ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Кабинетът ще разгледа проект по бюджета на Министерството на икономиката

13 август 2019 | 07:27

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Проект за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ е включен в 1 точка на седмичното правителствено заседание. Министрите ще разгледат и проект за постановление и одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Очаква се да бъде представен и проект за решение за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот, който е частна държавна собственост, на Община Ихтиман. По време на заседанието ще бъде разгледана и точка за решение за одобряване на резултатите и протокола от втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 20 и 21 май 2019 г. в Исламабад. Очаква се да бъде одобрен доклад за резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, проведено в Хелзинки. Министрите ще разгледат и доклад за одобряването на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Също така ще бъде разгледан доклад за одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Очаква се да бъде одобрен доклад за резултатите от участието на Република България в заседание на Съвет „Общи въпроси“. Министерският съвет ще разгледа и доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“. На правителственото заседание ще бъде разгледан и проект за одобряването на закон за изменение и допълнение за Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и проект за решение за одобряване на закон за изменение и допълнение за Закона за туризма. Освен това, министрите ще обсъдят и проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.