ВидинВИЖ ВСИЧКИ

Районната здравноосигурителна каса преведе средствата за здравноосигурителни плащания в област Видин

23 февруари 2021 | 21:36

Снимка: Агенция "Фокус"

Видин. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) създаде необходимата организация, която позволи своевременното обработване на отчетните документи на лечебните заведения на територията на област Видин и изплащането на всички дължими средства в най-кратки срокове. Това съобщиха от пресцентъра на РЗОК - Видин. Преведени са общо 664 605 лв. на двете многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) в областта. Размерът на средствата е в обхвата на утвърдените средства за здравноосигурителни плащания за пациенти, които са постъпвали по клинични пътеки (и в двете МБАЛ), както и по клинични и амбулаторни процедури (само в областната МБАЛ „Св. Петка“).

За оказаната първична извънболнична медицинска помощ на личните лекари са преведени общо 319 845 лв. Преведената сума за специализирана медицинска помощ, оказана през месец януари 2021-ва година, е 275 489 лв., а за медико-диагностична дейност при насочване за извършване на изследвания – 96 241 лв. За оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 151 565 лв.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие правилата, по които се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ. Сумата, която РЗОК заплаща, е повишена от 1000 лв. и включва и осигурителните вноски на лицата. Изплаща се и на работещите в лаборатории в болничната и извънболничната помощ, които пряко извършват дейности по PCR диагностика на COVID-19. 292 969 лв. е общият размер на средствата, преведени от РЗОК - Видин, за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка. Това е първият подобен превод на средства, който се извършва от РЗОК. Средствата се изплащат, считано от 1 януари 2021 г., въз основа на информацията, подавана от самите болници.

Продължава прилагането и на всички досегашни финансови инструменти, насочени към запазване на стабилността на здравната система и в подкрепа на работещите в нея:
- изплатени са по 1 000 лв. допълнително на всеки общопрактикуващ лекар, вкл. на наетите към практиките лекари;
- гарантиране от НЗОК на 85% от приходите на лечебните заведения спрямо установен базисен размер, на тези, чиято заработка е по-малко;
- изплатени са и средства, с които се гарантира финансирането на допълнителни възнаграждения за наетия на основен трудов договор персонал в болниците в размер на 600 лв. за лекарите, 360 лв. за специалистите по здравни грижи и 120 лв. за санитарите.

125 160 лв. е общият размер на описаните средства за допълнителни възнаграждения, преведени от РЗОК - Видин на двете многопрофилни болници за активно лечение, както и на самостоятелния хемодиализен център в областта.