ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Бяха представени концепциите за управление на Антикорупционния орган (ОБЗОР)

03 декември 2019 | 21:20

Снимка: Агенция "Фокус"

София. На свое заседание Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва двамата кандидати за председател на Антикорупционния орган. Единият – предложен от управляващата коалиция – Сотир Цацаров и другият от ПГ на „Воля – българските родолюбци“ – Симеон Найденов.

Сотир Цацаров представи своята концепция, която предвижда създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията. Кандидатът за председател на Антикорупционната комисия е заложил в своята концепция създаването на Консултативен съвет към комисията, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск. „Приоритетното направление на дейност би било противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши и публични длъжности“, каза още Сотир Цацаров. Според него е важно е създаването на териториални поделения на Дирекция „Антикорупция“.

Кандидатът за председател на Антикорупционния орган коментира, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг. „Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията ѝ, а с правомощията ѝ по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия“, посочи още Цацаров.

По думите му всичко това ще наложи структурни промени. „Посочил съм създаването на обществен съвет към комисията, финализирането на работата по основната съвместна инструкция с всички институции, с които комисията работи, както и необходимостта от активен обмен на информация с органи на други държави“, обясни още кандидатът за председател на КПКОНПИ.

Цацаров коментира и подаването на сигнали. „На интернет страницата такъв образец за сигнал съществува. Сигналът е източник на сигнал за корупция или данни за конфликт на интереси. Предвиждам разработването на съвсем ясни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнала и уведомяване на подателя на сигнала за съответните мерки. Предвиждам нов образец на сигнал“, изтъкна Цацаров. Той посочи, че предвижда предприемане на мерки за защита на подателя на сигнала.

„Следващо направление е деклариране на имущество и интереси. В това направление е свършена огромна работа. Огромната работа е свързана с прехвърляне на масивите от Сметната палата към Комисията със създаването на електронна платформа и най-вече с възможностите за пълна проверка на декларациите“, посочи Цацаров. „На фона на това обаче в концепцията има две „но“. Едното е състоянието на указанията за попълване на декларацията. Всяка година близо между 5 хил. и 9 хил. лица подават декларация. Всяка година сме поставени пред положение, в което липсата на ясни, единни указания относно това как се попълват декларациите, кое се декларира, кое не води до изключително голямо количество обърквания. Те са един немалък източник на технически грешки. Ако бъда избран в следващата кампания за подаване на декларация – приемането на единни указания за попълването им ще бъде първостепенна задача. Второто „но“ в тази насока е електронната форма на декларация. Тук става дума не за съдържанието, а за използване на компютърен софтуерен модел“, допълни още Цацаров. Според него трябва да се промени електронната форма за декларацията.

От своя страна кандидатът Симеон Найденов заяви, че ако бъде избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководи безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията. „За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото“, каза още Найденов.

Деница КИТАНОВА

Свързани новини