ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Нови над 5 млн. евро ще се инвестират в граничния регион между България и Северна Македония (ОБЗОР)

12 юли 2019 | 17:34

Снимка: pixabay.com

София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова заедно с министъра на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски връчиха 17 нови договора на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения на стойност над 5,1 млн.евро.
Министър Петя Аврамова коментира, че днес 17 проектни идеи от съвместния договор между България и Северна Македония ще стартират своето изпълнение. Тя подчерта, че 14 от тях имат подписани договори. Петя Аврамова каза още, че успешно са приключили 46 проекта през изминалата 2018 година от финансираните 48 проектни предложения по първа покана за сътрудничество между България и Македония. Те са за инициативи за опазване на околната среда, смекчаване на последиците от природни бедствия и изменението на климата, защита на местното население от наводнения и пожари и устойчиво използване на природните ресурси, насърчаването на традиционната култура и защита на културното наследство, развитието на благоприятна туристическа среда, подпомагане на социалното предприемачество при младите хора и подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес. Тя подчерта, че днешното събитие е от изключителна важност за постигане на крайната цел на програмата. „Бих искала да изразя своето задоволство от постиженията, които имаме до момента, а именно успешното приключване на 46 проекта през изминалата 2018 година от финансираните 48 проектни предложения от първата покана на стойност 10 335 473 евро“, каза още Аврамова. Тя уточни, че това представлява 53,11 % от общия бюджет от програмата. Аврамова допълни, че резултатите и ползите от тях са вече видими от обновените сгради на детски градини на територията на двете страни, съвместни инвестиции в възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната ефективност, мерките за превенция и ранно предупреждение от наводнения на трансгранично ниво, сътрудничество за повишаване на туристическия потенциал, опазване на културно-историческото наследство.
Министърът на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски подчерта, че трансграничното сътрудничество с всичките наши съседи е изключително важно за Северна Македония. „Общата стойност на средствата е 7 милиона евро, от които 85% са осигурени от ЕС, а 15% са от бюджета на държавите в лицето на нашите министерства“, заяви Милевски. По думите му в рамките на втория кръг от проектите по Трансграничното сътрудничество между Македония и България ще бъдат финансирани три проекта в област „Конкурентоспособност“, 8 проекти в област „Туризъм“ и 6 проекта в област „Защита на околната среда“. „Стойността на проектите поединично не е за подценяване и се движи от 120 хиляди евро за проектите по „Конкурентоспособност“ до 560 хиляди евро за развитие на туризма и 590 хиляди евро за „Защита на околната среда“. Става дума за общи проекти в партньорство между два или повече субекта от двете държави“, обясни той. Милевски подчерта, че правителството на Република Северна Македония продължава да работи за интегрирането на страната ни в ЕС и това означава изграждане на европейските ценности и стандарти. Той отбеляза, че в първия програмен период по Програмата за трансгранично сътрудничество с България е почти на 100% от планираното, което показва, че уроците вече са и има добри практики, добри проекти и добри резултати и в двете страни.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова каза по време на изказването си, че успехите и видимите резултати са налице по отношение на сформираните партньорства и мрежите, които са изградени за комуникация, обмяната на опит, знания, технологии и, разбира се, опазването на околната среда и повишаване на конкурентноспособността в регионите. „Надяваме се бъдещата програма със Северна Македония да допринесе затова да имаме още по-голямо приобщаване на територията на Северна Македония към общоевропейското семейство и принципите на солидарността и изграждането на едни много по-ясни методи и инструменти за сближаване между страните“, допълни Николова. Зам.-министърът допълни, че новият програмен период ще има своите промени и надяваме се ще продължим нашето ползотворно сътрудничество.
Теодора ПАТРОНОВА

Свързани новини