ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г.

13 януари 2021 | 11:09

Снимка: АФП

София. През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 29 762.1 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.0% от износа за държавите - членки на ЕС.
През октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 321.9 млн. лева.

През периода януари - октомври 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (37.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.1%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2020 г. спада с 10.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 823.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.
През октомври 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 347.4 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (8.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (53.0%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2020 г. е отрицателно и е на стойност 61.1 млн. лева.