ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Парламентът ще обсъди промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на второ четене

26 март 2020 | 07:15

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Парламентът ще обсъди промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на второ четене. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание.
С измененията се предлага регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

В сега действащото законодателство на военна служба се приемат пълнолетни български граждани, които не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините) и 28 години - за войниците (матросите).

Съгласно текстовете военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник" (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок 1 година.
Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които към датата на влизането в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение по команден ред.

На вниманието на депутатите ще бъдат представени промени в Закона за запасите от нефт и нефтени продукти.
Гласуванията по двата законопроекта са предвидени за петък, тъй като организацията за работа на Народното събрание по време на извънредно положение предвижда парламентът да провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък, а не както досега от сряда до петък.