ОбществоВИЖ ВСИЧКИ

Фондация „ДА“ и Schneider Electric се обединяват в подкрепа на нуждаещи се семейства за преодоляване на негативния ефект на COVID-19

23 февруари 2021 | 13:14

Снимка: interimage.bg

София. Фондация „ДА“ реализира проект в подкрепа на нуждаещи се семейства и уязвими групи за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Това съобщиха от Interimage.bg. Проектът е финансиран от Schneider Electric, като целта е осигуряването на грижи за жертвите на домашно насилие и самотните майки в региона на Пловдив по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, както и техника, свързана с обучението на децата.

Основен партньор на проекта е фабриката на Schneider Electric в Пловдив, която осигури техника на деца от семейства в затруднено положение, чрез която те да могат да вземат активно участие в дистанционните учебни занятия.

„COVID кризата постави такива деца, които по принцип са в риск, в още по-неблагоприятна ситуация. Отделно с увеличаването на броя на безработните, някои семейства изпитаха неочаквани затруднения. Това са два различни типа групи, но ние работим с всички тях с основна цел да защитим равните шансове на децата да получат достъп до образование“, посочи Милена Кадиева, директор на фондацията.

„Да окажем подкрепа за местната общност е част от отговорностите и задачите, които си поставяме сами. Животът на нашия колектив е в тази местна общност и за нас е приоритет да участваме с положителен отпечатък в него и да подкрепяме нуждаещите се хора, деца и семейства, както сме го правели винаги досега“, заяви г-жа Мария Топчийска, Управител на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив.

Освен участието в учебните занятия, чрез предоставените дигитални устройства децата имат възможност и да развият пълноценни дигитални умения, абсолютно необходими за съвременния живот. Част от децата са от многодетни семейства, както и от малки населени места, някои от тях се отглеждат от един родител или от по-възрастни роднини. Консултантите на фондация Фондация „ДА“ подпомагат семействата така, че заниманията с предоставената техника да бъдат пълноценни и ефективни.