ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт

15 март 2019 | 09:56

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, предаде репортер на Агенция „Фокус“. С цел постигане на бързина и кадрова обезпеченост по отношение на решенията, които дадена колегия или Пленума на ВСС взима, с промените се предлага създаване на едноинстанционност на производствата, с изключение на дисциплинарните такива.
Въвеждат се и изменения, свързани със статута на Инспектората към ВСС. Предлага се при освобождаване на главния инспектор или на инспектор, Народното събрание да назначава ново лице на съответния пост. С друга част от измененията се цели законодателно уреждане на практиката в съдилищата - организацията на работа на съда да бъде уеднаквена с оглед актовете, които се издават от административния ръководител на съответния съд.
По отношение на дисциплинарните производства се въвежда правомощието съответната колегия на ВСС при решение за налагане на по-леко дисциплинарно наказание от предложеното, да може сама да наложи и наказанието „забележка“. С въведеното изменение се ускорява процедурата за завършване на дисциплинарното производство пред кадровия орган и се препятства възможността за изтичане на сроковете.
Предлага се и правилниците по чл. 342 ал. 1 от ЗСВ да съдържат и разпоредби за условия и ред за понижаване на ранга на съдебни служители, за които са налице данни за трайно влошаване на качеството на работата.
Цветилена СИМЕОНОВА