ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Министър Младен Маринов представи българската позиция по темата „Миграция – актуално състояние“, в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Люксембург

12 октомври 2018 | 14:56

Снимка: Пресцентър на МВР

Люксембург. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов представи българската позиция по темата „Миграция – актуално състояние“ на дискусия в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Люксембург. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
Това е първият ми Съвет като министър на вътрешните работи, но темата която обсъждаме, не е нова за мен. Тя беше постоянно във фокуса на вниманието ми в качеството на ръководител на професионалния полицейски състав на министерството.
Отговорът на миграционните предизвикателства – настоящи и бъдещи, трябва да е комплексен, структуриран и координиран. Ще продължим да подкрепяме намирането на дългосрочно решение. Поддържаме необходимостта от цялостен подход към миграцията. Задачата ни е да намерим баланса между солидарност и отговорност, заяви българската позиция по темата министър Маринов.
Младен Маринов взе отношение по предложението за регламент за изменение на Регламента за европейската гранична и брегова охрана. “Подкрепяме засилване ролята на Агенцията в областта на връщането, както и създаването на по-широки възможности за сътрудничество с трети страни. Във връзка с идеята за създаване на постоянен корпус от 10 000 служители, българският министър на вътрешните работи посочи, че това е съществен въпрос, който изисква задълбочено и детайлно обсъждане, като уточни, че увеличаването на състава може да бъде постепенно.
Във връзка с предложението за Многогодишна финансова рамка министър Маринов посочи, че е важно е да се предвиди справедливо разпределение на средствата, при отчитане на ситуацията в държавите членки. Той оцени като положителен представения от Комисията проект на изменение на Директивата за връщането.