ДобричВИЖ ВСИЧКИ

Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед във връзка с удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки

27 март 2020 | 11:02

Снимка: Община град Добрич

Добрич. Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед във връзка с удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки, съобщиха от Общината.

Заповедта е в сила до отмяна на мерките. Заповедта гласи: „Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ в гр. Добрич да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиеничните изисквания, т. ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания. Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово оповестяване на гражданите на Община град Добрич и на съответните длъжностни лица, отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед. Да се уведомят органите на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед и да продължат да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки“.