ВарнаВИЖ ВСИЧКИ

Варна: Отделът за закрила на детето е работил по 51 нови случая по превенция на изоставянето на децата

06 декември 2018 | 19:27

Снимка: pixabay.com

Варна. Отделът за закрила на детето във Варна е работил по 51 нови случая по превенция на изоставянето на децата за периода от началото на годината до края на месец септември. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Според анализа на дейностите по прилагане на мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково през деветте месеца на годината е работено по общо 108 случая по превенция. В голяма част от случаите, където е предприета мярка за закрила „подкрепа в семейна среда”, се работи предимно по превенция на изоставянето на децата и настаняването им извън семейството, добави Анна Конукова. Често пъти основните проблеми в тези семейства са липса на жилище, невъзможност да заплащат наеми, безработица и липса на доходи, които проблеми не могат да бъдат решени с насочване към услуги в общността или социална работа на водещия случая социален работник. Друг проблем е също ниската ефективност на работата на социалните работници от Центровете за обществена подкрепа, както и невъзможност за работа при несътрудничество от страна на родителите или единия родител. Друг често срещан проблем, при който се работи в семейна среда, е контактът на детето с един от родителите при раздяла, развод, както и по време на съдебни производства. Най-тежки от тях са случаите със синдром на родителско отчуждение, при повечето от които родителят отчуждител обвинява другия родител в сексуално насилие, не желаят да ползват социални услуги и водят множество съдебни производства.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА