ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г.

13 януари 2021 | 11:06

Снимка: Агенция "Фокус"

София. През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 958.2 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.
През ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 20.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 555.8 млн. лева.

През периода януари - ноември 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.4%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59.0%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2020 г. намалява с 9.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 21 133.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.
През ноември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 149.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (94.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (50.6%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4 174.9 млн. лева.
През ноември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 593.5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
През периода януари - ноември 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 847.4 млн. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 677.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2020 г. и е на стойност 4 472.1 млн. лева.
През ноември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 829.6 млн. лева.