ЧЕЗВИЖ ВСИЧКИ

ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 16.09.2021

14 септември 2021 | 07:45

Снимка: ЧЕЗ

София. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва планирани прекъсвания на електрозахранването за поддръжка и развитие на мрежата и безопасна работа на екипите, като изпълнява задълженията си предварително да уведомява клиентите си за тях. Информация за времето и продължителността на предстоящите планирани прекъсвания можете да видите тук.
По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с временни изключвания на електрозахранването. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери тук.

област БЛАГОЕВГРАД Част от населено място в интервала между
община БАНСКО
БАНСКО 16.09.2021 00:01 16.09.2021 16:30
ГОСТУН 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:30
ДОБРИНИЩЕ 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:30
ОБИДИМ 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:30
община БЛАГОЕВГРАД
БЪЛГАРЧЕВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:30
ЛОГОДАЖ 16.09.2021 09:30 16.09.2021 16:00
община ГЪРМЕН
ГЪРМЕН 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
МАРЧЕВО 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
община ПЕТРИЧ
КОЛАРОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:00
ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:00
ЯВОРНИЦА 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
община РАЗЛОГ
ЕЛЕШНИЦА, ОБЩ. РАЗЛОГ 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:30
община САНДАНСКИ
ЛИЛЯНОВО 16.09.2021 11:01 16.09.2021 16:16
САНДАНСКИ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
СТРУМА 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
община САТОВЧА
ВЪЛКОСЕЛ 16.09.2021 12:30 16.09.2021 16:30
ТУХОВИЩА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 13:30
община СИМИТЛИ
РАКИТНА 16.09.2021 09:30 16.09.2021 16:00
СИМИТЛИ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
община СТРУМЯНИ
МИКРЕВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
СТРУМЯНИ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
община ЯКОРУДА
ЯКОРУДА 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
област ВИДИН Част от населено място в интервала между
община БЕЛОГРАДЧИК
БЕЛОГРАДЧИК 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
КРАЧИМИР 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
ПРАУЖДА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
ПРОЛАЗНИЦА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
СТАКЕВЦИ 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
ЧИФЛИК, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
община ВИДИН
БЕЛА РАДА 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:00

СЛАНА БАРА 16.09.2021 09:01 16.09.2021 15:45
община ДИМОВО
АРЧАР 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. ДИМОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:30
КОСТИЧОВЦИ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:30
МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 15:45
СКОМЛЯ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:30
община КУЛА
СТАРОПАТИЦА 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:00
област ВРАЦА Част от населено място в интервала между
община БЯЛА СЛАТИНА
ТЪРНАК 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:00
община ОРЯХОВО
ГАЛОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ГОРНИ ВАДИН 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ДОЛНИ ВАДИН 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩ. ОРЯХОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ОРЯХОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ОСТРОВ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
община ХАЙРЕДИН
РОГОЗЕН 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
област КЮСТЕНДИЛ Част от населено място в интервала между
община БОБОВ ДОЛ
КОРКИНА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
МЛАМОЛОВО 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
община КЮСТЕНДИЛ
БЕРСИН 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ГРАНИЦА 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
КЮСТЕНДИЛ 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ЛЕЛИНЦИ 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
СЛОКОЩИЦА 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ТЪРСИНО 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
община НЕВЕСТИНО
ВАКСЕВО 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ДЛЪХЧЕВО-САБЛЯР 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
ДРУМОХАР 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ЕРЕМИЯ 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ЗГУРОВО 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ИЛИЯ 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
КАДРОВИЦА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ПЕЛАТИКОВО 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
РАШКА ГРАЩИЦА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
СМОЛИЧАНО 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
СТРАДАЛОВО 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
ТИШАНОВО 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
ЦЪРВАРИЦА 16.09.2021 14:30 16.09.2021 16:30
област ЛОВЕЧ Част от населено място в интервала между
община АПРИЛЦИ
ВЕЛЧЕВО, ОБЩ. АПРИЛЦИ 16.09.2021 13:01 16.09.2021 16:00
община ЛОВЕЧ

АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 12:00
БАХОВИЦА 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
КЪКРИНА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
ЛИСЕЦ, ОБЩ. ЛОВЕЧ 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
ЛОВЕЧ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
МАЛИНОВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
СКОБЕЛЕВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
СЛАВЯНИ 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
СЛАТИНА, ОБЩ. ЛОВЕЧ 16.09.2021 14:31 16.09.2021 16:00
община ЛУКОВИТ
БЕЖАНОВО, ОБЩ. ЛУКОВИТ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:16
ДЕРМАНЦИ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 13:00
ЛУКОВИТ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
община ТЕТЕВЕН
ТЕТЕВЕН 16.09.2021 09:30 16.09.2021 13:30
община ТРОЯН
ГУМОЩНИК 16.09.2021 13:01 16.09.2021 16:00
ДЕБНЕВО 16.09.2021 13:01 16.09.2021 16:00
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 16.09.2021 09:00 16.09.2021 15:00
област МОНТАНА Част от населено място в интервала между
община ВЪЛЧЕДРЪМ
БОТЕВО, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
ВЪЛЧЕДРЪМ 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
ГОРНИ ЦИБЪР 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
ДОЛНИ ЦИБЪР 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
ЗЛАТИЯ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:10
ИГНАТОВО 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
МОКРЕШ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:10
РАЗГРАД, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ 16.09.2021 08:01 16.09.2021 16:10
община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
ПОМЕЖДИН 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
община ЛОМ
ЗАМФИР 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
КОВАЧИЦА 16.09.2021 08:45 16.09.2021 16:00
община ЯКИМОВО
ДЪЛГОДЕЛЦИ 16.09.2021 08:45 16.09.2021 16:00
област ПЕРНИК Част от населено място в интервала между
община БРЕЗНИК
БИЛИНЦИ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
община ЗЕМЕН
ПЕЩЕРА, ОБЩ. ЗЕМЕН 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
община ПЕРНИК
КЛАДНИЦА 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
РУДАРЦИ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:00
СТУДЕНА, ОБЩ. ПЕРНИК 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ЧУЙПЕТЛОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
община РАДОМИР
БОБОРАЦИ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
СТЕФАНОВО, ОБЩ. РАДОМИР 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
община ТРЪН

ЯРЛОВЦИ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
област ПЛЕВЕН Част от населено място в интервала между
община БЕЛЕНЕ
БЕЛЕНЕ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:00
БЯЛА ВОДА, ОБЩ. БЕЛЕНЕ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:00
ДЕКОВ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:00
КУЛИНА ВОДА 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:00
община ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
КРУШОВЕНЕ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 15:00
СЛАВОВИЦА, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 15:00
ТРЪСТЕНИК, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:00
община КНЕЖА
БРЕНИЦА, ОБЩ. КНЕЖА 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:16
ЕНИЦА 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:00
КНЕЖА 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:00
ЛАЗАРОВО 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:00
община НИКОПОЛ
ЛОЗИЦА, ОБЩ. НИКОПОЛ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:00
община ПЛЕВЕН
БОХОТ 16.09.2021 08:46 16.09.2021 16:00
БУКОВЛЪК 16.09.2021 09:00 16.09.2021 12:00
КЪШИН 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:16
ПЛЕВЕН 16.09.2021 08:16 16.09.2021 16:16
община ЧЕРВЕН БРЯГ
ЧЕРВЕН БРЯГ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:16
област СОФИЙСКА Част от населено място в интервала между
община БОЖУРИЩЕ
ПРОЛЕША 16.09.2021 09:46 16.09.2021 16:00
ХЕРАКОВО 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
община БОТЕВГРАД
ВРАЧЕШ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
РАДОТИНА 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
РАШКОВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
СКРАВЕНА 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
община ГОДЕЧ
ГОДЕЧ 16.09.2021 09:30 16.09.2021 14:00
община ГОРНА МАЛИНА
ОСОИЦА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30
община ДРАГОМАН
ВИШАН 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ВЛАДИСЛАВЦИ 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ГАБЕР, ОБЩ. ДРАГОМАН 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
ГОРНО СЕЛО 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ГРЪЛСКА ПАДИНА 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ДОЛНА НЕВЛЯ 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ДОЛНО НОВО СЕЛО, ОБЩ. ДРАГОМАН 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ДРАГОМАН 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
КАМБЕЛЕВЦИ 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
КРУША, ОБЩ. ДРАГОМАН 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
НАЧЕВО 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
НЕСЛА 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
ЧЕКАНЕЦ, ОБЩ. ДРАГОМАН 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30

ЧУКОВЕЗЕР 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
ЯЛБОТИНА 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
община ЕЛИН ПЕЛИН
ГРИГОРЕВО 16.09.2021 08:46 16.09.2021 16:00
ЕЛИН ПЕЛИН ГАРА, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН 16.09.2021 08:46 16.09.2021 16:00
ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН/ГРАД 16.09.2021 08:46 16.09.2021 16:00
СТОЛНИК 16.09.2021 08:46 16.09.2021 16:00
община ЕТРОПОЛЕ
ЕТРОПОЛЕ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
община КОСТИНБРОД
БЕЗДЕН 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
БОГЬОВЦИ 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
ГРАДЕЦ, ОБЩ. КОСТИНБРОД 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
КОСТИНБРОД 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
ОПИЦВЕТ 16.09.2021 10:01 16.09.2021 11:00
ПЕТЪРЧ 16.09.2021 10:16 16.09.2021 11:00
община ПИРДОП
ДУШАНЦИ 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
ПИРДОП 16.09.2021 08:30 16.09.2021 16:30
община ПРАВЕЦ
ОСИКОВИЦА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 15:16
ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 15:16
община САМОКОВ
БЕЛЧИН 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
ГОРНИ ОКОЛ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ДОЛНИ ОКОЛ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ДРАГУШИНОВО 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ЗЛОКУЧЕНЕ, ОБЩ. САМОКОВ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ПОПОВЯНЕ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:00
САМОКОВ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ШИРОКИ ДОЛ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
община СЛИВНИЦА
БАХАЛИН 16.09.2021 15:31 16.09.2021 16:30
ГЪЛЪБОВЦИ 16.09.2021 09:30 16.09.2021 15:30
ПОВАЛИРЪЖ 16.09.2021 09:30 16.09.2021 15:30
СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА 16.09.2021 10:01 16.09.2021 11:00
област СОФИЯ-ГРАД Част от населено място в интервала между
община ВИТОША
КВ. КНЯЖЕВО 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:16
КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД 16.09.2021 09:31 16.09.2021 16:30
община ИСКЪР
ЖК.ДРУЖБА 1 16.09.2021 09:00 16.09.2021 15:00
община ЛОЗЕНЕЦ
КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ 16.09.2021 09:01 16.09.2021 12:30
община ЛЮЛИН
ЖК.ЛЮЛИН - IV 16.09.2021 09:00 16.09.2021 12:30
ЖК.ЛЮЛИН - V 16.09.2021 09:30 16.09.2021 16:00
община МЛАДОСТ
ЖК.МУСАГЕНИЦА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 15:00
ЖК.ПОЛИГОНА 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30

община ОВЧА КУПЕЛ
ЖК.ОВЧА КУПЕЛ І 16.09.2021 09:01 16.09.2021 16:30
КВ. ОВЧА КУПЕЛ 16.09.2021 09:16 16.09.2021 16:30
община ПАНЧАРЕВО
ДОЛНИ ПАСАРЕЛ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
ПАНЧАРЕВО 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:30
община СЕРДИКА
КВ. ОРЛАНДОВЦИ 16.09.2021 08:31 16.09.2021 16:16
община СЛАТИНА
ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 16.09.2021 08:46 16.09.2021 14:16
КВ. РЕДУТА 16.09.2021 09:30 16.09.2021 13:00
община СРЕДЕЦ
ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ 16.09.2021 09:00 16.09.2021 15:00
община ТРИАДИЦА
ЖК.ИВАН ВАЗОВ 16.09.2021 12:16 16.09.2021 16:30
ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА 16.09.2021 09:00 16.09.2021 16:30

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.