ПолитикаВИЖ ВСИЧКИ

Еврохолд представи Стратегията си за развитие на компаниите от групата на ЧЕЗ България – ще инвестира в иновации в полза на потребителите (ОБЗОР)

09 октомври 2019 | 21:24

Снимка: Агенция "Фокус"

София. „Еврохолд“-България представи Стратегията си за развитие на компаниите от групата на ЧЕЗ България. Основната цел на инвестициите е да намалеят загубите на електрическа енергия. При структуриране на цялостното финансиране на сделката за придобиване са предвидени допълнителни средства, които да се използват целенасочено за изпълнение на основните елементи на инвестиционната програма. Това стана ясно по време на пресконференцията за представяне на Стратегията за развитие на компаниите от групата на ЧЕЗ България. На нея присъстваха председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов, председателят на Управителния Съвет на „Еврохолд България” Кирил Бошов, членовете на на УС на "Еврохолд България" Васил Стефанов и на Енергийния борд на "Еврохолд" Георги Миков и чуждестранни експерти. Енергийният бизнес ще бъде обединен под една холдингова компания – Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., регистрирана в Холандия, 100% собственост на "Еврохолд". Компанията е създадена със специална цел за придобиването на активите на ЧЕЗ в България по препоръка на инвестиционните банки, партниращи в тази трансакция. Изборът на Холандия като юрисдикция е стандартна практика в европейските корпоративни придобивания. Стратегическите цели на "Еврохолд" са фокусирани върху регулирани пазари и придобиването на ЧЕЗ е прекрасна възможност за диверсификация на портфолиото на холдинга със среднорискови активи. Пълната стойност на трансакцията е 335 млн. евро. "Еврохолд" ще запази сегашния висш мениджмънт на ЧЕЗ с цел съхраняване на опита и екипа на компанията. В бъдеще се планира Енергийният Борд да прерасне в част от Надзорния Съвет на дружествата в групата на Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани Б. В. "Еврохолд" планира да подкрепи и развие съществуващата инвестиционна програма на ЧЕЗ в България. Тя ще отговаря напълно на регулациите и изискванията на КЕВР, както и на Европейската рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г. По думите на председателят на Управителния Съвет на „Еврохолд България” Кирил Бошов До края на годината регулаторните произнасяния за сделката трябва да се случат. Според Бошов, е напълно реалистично сделката да се случи. Георги Миков обяви, че от компанията са планирали инвестиционна програма от над 270 млн. лева за настоящия регулаторен период до 2020 г. По думите му за следващия регулаторен период ще бъдат инвестирани над 240 млн. лв. Председателят на Надзорния съвет на "Еврохолд България" АД Асен Христов заяви, че това дали ще се увеличи цената на тока, не зависи от тях.

Зорница КОСТАДИНОВА