ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Депутатите отхвърлиха възможността армията да може да оказва помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност

16 май 2019 | 11:40

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Парламентът прие промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Депутатите отхвърлиха възможността въоръжените сили да могат да изпълняват задачи по оказване на помощ на държавните органи при противодействие на заплахи с особено висока степен на обществена опасност. Първоначалният текст даваше такава възможност, но между двете четения, бе предложено текстът да отпадне. Народните представители сформираха Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Сформирането на такова командване се обуславя от поетите ангажименти към Алианса и от необходимостта от използването на силите за специални операции за мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и заплахи пред националната сигурност на страната. С приемането на законодателните промени ще се регламентират функциите на СКСО по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции самостоятелно, в състава на съвместни сили и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност. Със законопроекта се определя йерархически мястото на СКСО на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната. Между първо и второ четене бе постъпило предложение от ПГ на ГЕРБ, свързано с политизирането на сектора. Съгласно окончателно приетите текстове помещенията, предоставени от Министерство на отбраната, се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяване на общественополезна патриотична дейност. Отдадените под наем помещения не може да се ползват извън предназначението им, да се предоставят и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
Деница КИТАНОВАОще военни новини четете в специализираното издание на Фокус - "Военни известия".