СофияВИЖ ВСИЧКИ

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

08 април 2021 | 07:16

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Столичният общински съвет ще разгледа предложение за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” с цел дигитализиране и оптимизиране на услугата. Това съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет. Административната дейност е свързана с издаването на индивидуални актове на лица с увреждания, които желаят да получат асистентско съдействие от Столична община.

Предлаганите промени целят да увеличат начините за упражняване на правата на хората с увреждания относно въвеждане възможността за електронно подаване и получаване на документи. По този начин ще се намали административната тежест, ще се подобрят процесите и организацията на работа при предоставяне на социалните услуги, така че да се постигне максимална удовлетвореност на гражданите, необходимата бързина и процесуална икономия.

С предлаганите промени кандидатите за ползватели на социалните услуги „Асистенти за независим живот” и кандидатите за асистенти, както и текущите ползватели и асистенти ще имат възможност да подават и получават документи и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.
Това включва подаване по електронен път на:
- заявление и придружаващите документи за кандидатстване за всяка една от услугите;
- заявление за промяна в обстоятелствата от ползвателите и кандидатите за ползватели;
- заявление от кандидатите за асистенти.

По електронен път ще може да се получават:
- решенията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ;
- сметки за изплатените суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на асистентите.