ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

НСИ: През първото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 5.7%

22 май 2020 | 11:12

София. Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“. Това съобщиха от пресцентъра на Национален статистически институт.

Тримесечни изменения
По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 5.7%. По-значителен спад е регистриран при „Воден транспорт“ (20.3%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Далекосъобщения“ - с 10.4%. Съществено намаление е отчетено при „Информационни услуги“ (8.8%).

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 16.8%, и „Дейности по почистване“ - с 12.2%. Най-значителен спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 28.3%.

Годишни изменения
През първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 12.5%. Намаление е отчетено само при „Воден транспорт“ - с 4.7%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 13.8% по-висок през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най- съществено нарастване се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (21.3%).

При Други бизнес услуги ръст спрямо първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Дейности по почистване“ - с 23.4%, а най-значително намаление е регистрирано при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 25.6%.