
община ТРЪН
СТРЕЗИМИРОВЦИ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30
област ПЛЕВЕН Част от населено място в интервала между
община БЕЛЕНЕ
БЕЛЕНЕ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:00
БЯЛА ВОДА, ОБЩ. БЕЛЕНЕ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:00
ДЕКОВ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:00
КУЛИНА ВОДА 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:00
община ДОЛНИ ДЪБНИК

ГОРНИ ДЪБНИК 17.09.2021 09:16 17.09.2021 16:15
община КНЕЖА
БРЕНИЦА, ОБЩ. КНЕЖА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:16
ЕНИЦА 17.09.2021 09:30 17.09.2021 15:45
община ЛЕВСКИ
ОБНОВА 17.09.2021 13:01 17.09.2021 15:00
община НИКОПОЛ
ЛОЗИЦА, ОБЩ. НИКОПОЛ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:00
община ПЛЕВЕН
КЪРТОЖАБЕНЕ 17.09.2021 09:46 17.09.2021 11:00
ПЛЕВЕН 17.09.2021 08:01 17.09.2021 16:30
община ЧЕРВЕН БРЯГ
ЧЕРВЕН БРЯГ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:16
ЧОМАКОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
област СОФИЙСКА Част от населено място в интервала между
община АНТОН
АНТОН 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
община БОЖУРИЩЕ
ПРОЛЕША 17.09.2021 09:46 17.09.2021 16:30
ХЕРАКОВО 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
община БОТЕВГРАД
ВРАЧЕШ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
РАДОТИНА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
РАШКОВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
СКРАВЕНА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
община ЕЛИН ПЕЛИН
ГРИГОРЕВО 17.09.2021 08:46 17.09.2021 15:30
ЕЛИН ПЕЛИН ГАРА, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН 17.09.2021 08:46 17.09.2021 15:30
ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН/ГРАД 17.09.2021 08:46 17.09.2021 15:30
СТОЛНИК 17.09.2021 08:46 17.09.2021 15:30
община ЕТРОПОЛЕ
ЕТРОПОЛЕ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
община ИХТИМАН
БЕЛИЦА, ОБЩ. ИХТИМАН 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
БУЗЯКОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
БЪРДО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
ВАКАРЕЛ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
ДЖАМУЗОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
МЕЧКОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
ПАНОВЦИ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
РЪЖАНА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
община КОПРИВЩИЦА
КОПРИВЩИЦА 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
община КОСТИНБРОД
БЕЗДЕН 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
БОГЬОВЦИ 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
ГРАДЕЦ, ОБЩ. КОСТИНБРОД 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
КОСТИНБРОД 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30
ОПИЦВЕТ 17.09.2021 15:30 17.09.2021 16:30
ПЕТЪРЧ 17.09.2021 16:00 17.09.2021 16:30

община ПИРДОП
ДУШАНЦИ 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
ПИРДОП 17.09.2021 08:30 17.09.2021 16:30
община САМОКОВ
БЕЛИ ИСКЪР 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
БЕЛЧИН 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
ГОРНИ ОКОЛ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ДОЛНИ ОКОЛ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ДРАГУШИНОВО 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ЗЛОКУЧЕНЕ, ОБЩ. САМОКОВ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ПОПОВЯНЕ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:00
САМОКОВ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ШИРОКИ ДОЛ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
община СЛИВНИЦА
СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА 17.09.2021 15:30 17.09.2021 16:30
област СОФИЯ-ГРАД Част от населено място в интервала между
община ВИТОША
КВ. КНЯЖЕВО 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
община ИЛИНДЕН
ЖК.СВЕТА ТРОИЦА 17.09.2021 09:31 17.09.2021 16:16
община ИСКЪР
ЖК.ДРУЖБА 1 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:00
община ЛОЗЕНЕЦ
ЖК.ЛОЗЕНЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 14:30
община МЛАДОСТ
ЖК.МУСАГЕНИЦА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:00
КВ. ГОРУБЛЯНЕ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:30
община ОВЧА КУПЕЛ
ЖК.ОВЧА КУПЕЛ І 17.09.2021 00:01 17.09.2021 00:16
МАЛО БУЧИНО 17.09.2021 09:16 17.09.2021 16:30
община ПАНЧАРЕВО
ДОЛНИ ПАСАРЕЛ 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
ПАНЧАРЕВО 17.09.2021 08:31 17.09.2021 16:30
община СЕРДИКА
ЖК.БАНИШОРА 17.09.2021 09:01 17.09.2021 16:16
община СЛАТИНА
КВ. РЕДУТА 17.09.2021 09:30 17.09.2021 13:00
община СРЕДЕЦ
ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 15:00
община СТОЛИЧНА
СОФИЯ 17.09.2021 09:01 17.09.2021 15:30
община ТРИАДИЦА
ЖК.ИВАН ВАЗОВ 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:00
ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА 17.09.2021 09:00 17.09.2021 16:30

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени